Medvetet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder medvetet, varianter, uttal och böjningar av medvetet

Medvetet synonym, annat ord för medvetet, vad betyder medvetet, förklaring, uttal och böjningar av medvetet.

Synonym till medvetet

Andra språk

Medvetet på Engelska

  • deliberately - he deliberately violated traffic regulations

Hur används ordet medvetet

  1. Modechefen själv förnekade dagen efter festen i ett nu borttaget Instagraminlägg att temat medvetet skulle anspelat på slaveri. Hon bad om ursäkt ifall någon uppfattat det så. (källa)
  2. Spelarna får också tydliga direktiv att inte uttala sig om motståndarna, domarna eller fans och om eller när det sker är det i samförstånd med laget och tränarna med syfte att vinna fördelar. Som 2010 när jag spelade med Färjestad och mötte Skellefteå i kvartsfinalen. Vi hade under matchserien irriterat oss på Jimmie Ericsson och hans tendens att ramla lätt och det var ett återkommande samtalsämne och irritationsmoment inom laget. Jag minns än idag hur jag kunde vara förbannad och irritera mig på Jimmie när jag skulle lägga mig dagen innan match och än mer ilsk när jag vaknade upp dagen efter. Jag vet. Han hade tagit sig in under skinnet på mig och som lag lät vi det påverka oss. Utåt sa vi dock ingenting, inte förrän efter match fem då vi medvetet och strukturerat gick till skarp attack mot Ericsson. Vi skulle sätta press på Ericsson, och domarna förstås, men vad vi inte var medvetna om var Ericssons unika förmåga att lyfta sig själv och sitt lag i situationer som denna. Nej. Det blev inte lyckat. Jag erkänner det. Att jag och Jimmie sedan bodde tillsammans under VM bara nån vecka efter var rätt stelt inledningsvis även om vi vartefter log åt det faktum att vi alldeles nyss avskytt varandra. Och för att tydliggöra. Jimmie var en härlig kille utanför isen. (källa)
  3. Den ärftliga ögonsjukdomen PRA progressiv retinal atrofi har varit vanlig bland abessinierna. Men har tack vare ett medvetet avelsarbete – har PRA blivit mer och mer sällsynt. Numera finns ett tillförlitligt DNA-test att tillgå – bl. a. från vgl.ucdavis.edu – som kan påvisa om den aktuella genen är skadad eller inte. Man har över tiden använt ögonspegling som en metod att upptäcka sjukdomen när den brutit ut. Ögonspegling görs fortfarande regelbundet på alla avelskatter men har nackdelen att den kan påvisa sjukdomen först när den brutit ut. PRA utgör inget problem idag. (källa)
  4. Det har tidigare ansetts (Platonism, Logisk positivism) att abstraktioner är inneboende hos tingen i sig, men idag anser de flesta att de bara existerar som begrepp i hjärnan hos intelligenta betraktare såsom människor och djur. Människor kan visserligen skapa abstraktioner genom medvetet tankearbete, men det är troligt att abstraktion i allmänhet sker i omedvetna tankeprocesser. (källa)
  5. Men gasverkens framgång och dominans skulle inte bli bestående. Kring sekelskiftet växte konkurrensen från fotogenlampan och den elektriska glödlampan. Under 1870- och 1880-talen hade fotogenlamporna blivit billigare i drift än gaslamporna och de krävde heller inga investeringar i rörledningar. Rationellare tillverkning gjorde också att priset på fotogen sjönk från 20 öre per liter 1885 till 14 öre per liter vid sekelskiftet. Elektriciteten var ett ännu större hot och i många städer bromsades elintroduktionen medvetet för att skydda gasen. Men elljusets fördelar, bekvämligheten vid tändning och släckning och att man slapp öppen låga, ledde till att privatabonnenterna snabbt gick över till el och 1910-talet blev elljusets genombrottsdecennium. Nya energisnålare metalltrådslampor sänkte driftskostnaden för el med femtio procent och kolbrist under första världskriget tredubblade gaspriset. Även fotogenpriset höjdes och snart stod det elektriska ljuset som segrare. Som gatubelysning dröjde sig gasljuset dock kvar. Men vid slutet av 1930-talet hade bara tolv städer fler än 200 gatlyktor. Andra världskrigets bränsleprisökningar betydde slutet också för dem. (källa)
  6. Grammatik (Från grekiska: γραμματική, grammatikí) är det regelsystem för språk som beskriver hur morfem (orddelar) kombineras för att bilda ord och dessa i sin tur kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. Ordet används dels om det underliggande regelsystem som varje talare av ett enskilt språk omedvetet eller medvetet lärt in, dels om den gren av språkvetenskapen som studerar hur sådana regelsystem är uppbyggda och slutligen om beskrivningar av sådana regelsystem nedskrivna i till exempel en bok. (källa)
  7. Grundvattensänkning innebär att grundvattenytan medvetet sänks av människan för att möjliggöra en viss verksamhet, som annars skulle omöjliggöras av en alltför hög grundvattenyta. Grundvattensänkningen kan antingen vara tillfällig eller permanent. (källa)
  8. I folkmun betraktas medveten frånvaro som skolk, medan oavsiktlig frånvaro exempelvis i samband med att man försover sig, inte betraktas som skolk, även om båda faller under benämningen "ogiltig frånvaro". Elever som egentligen vill gå i skolan men inte vågar kallas hemmasittare. De som ska betala TV-avgift men medvetet undviker att betala den kallas ibland för "licensskolkare" och den som inte deltar i politiska val kan kallas "valskolkare" eller "röstskolkare", även i till exempel ett land som Sverige där valdeltagandet är frivilligt. (källa)
  9. Ett hundöra är ett sorts bokmärke som skapas genom att man viker in yttre hörnet på en boksida för att markera en plats som man lätt vill kunna återvända till. Metoden ger permanenta defekter på boken varför det kan uppfattas som negativt, speciellt om boken är värdefull, om det är en biblioteksbok eller liknande. Ett vikt skadat hörn på en papperssida kan också kallas hundöra, även om det inte gjorts medvetet för att fungera som bokmärke. I den senare formen är begreppet känt i svenskan sedan 1734 då det omskrivs i Jacob Serenius engelsk-svensk-latinsk ordbok Dictionarium anglo-svethico-latinum. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.