Avsiktsförklaring Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avsiktsförklaring, varianter, uttal och böjningar av avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring synonym, annat ord för avsiktsförklaring, vad betyder avsiktsförklaring, förklaring, uttal och böjningar av avsiktsförklaring.

Vad betyder och hur uttalas avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring uttalas av|sikts|för|klar|ing och är ett substantiv.

Ordformer av avsiktsförklaring

Singular

avsiktsförklaring
obestämd grundform
avsiktsförklarings
obestämd genitiv
avsiktsförklaringen
bestämd grundform
avsiktsförklaringens
bestämd genitiv

Plural

avsiktsförklaringar
obestämd grundform
avsiktsförklaringars
obestämd genitiv
avsiktsförklaringarna
bestämd grundform
avsiktsförklaringarnas
bestämd genitiv

Avsiktsförklaring är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet avsiktsförklaring

  1. En policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. Termen används främst inom privata och offentliga organisationer och företag. EU:s regionala utvecklingsperspektiv och Carterdoktrinen är exempel på policydokument. Policyer skiljer sig från lagtexter då en lagtext kan förbjuda och förhindra ett visst beteende eller en viss handling (exempelvis finns det lag som kräver att man betalar skatt) medan en policy endast vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat resultat. (källa)
  2. Som en följd av den avsiktsförklaring som träffats mellan Sveriges kommuner och landsting och Kommunal om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård, godkände styrelsen för föreningen Vård- och omsorgscollege den 11 maj ett förslag till innehåll i utbildning till vårdbiträde. (källa)
  3. En avsiktsförklaring (på engelska LOI, Letter of intent) är ett avtal som upprättas mellan parter för att skapa arbetsro och ramar för kommande förhandlingar om ett slutligt avtal. Avsiktsförklaringen förenas som regel med en mängd villkor för att parterna skall kunna dra sig ur om inte en överenskommelse nås. Det upprättas normalt när det slutliga avtalet som skall upprättas är mer ingående och innebär längre förberedande förhandlingar. Avsiktsförklaringar används bland annat vid företagsförvärv. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.