Avseenden Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avseenden, varianter, uttal och böjningar av avseenden

Avseenden synonym, annat ord för avseenden, vad betyder avseenden, förklaring, uttal och böjningar av avseenden.

Synonym till avseenden

Hur används ordet avseenden

  1. I vidare bemärkelse används begreppet på aktiviteter som syftar till avlägsnande av något oönskat som anses skadligt eller motbjudande (vare sig det i verkligheten är det eller inte), liksom beteenden eller tankar (mentalhygien) eller till och med människor (teorier om rashygien). Hygien är i dessa avseenden ett laddat begrepp eftersom det inte enbart handlar om det som faktiskt är skadligt utan också har att göra med djupare psykologiska faktorer. (källa)
  2. Hönsbär är en 10-25 cm hög och flerårig ört. I flera avseenden liknar den skogskornell (C. sanguinea), men i andra avseenden skiljer den sig, särskilt när det gäller blomningen. Den har nämligen mycket små blommor som till alla sina delar utom ståndarna är svartröda. För att insekter ändå ska lockas (jämför avsnitt Etymologi nedan), har växten en "sammansatt blomma" med ett stort och lysande skenbart blomhylle, genom att de fyra översta bladen omvandlats till högblad av vit färg som sitter i en krans som ett svepe, men härmande en blomkrona. I mitten är den lilla svartvioletta blomställningen samlad, en enkel flock. (källa)
  3. När flera östeuropeiska städer under 1600- och 1700-talet utvecklades till centra för judiskt liv, blev jiddisch det dominerande språket för en stor del av Östeuropas judar. Det betraktades som ett vardagsspråk, till skillnad från hebreiskan som förblev språket för religiösa studier. Därför kom den sekulära judiska kultur som uppstod att använda sig av jiddisch. Under 1800-talet började detta utvecklas till att omfatta en litteratur som i alla avseenden kunde jämföras med den som skrevs på mer allmänt erkända "kulturspråk". Till de "tre stora" klassiska jiddischförfattare räknades Schalom Jakob Abramovitj, Sholem Aleichem och Isaac Leib Peretz. En annan viktig författare från mellankrigstiden är Sholem Asch, som fortsatte att publicera på jiddisch efter andra världskriget. (källa)
  4. Konkordat (av latin concordare, "komma överens") är i vanlig bemärkelse ett avtal mellan de högsta myndigheterna i stat och kyrka rörande förhållandet dem emellan inom det genom avtalet berörda området antingen principiellt och i alla avseenden eller i vissa närmare angivna fall. Det mest kända konkordatet är Lateranfördraget. (källa)
  5. Landslagens konungabalk åter ansågs århundraden igenom innehålla statsskickets grundvalar. Den lade emellertid ej några snäva band på statsskickets utveckling, och dess stadganden blev f. ö. i många avseenden fullständigade eller ändrade genom senare författningar. Det för den svenska laghistorien egendomliga draget att statsrättens huvudregler sammanförts med den övriga offentliga rätten och privaträtten i en och samma lagkodifikation, medförde, att strävandena att åstadkomma en ny lagbok berörde alla dessa rättens områden, så länge denna anordning ansågs behöva bibehållas. (källa)
  6. Några i alla avseenden accepterade korrekturtecken finns inte i praktiken. Exempel på korrekturtecken ges bland annat i. (källa)
  7. Ett exempel på diskussion om varieteter är samiska, som enligt norsk och svensk lag betecknas som språk, medan till exempel nordsamiska och sydsamiska med traditionell terminologi då blir dialekter. I nutida språkvetenskap används i stället begreppet varieteter för att beteckna att nordsamiska och sydsamiska skiljer sig från varandra i väsentliga avseenden. (källa)
  8. Klädesplaggets modell är i flera avseenden jämförbar med bomberjackan som har sitt ursprung i det amerikanska flygvapnet. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.