Astma Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder astma, varianter, uttal och böjningar av astma

Astma synonym, annat ord för astma, vad betyder astma, förklaring, uttal och böjningar av astma.

Vad betyder och hur uttalas astma

Astma uttalas astma och är ett substantiv -n.

Astma betyder:

Ordformer av astma

Singular

astma
obestämd grundform
astmas
obestämd genitiv
astman
bestämd grundform
astmans
bestämd genitiv

Astma är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Astma på Engelska

 • asthma - an allergic disorder giving rise to difficulties in breathing, attack of asthma

Hur används ordet astma

 1. Hyacinten innehåller alkaloider och är giftig om den förtärs i stora mängder. Hyacinten kan också utlösa symptom hos doftöverkänsliga personer och har av Astma- och Allergiförbundet listats som en av doftallergiväxterna. Hyacinten skapar problem hos allergiker, astmatiker och personer med doftöverkänslighet och kan ge klåda, bindhinneinflammation och till och med tillfälligt nedsatt syn. Hyacintlökarna innehåller kalciumoxalatkristaller som kan ge eksem och andra hudirritationer, som kan drabba personer som hanterar lökarna yrkesmässigt. (källa)
 2. Tussilago har använts inom traditionell medicin. Bladen användes för att göra en dekokt mot hosta. Enligt Linné (1755) röktes även bladen som tobak vilket var en metod mot hosta och astma som redan omskrivits av Plinius den äldre. Växten innehåller pyrrolizidinalkaloider vilket är ett mycket kraftigt gift som påverkar levern. Hästhoven har använts vid framställning av fnöske. (källa)
 3. Pollenallergi förknippas ofta med hösnuva (även kallad säsongbunden allergisk rinit), men pollenallergi kan även ge exempelvis astma. Hösnuva kan också bero på andra saker än pollenallergi, som till exempel mögel eller kvalster. (källa)
 4. Kolanötter kan även användas för att behandla kikhosta och astma, då koffeinet medverkar till att utvidga luftvägarna och underlättar andningen. (källa)
 5. Atopiskt eksem (böjveckseksem, atopisk dermatit): Atopiska eksem är en kronisk hudsjukdom som är genetiskt betingad. Den anses alltså ha en ärftlig komponent och är vanlig i vissa familjer där individer även har astma och hösnuva. Utslag med klåda är särskilt förekommande i ansiktet, hårbotten, nacke, armveck, knäveck och baktill. Atopiskt eksem hör genetiskt ihop med IgE-förmedlade allergiska sjukdomar som astma och allergisk rinit. (källa)
 6. Föreningen är en svensk organisation som utvecklar regler för ekologisk odling och djurhållning, förädling och tjänster, samt regler för certifiering av dessa. KRAV är en ekonomisk förening där stora aktörer på livsmedelsmarknaden såsom LRF, Arla, Coop, Ica, Lantmännen m.fl., men även Astma- och Allergiförbundet, samt Svenska Naturskyddsföreningen är medlemmar. Krav har till uppgift att få till stånd en ökad ekologisk odling, djurhållning, hållbart fiske och förädling genom att tillhandahålla regler, kontroll och märkning av ekologiska produkter. I samma syfte ska Krav bedriva en aktiv informationsverksamhet. Kravmärket på en produkt anger att den är framställd enligt Kravs kriterier. (källa)
 7. De vanligaste förekommande kroniska sjukdomarna tillhör grupperna hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancersjukdomar, lungsjukdomar såsom astma, allergi och KOL, psykiska sjukdomar inklusive beroendesjukdomar, neurologiska sjukdomar, muskel- och ledsjukdomar samt långvariga smärttillstånd. Även kroniska infektionssjukdomar som HIV/AIDS och hepatit C brukar räknas dit. (källa)
 8. Avkok och olja från bladen används mot exempelvis förkylning, diarré, astma och hudproblem. Även som medicinalväxt bör den nyttjas med eftertanke, eftersom kryddsalvia liksom tuja och malört innehåller tujon - ett ämne som i stora mängder kan framkalla kramper. (källa)
 9. Kutterspån används också, eller har använts, som strö till djur i bland annat ladugårdar, svinstall, och hönshus. Kutterspån är det vanligaste bottenmaterialet i burar för gnagare som hålls som husdjur, som hamstrar, gerbiler, marsvin, tamkaniner och dylikt. Det anses dock oftast alldeles för dammigt för att vara lagligt och dessutom för det mesta gjort av barrträ vilket innehåller terpentin som är ett gift. Terpentinet i sin tur ökar halten av ammoniak då det blandas med urin och är cancerframkallande. Att det är skadligt visade sig även vid just framställningsplatser där arbetare ofta drabbats av bland annat astma eller allergi från vissa träslag. När det gäller djur visar sig problemen oftast i form av problem med luftvägarna och ögonen, men detta misstas ofta för spånallergi. (källa)
 10. Kvävning kan orsakas av fysiskt hinder för luften att komma ned i lungorna, som vid skador på bröstkorg, hårt knuten slips eller astma, av att inandningsluften har för låg syrehalt eller innehåller gifter som förhindrar syretransport såsom kolmonoxid. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.