Arkont Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder arkont, varianter, uttal och böjningar av arkont

Arkont synonym, annat ord för arkont, vad betyder arkont, förklaring, uttal och böjningar av arkont.

Vad betyder och hur uttalas arkont

Arkont uttalas arkont [-ån´t] och är ett substantiv -en -er.

Arkont betyder:

Ordformer av arkont

Singular

arkont
obestämd grundform
arkonts
obestämd genitiv
arkonten
bestämd grundform
arkontens
bestämd genitiv

Plural

arkonter
obestämd grundform
arkonters
obestämd genitiv
arkonterna
bestämd grundform
arkonternas
bestämd genitiv

Arkont är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet arkont

  1. Arkont (grekiska archon, härskare) kallades den högste ämbetsmannen i vissa grekiska stater.
  2. I Aten skall arkontvärdigheten ha trätt i kungamaktens ställe efter Kodros' död (1068 f.Kr.) och innehafts på livstid och såsom ärftligt ämbete inom Kodros' son Medons ätt. Från 752 f.Kr. valdes arkonterna på tio år, och 713 f.Kr. fick alla de adliga ätterna (eupatriderna) tillträde till detta ämbete. 683 f.Kr. förkortades ämbetstiden till ett år, och i stället för en arkont, som förut, valdes nu nio.
  3. Under den historiska tiden var arkonterna nio, och kollegiets officiella titel åtminstone från Solons tid var "de nio arkonterna". Under demokratins tid var arkonternas ämbetsmyndighet mindre politisk än judiciell och representativ. Den förste bland dem kallades arkont. Han gav sitt namn åt det löpande året. Hos senare skriftställare kallas han därför archon eponymos (av onoma, namn). Den andre hade titeln basileios (konung), eftersom han hade religiösa funktioner bundna till kungatiteln och eftersom han handlade rättegångar som berörde religionen. Den tredje kallades polemark (krigsöverste), eftersom han åtminstone i äldre tid stod i spetsen för krigsväsendet. De sex återstående arkonterna kallades thesmothetes (lagskipare) och ledde efter lottning förhandlingarna vid rättegångar.
  4. Arkont i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1904). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.