Berättelse Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder berättelse, varianter, uttal och böjningar av berättelse

Berättelse synonym, annat ord för berättelse, vad betyder berättelse, förklaring, uttal och böjningar av berättelse.

Synonymer till berättelse

Vad betyder och hur uttalas berättelse

Berättelse uttalas be|rätt|else och är ett substantiv -n -r.

Ordformer av berättelse

Singular

berättelse
obestämd grundform
berättelses
obestämd genitiv
berättelsen
bestämd grundform
berättelsens
bestämd genitiv

Plural

berättelser
obestämd grundform
berättelsers
obestämd genitiv
berättelserna
bestämd grundform
berättelsernas
bestämd genitiv

Berättelse är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Berättelse på Engelska

  • tale, narrative, story - annual report, account of a journey

Hur används ordet berättelse

  1. Adaption – term för att överföra en berättelse från ett medium till ett annat. (källa)
  2. Adaption, även adaptation eller bearbetning, innebär en överföring av en berättelse från ett medium (till exempel bok) till ett annat (till exempel film). (källa)
  3. Gud skapar himmel och jord, och allt vad där finns, inklusive de två första människorna, Adam och Eva. Först beskrivs hur Gud på sex dagar skapar allting med sitt ord för att sedan vila på den sjunde. Därefter, i kapitel 2, finns vad som ibland kallas den andra skapelseberättelsen, som bland annat beskriver hur Gud formade Adam och alla djuren av jord för att sedan skapa Eva av ett av Adams revben. Huruvida de två kapitlen harmonierar med varandra eller ej är en fråga om vilken bibelvetenskapen är oenig. Berättelsen om Edens trädgård har stora likheter med den sumeriska berättelsen om Dilmuns trädgård, vilken ofta betraktas som äldre. (källa)
  4. Guldlock och de tre björnarna eller bara Guldlock är en känd godnattsaga för barn. Den blev känd efter år 1837 när poeten Robert Southey skrev prosa på den, även om den troligen baserade sig på en ännu äldre berättelse. Berättelsen blev populär och återberättades av många andra, varför den har ändrats mycket med tiden. Den finns i många olika versioner. (källa)
  5. En helgonlegend är en legend, det vill säga en berättelse om biografiska händelser i viktiga religiösa personligheters, som helgon, martyrer, profeter liv och leverne. Helgonlegender kan innehålla övernaturliga inslag. I andra kulturer kan begreppet syfta på där förekommande heliga personers levnad. Kan användas synonymt med hagiografi, som dock pekar på ett mer systematiskt nedtecknande av data att kunna tjäna i rituella sammanhang. (källa)
  6. Hinden – en berättelse av Carl Jonas Love Almqvist. (källa)
  7. Traditionellt dras en gräns mellan arkeologiämnet och historievetenskapen. Arkeologer arbetar med att analysera fyndmaterial och kring fyndmaterialet utveckla resonemang om historiskt liv. Historikern arbetar huvudsakligen med skriftliga källor och att beaktar källans dubbla egenskaper: källan som kvarleva från det historiska förlopp i vilket den uppstått och ingått och källan som berättelse – krönikeartad eller förklarande – om händelser. Att granska, tolka och skapa en förståelse av källan och dess äkthet samt dess förhållande till andra källor kallas källkritik. Källkritiken omnämns ofta som historievetenskapens främsta bidrag till den vetenskapsteoretiska utvecklingen. (källa)
  8. Ett sätt inom textkritiken är att utgå ifrån olika narrativa element som kan antagas vara fiktiva drag, som förekomsten av inre monologer i en berättelse om en tredje person. Olika litterära genrer har även typiska narrativa och stilistiska element, varför litteraturhistorian kan skilja mellan legender och historiska berättelser. (källa)
  9. Berättelsen beskrevs av Reynolds Price, när han skrev. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.