Astigmatisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder astigmatisk, varianter, uttal och böjningar av astigmatisk

Astigmatisk synonym, annat ord för astigmatisk, vad betyder astigmatisk, förklaring, uttal och böjningar av astigmatisk.

Vad betyder och hur uttalas astigmatisk

Astigmatisk uttalas a|stigm|at|isk [-a´t-] och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av astigmatisk

Böjning (i positiv) astigmatisk en ~ + subst. astigmatiskt ett ~ + subst. astigmatiska den/det/de ~ + subst.

Astigmatisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Astigmatisk på Engelska

  • astigmatic - having a refractive error of the eye

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.