Avsiktlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avsiktlig, varianter, uttal och böjningar av avsiktlig

Avsiktlig synonym, annat ord för avsiktlig, vad betyder avsiktlig, förklaring, uttal och böjningar av avsiktlig.

Synonymer till avsiktlig

Vad betyder och hur uttalas avsiktlig

Avsiktlig uttalas av|sikt|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av avsiktlig

Böjning (i positiv) avsiktlig en ~ + subst. avsiktligt ett ~ + subst. avsiktliga den/det/de ~ + subst.

Avsiktlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Avsiktlig på Engelska

  • deliberate, intentional - conscious, planned

Hur används ordet avsiktlig

  1. Kontrollsumma, engelska checksum, är ett sätt att upptäcka fel i data som tillkommit vid inmatning för hand eller vid kommunikation mellan datorer. Kontrollsumman beräknas med en i förhand specificerad algoritm som är anpassad för att hitta så många fel som möjligt, utan att kräva alltför stor beräkningskapacitet. Nackdelen med enkla kontrollsummor är att de inte skyddar mot avsiktlig manipulation av data, kontrollsummor som är konstruerade för att försvåra detta kallas kryptografiska hashfunktioner. (källa)
  2. På 1700-talet stärktes skyddet för civila och efter Napoleons nederlag 1815 blev Frankrike tvingade att återlämna stora delar av bytet hans arméer beslagtagit. Vid 1907 års Haagkonvention, artikel 46, fastslås att "historiska minnesmärken, konstverk eller vetenskapliga föremål" är skyddade från avsiktlig skadegörelse, beslagtagande eller bortföring. Det förstärktes i samband med fjärde Genèvekonventionen 1949. Sedan dess tillåts de stridande tillåts endast att beslagta materiel som är nödvändiga i krigstid, såsom mat, fordon, kommunikationsmedel, vapen och bränsle. Avsikten med beslagen kan både vara att tjäna för sitt eget syfte eller för att försvåra situationen för fienden. Lagen skiljer på vad som är krigsbyte och vad som är plundring, såsom den systematiska plundringen av konst av Nazityskland under andra världskriget. (källa)
  3. Avsiktlig aktivering av kräkreflexen förekommer vid sjukdomstillståndet bulimi. (källa)
  4. De kan också användas för avsiktlig vaghet, exempelvis inom management, när man vill ge en grupp intrycket av ett mål i form av ett koncept som måste uppnås, utan att precisera vad detta egentligen är. Detta innebär att personalen aktivt börjar försöka tolka informationen genom att fundera över hur de överordnade ser på dem. Vanligtvis uppfattas detta som en bristfällig form av management i Machiavellis anda. (källa)
  5. Modulation avser inom vågrörelseläran en process som får en egenskap hos en våg att variera i takt med en annan, styrande våg. Denna process kan vara avsiktligt utnyttjad eller spontan och oavsiktlig. Vid kommunikation med vågor är modulation en avsiktlig process för att få en bärvåg att variera i takt med en meddelandesignal. Det klassiska exemplet är modulation av radiovågor. (källa)
  6. En mumie är ett lik som bevarats under lång tid, genom avsiktlig eller slumpmässig konservering (av typen mumifiering). Mumifiering var vanligt i antikens Egypten, och dessa balsamerades i regel. (källa)
  7. De äldsta spåren av koppar-zinklegeringar härrör från Kina och härrör mer än 4000 år före kristus. Tidiga fynd härrör även från Indien och Mellanöstern. Dessa legeringar har dock i allmänhet låg zinkhalt, mellan 5 och 15 %, och troligen har de tillkommit genom att man smält zinkhaltig kopparmalm, inte som en avsiktlig legering. (källa)
  8. Det är inte bara genom kapslar och tabletter som placebo kan utnyttjas. Även låtsaskirurgi och avsiktlig felinformation kan resultera i ett större välmående. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.