Avancerad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avancerad, varianter, uttal och böjningar av avancerad

Avancerad synonym, annat ord för avancerad, vad betyder avancerad, förklaring, uttal och böjningar av avancerad.

Synonymer till avancerad

Andra språk

Avancerad på Engelska

 • advanced - highly developed, bold, aerobatics, sophisticated equipment

Hur används ordet avancerad

 1. Skattesvindeln går ut på att via en rad komplicerade aktieaffärer kring datumet för aktieutdelning komma åt en återbäring på skatt som aldrig ens betalats. Till skillnad från upplägg i skatteparadis eller annan avancerad skatteplanering handlar det alltså inte om att minimera sin skatt, utan att komma åt skattemedel. (svt.se)
 2. 70 miljarder försvunna i europeiska skattehärvorBank Under minst ett decennium har en liten grupp finansmän och advokater tillsammans med världens största banker genomfört ett avancerat upplägg för att komma åt Europas skattemedel. Det handlar om minst 70 miljarder kronor, visar en granskning som SVT och TT gjort i samarbete med ett internationellt journalistnätverk, som granskat 180 000 handlingar. En stor del av världens största banker har varit djupt involverade i det som kallas Europas största skattestöld i modern tid. Tillsammans med högprofilerade skattejurister, advokatbyråer och finansinstitut har bankerna kommit åt skattepengar i minst sex europeiska länder, bland dem Belgien, Danmark och Tyskland. Bland bankerna finns bankjättarna Deutsche Bank, UBS och BNP Paribas. I Sverige pekas SEB ut som delaktig i affärerna.“Det här är kritstrecksrandig organiserad brottslighet, säger en av advokaterna bakom uppläggen till flera medier som ingår i journalistnätverket.”Advokaten var med och utformade modellen, och samarbetar nu med åklagare i Tyskland för att slippa fängelse. Skattesvindeln går ut på att via en rad komplicerade aktieaffärer kring datumet för aktieutdelning komma åt en återbäring på skatt som aldrig ens betalats. Till skillnad från upplägg i skatteparadis eller annan avancerad skatteplanering handlar det alltså inte om att minimera sin skatt, utan att komma åt skattemedel. Den svenska bankens SEB har medverkat i en avancerad aktieaffär som, enligt åklagare, har kostat tyska skattebetalare en miljard kronor, uppger SVT. Affären 2010 där svenska SEB finansierade ett avancerat upplägg där kundernas syfte var att komma åt närmare en miljard tyska skattekronor utreds nu av åklagarmyndigheten i Köln. Det visar dokument som SVT och TT tagit del av. Enligt SEB finansierar man inte den typen av affärer. SEB: s informationschef i skriver i mail till SVT och TT att banken ”löpande gått igenom vår värdepapperslåneaffär i Tyskland” och att de med anledning av åklagarens utredning också ”gjort en fördjupad genomgång”. Enligt banken har man ”inte funnit något som visar på att SEB skulle ha återkrävt skatt som inte betalats”. (realtid.se)
 3. Det är, i en internationell jämförelse, ovanligt lätt att släktforska i Sverige, eftersom det i Sverige finns många välbevarade kyrkböcker som sträcker sig ända tillbaka till andra hälften av 1600-talet. De kyrkoböcker som främst används är födelse-, döds- och vigselböcker samt husförhörslängder, vilka finns bevarade i landsarkiven, och i många fall inskannade arkiv på webben. I vissa fall finns de indexerade eller avskrivna till sökbara databaser. För att komma längre tillbaka än 1600-talet krävs mer avancerad forskning i mer svårtillgängligt material såsom skattelängder, domböcker, prästerskapets herdaminnen och matriklar, universitetens matriklar, etc. Även med detta material kan man mycket sällan komma före år 1500. (wikipedia.org)
 4. Mer avancerad hemsjukvård, ex. så kallad Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), bedrivs fortfarande av regionernas organisationer för lasarettsansluten hemsjukvård. (wikipedia.org)
 5. Holografi (av grekiskans holo = "hel" eller "fullständig", graphia = "skriven") är en avancerad form av fotografi där man kan se objekt tredimensionellt, så kallade hologram. Holografitekniken kan också användas optiskt för att lagra information. (wikipedia.org)
 6. De tidigaste tecknen lästes på sten eller bark eller liknande material. De tidigaste tecknen på läskunnighet kommer från Assyrien och Babylonien. Med uppkomsten och utvecklingen, i första hand ledd av Kina och Egypten, av mer lätthanterliga skrivmaterial blev bild- och skriftkulturen allt mer avancerad. I högkulturerna kring främre Asien och Medelhavet tog rullen allt mer plats som medium, men eftersom interpunktion inte existerade var läsningen svår även för den som kunde läsa, och högläsning från texter man redan kände till var därmed legio i bland annat antikens Grekland, med fokus på recitation, föreläsningar och berättande. Codexen kom att skapas omkring år 200 i Romarriket, och papyrus och pergament dominerade. De inbundna böckerna tog plats under högmedeltiden, och pagineringen gjorde navigation i böckerna allt lättare. Även under den här tiden var läsningen dock till högsta grad muntlig. Augustinus skrev i sina Bekännelser från år 397 hur chockerande det var att se sin mentor Sankt Ambrosius sitta och läsa tyst. Under folkvandringstiden och 500-talet var det främst i religiösa centrum och vid hov som läsning förekom, och läsningen var en maktsymbol. Under den här tiden brukar man prata om det klerikala kretsloppet, där skrifter skrevs på latin av lärda inom kyrkan, och det folkliga kretsloppet, där traditionella texter framfördes muntligt. (wikipedia.org)
 7. Fossilfynd tyder på att öarna har varit bebodda av Homo erectus (Javamänniskan) redan för mer än en miljon år sedan. Homo floresiensis ("hobbitar") levde kvar på ön Flores fram till relativt nyligen, kanske 12 000–20 000 år sedan. Moderna människor (Homo sapiens) kom till regionen för 50 000–60 000 år sedan. Sannolikt rörde det sig om förfäder till Australiens aboriginer. Det malajiska folk som utgör majoritet kom till området omkring 1000 f.Kr., och de idealiska odlingsförhållandena fick till följd att de utvecklade en avancerad risodling kring vilken städer, byar och kungadömen växte upp. Omkring första århundradet e.Kr. etablerades handelsförbindelser med Kina och Indien, varmed hinduism och sedan buddhism fick fäste i landet. (wikipedia.org)
 8. Infanteriet särskilde sig under antiken från andra vapenslag, som häststridsvagnar, kavalleri och belägringsvapen. Antikens Grekland och romerska riket hade infanteri med avancerad utrustning och taktik. Under medeltiden började infanteriet i Europa använda pikar för att bekämpa beridna fiender. Musköter med bajonetter utvecklades under tidigmodern tid till ett universellt vapen som var överlägset kavalleriet, och därmed blev infanteriet det dominerande truppslaget fram till första världskriget, då pansarfordon började dominera slagfältet. (wikipedia.org)
 9. Inkubator (laboratorieutrustning) – en avancerad typ av värmeskåp (wikipedia.org)
 10. Intensivvård är en vårdnivå som innebär avancerad diagnostik, behandling och övervakning av allvarligt skadade och av annan orsak svårt sjuka patienter med sviktande vitala funktioner. Traumatologin kan, utöver till kirurgin, även sägas höra till intensivvården (anestesiologin). (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: