Medveten Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder medveten, varianter, uttal och böjningar av medveten

Medveten synonym, annat ord för medveten, vad betyder medveten, förklaring, uttal och böjningar av medveten.

Synonymer till medveten

Vad betyder och hur uttalas medveten

Medveten uttalas med|veten och är ett adjektiv medvetet medvetna.

Ordformer av medveten

Böjning (i positiv) medveten en ~ + subst. medvetet ett ~ + subst. medvetna den/det/de ~ + subst. medvetne den ~ + mask. subst. Komparation medvetnare en/ett/den/det/de ~ + subst. medvetnast är ~ medvetnaste den/det/de ~ + subst.

Medveten är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Medveten på Engelska

 • aware - fashion conscious, price conscious, are you aware that you are taking chances?, a deliberate attempt to cover up, enlightened women

Hur används ordet medveten

 1. Jag var medveten om risken att de skulle kunna explodera, svarade Sayoc. (källa)
 2. Som växterna spira med ett eller flera hjärtblad, så också poeterna. Diktkonstens sanna monokotyledoner äro de outtröttliga skaparne, för vilka poesiens eget intresse är allt, för vilka alla livets erfarenheter och problem ständigt omforma sig till dikt med konstnärlig gestaltning, och som oavlåtligt fortsätta naturens alstringsverk, blott med högre, mer medveten vilja. Shakespere är här exemplenas exempel. Intet vore mer stridande mot hans typ, än om han i stället för att av Hamlet och Othello göra skådespel, satt sig ned att teoretisera om viljans sjukdomar eller passionernas väsen. (källa)
 3. Fokus i terapin ligger på att uppmärksamma klienten på vilka omedvetna behov, föreställningar och upplevelser som påverkar kontakten här och nu. I terapin kan jag få hjälp med att undersöka och avsluta gamla händelser vilket gör det möjligt att bli mer närvarande i det som faktiskt är. Genom att bli medveten om vilka tolkningar, förhållningssätt och strategier som ligger till grund för mitt agerande öppnas möjligheten att pröva nya vägar. När jag inte längre går på autopilot (d.v.s. styrs av det som var då, istället för av det som är här och nu) ökar min förmåga att vara i kontakt med omgivningen och att samspela mer konstruktivt med den. (källa)
 4. I folkmun betraktas medveten frånvaro som skolk, medan oavsiktlig frånvaro exempelvis i samband med att man försover sig, inte betraktas som skolk, även om båda faller under benämningen "ogiltig frånvaro". Elever som egentligen vill gå i skolan men inte vågar kallas hemmasittare. De som ska betala TV-avgift men medvetet undviker att betala den kallas ibland för "licensskolkare" och den som inte deltar i politiska val kan kallas "valskolkare" eller "röstskolkare", även i till exempel ett land som Sverige där valdeltagandet är frivilligt. (källa)
 5. detta var innan man var medveten om ämnets starka beroendeframkallande effekt. Testpatienter hade beskrivit effekten på ett sätt som fick läkemedelsföretaget att kalla sin nya medicin för heroin, "hjältinna". Medlet har förvisso (liksom morfin) en dämpande egenskap på hosta, men detta är inte ämnets främsta egenskap och som hostmedicin drogs medlet snabbt tillbaka. (källa)
 6. Hyperbol (grek. hyperbole "överdrift", av hyperballo "överdriva") är en retorisk figur där en medveten och demonstrativ överdrift används. Hyperboler kan användas i antingen förstorande eller förminskande sammanhang och som fristående eller som jämförelse. En jämförande hyperbol kan antingen vara ett uttryck för liknelse eller företrädande. (källa)
 7. Hypnotisören är den som försätter en person i ett hypnotiskt tillstånd. Detta kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom att låta personen fokusera på ett glänsande objekt, exempelvis en klocka, som hypnotisören låter dingla framför personens ögon. Hypnos kan även framkallas genom upprepade monotona rörelser eller genom en starkt rogivande, lugnande röst eller ett normalt tonfall med suggestioner om att slappna av. Väl hypnotiserad befinner sig personen i ett diffust tillstånd i vilket denna förefaller ovanligt öppen för förslag och frågor och uppmaningar. Den hypnotiserade är inte drömmande eller sovande, utan mycket medveten, men medveten på ett annat sätt än vanligt. Ibland liknas detta tillstånd vid ett sorts trans. Exakt vad som sker i en hypnos är än idag omtvistat. Under slutet av 1900-talet har hypnotisörens roll ifrågasatts. (källa)
 8. Förmågan kan även kallas "intentionalitet av andra graden". Första graden omfattar bara förmågan att vara medveten om sina egna tankar, medan andra graden alltså innebär att man kan föreställa sig någon annans uppfattning. (källa)
 9. Ett stöd för bedömning av den här typen av skador finns att hämta i avgöranden från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden har exempelvis prövat ett fall där den försäkrade höll sin mobiltelefon fastklämd mellan hals och axel, vilket fick till följd att den föll i toaletten. Nämnden ansåg att han tagit en medveten risk och att det därför inte var fråga om en plötslig och oförutsedd händelse, det vill säga att det över huvud taget inte var ett försäkringsfall. (källa)
 10. En individ kan förhålla sig på olika sätt till sitt eget framtida beteende, vilket avspeglas i att det finns olika intentionstyper. En vanlig typ tar fasta på graden av avsikt hos individen, vilket i sin tur förutsätter någon form av medveten plan inför framtiden. En annan vanlig intentionstyp, speciellt i en marknadsundersökning, avser individens uppskattning av sannolikheten att ett visst beteende kommer att utföras. Ytterligare en intentionstyp tar fasta på individens vilja att utföra en handling i framtiden. Dessa tre intentionstyper har visat sig ge olika goda prognoser för verkligt beteende. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.