Avsiktligt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avsiktligt, varianter, uttal och böjningar av avsiktligt

Avsiktligt synonym, annat ord för avsiktligt, vad betyder avsiktligt, förklaring, uttal och böjningar av avsiktligt.

Synonymer till avsiktligt

Hur används ordet avsiktligt

  1. Det talas om digital offentlig service, en beskrivning som är avsiktligt vag, säger han. (källa)
  2. Gatsten är stenar som avsiktligt anordnats, eller avses att anordnas, till varandra för att bilda en slitstark ytbeläggning på gata eller väg. Vanligast i urbana gatumiljöer i äldre stadskvarter (områden cirka 70 år–äldre). Om stenarna är naturligt rundade bildas en kullerstensgata. För smidigare framkomlighet används kanthuggen gatsten, vilket både medger en bättre anpassning stenarna emellan och en slätare vägyta. Olika typer och storlekar av huggen gatsten har använts under olika tidsskeden, vilket bidrar till olika gators skilda tidsatmosfär. (källa)
  3. Guldfisken härstammar ursprungligen från Östasien. Den betraktas som invasiv art i många delar av världen där den introducerats som prydnadsfisk och senare oavsiktligt sluppit ut eller avsiktligt släpps ut i naturen. (källa)
  4. Som regel är skriftliga källor grunden för forskning om en persons eller annat objekts historicitet. Sådana källor kan vara olika register, brev, historievetenskapliga texter, biografier och omnämnanden i andra sammanhang. Beroende på vad det handlar om har olika källor olika värde. Samtida källor har dock alltid större dignitet än senare, men texterna bedöms även utifrån frågeställningen om det kan finnas skäl att misstro textens utsagor efter de kunskaper som finns om till exempel propaganda. I det fall man bara har tillgång till avskrifter av de ursprungliga dokumentet finns också möjligheten att man avsiktligt eller oavsiktligt avvikit från originaltexten. Detta problem försvann då man tog boktryckarkonsten i bruk. Förstahandskällor, inbegripet ögonvittnesskildringar, har också högre värde än andrahands. Till detta kommer arkeologiska bevis, som kan dateras till tiden för händelsen med objektiva metoder (C14-metoden eller andra metoder som fastställer åldern). (källa)
  5. Sammanstrålningen mellan den politiska, ekonomiska och kulturella makten är inte universell. Traditionella huvudstäder kan vara ekonomiskt underlägsna andra städer, vilket tycks vara extra vanligt för delstatshuvudstäder i USA, där till exempel delstaten New Yorks huvudstad är Albany och inte den mycket större staden New York. Andra exempel är Nanjing respektive Shanghai, eller Edinburgh respektive Glasgow. En dynastis undergång kan också innebära undergången för dess huvudstad, vilket inträffade med Babylon och Cahokia. Många moderna huvudstäder, som Abuja, Canberra eller Ottawa placerades avsiktligt utanför existerande ekonomiska områden. Canberra är byggd som huvudstad i glesbygd ungefär mittemellan de två största städerna för att ingen ville låta den andre vara huvudstad. (källa)
  6. Det är tillåtet att riva häckarna, så länge som detta inte sker avsiktligt. (källa)
  7. Avsiktligt framkallad insulinkoma användes förr, för behandling av psykiska sjukdomar. (källa)
  8. Man kan lägga märke till att returslaget går snabbare än framåtrörelsen. Detta är avsiktligt, för att korta ned den improduktiva tiden, och för att få större kraft vid arbetsslaget. (källa)
  9. "Med ett luftfartyg avsiktligt utförda manövrer, som innebär en plötslig förändring av dess läge eller en plötslig förändring av hastigheten, manövrer med en sidlutning av 60° eller mer eller en längdlutning av 30° eller mer är alltid avancerad flygning.". (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.