Avgång Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avgång, varianter, uttal och böjningar av avgång

Avgång synonym, annat ord för avgång, vad betyder avgång, förklaring, uttal och böjningar av avgång.

Synonym till avgång

Andra språk

Avgång på Engelska

 • resignation, retirement - the fact of leaving a job, dismissal, severance (redundancy) payment, severance (redundancy) payment, the resignation of the Government
 • departure - start, departure from a place, departure hall (lounge), time (hour) of departure

Hur används ordet avgång

 1. Yrkesanställda gruppchefer som befälskår fasades successivt ut, genom avgång och befordran mellan 1972 och 1983, vilket medförde att det till slut endast var de värnpliktiga gruppcheferna kvar. Tillsammans med värnpliktsofficerare utgjorde värnpliktiga gruppchefer de två kategorier av värnpliktigt befäl som existerade mellan 1972 och 2010. (wikipedia.org)
 2. Hamnkapten var en tjänsteman som förr fanns i flertalet sjöstäder och som hade till uppgift att vaka över ordningen i hamnen, tillse att hamnordningens föreskrifter iakttogs, låta anvisa fartyg deras platser och på hamnkontoret lämna upplysning om detta, föra journal över fartygs ankomst och avgång, hos vederbörande myndighet göra anmälan om behov av nybyggnad eller reparation av kaj, bro, landfäste o.d., samt att vara chef för stadens hamnpolis, vilken även bestod av hamnfogdar, hamnmästare, hamnlotsar m.fl . Hamnkaptenen i Stockholm tillsattes av Överståthållarämbetet (wikipedia.org)
 3. Per Uebels avgång kopplad till bolagets utveckling (wikipedia.org)
 4. Saleh lämnade den 23 november 2011 hälften av makten till vicepresidenten Abd Rabu Mansur Hadi efter att ett avtal nåtts under medling av Saudiarabien där han garanterades åtalsfrihet. I de södra delarna fick al-Qaida ett starkt fäste efter Salehs avgång, något som Saleh varnat för skulle ske, och eventuellt också själv bidragit till. USA samarbetade med den nya regimen för att bekämpa al-Qaida, som valde att kalla sig ansar al-sharia för att attrahera stöd i det klanbaserade samhället. (wikipedia.org)
 5. I korthet innebär växling att man fördelar järnvägsvagnar mellan olika spår och för att klara detta behöver man ge signaler för exempelvis framåt, back och sakta. Det finns även signaler för att trycka ihop tåget för att enklare kunna koppla av/på vagnar. När ett tåg är klart för avgång måste bromsarna testas, vilket det också finns signaler för. (wikipedia.org)
 6. Kabinettsfrågor kan uppkomma i den situation regeringen inte får igenom ett förslag, som regeringen anser är av avgörande art för fortsatt regerande. Finner inte regeringen stöd i parlamentet för förslaget kommer den att förklara sin avgång. Genom att deklarera sin avgång, ifall förslaget inte får stöd i parlamentet, kan regeringen förmå representanter i parlamentet att stödja förslaget, som i och med det löser "kabinettsfrågan". (wikipedia.org)
 7. En loggbok, även skeppsdagbok eller skeppsjournal, är en bok där man löpande, i kronologisk ordning, antecknar uppgifter om vad som händer ombord på ett fartyg vid lastning eller lossning av gods, angöring, avgång och under resan. Under sjöresa införs anteckningar allt eftersom resan framskrider, med uppgifter om fart, kurs, position, avverkad distans och händelser ombord. (wikipedia.org)
 8. Mästerskapet 2004 tog en smått skandalartad vändning då det vid kontrollräkning visade sig att den som utropats till segrare, amerikanen MiRi "Sonyk-Rok" Park, i själva verket hade fått färre röster än nyzeeländaren Tarquin "The Tarkness" Keys [källa behövs]. Följden av misstaget blev en delad guldmedalj och producenten Marika Lambergs avgång [källa behövs]. (wikipedia.org)
 9. På Dramatens affischer genomfördes dock inte reformen förrän efter direktör Edholms avgång hösten 1881. (wikipedia.org)
 10. Posthornet är i Sverige symbolen för Posten. Det togs i bruk på 1600-talet, då postväsendet infördes i Sverige. Distributionen skedde genom ett nätverk av bondgårdar. Drängen som kom med posten anmälde sin ankomst genom att tuta i hornet. Då var det dags för den postansvarige på gården att göra sig redo att föra posten vidare till nästa gård. Hornet användes också för att signalera postens avgång från gården, samt för att bereda plats på vägarna. Tidigt saknades det inhemsk tillverkning av posthorn i Sverige. Då användes blåshorn av djurhorn eller skinn i stället. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.