Bestrida Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bestrida, varianter, uttal och böjningar av bestrida

Bestrida synonym, annat ord för bestrida, vad betyder bestrida, förklaring, uttal och böjningar av bestrida.

Synonymer till bestrida

Vad betyder och hur uttalas bestrida

Bestrida uttalas be|strida och är ett verb bestred, bestridit el. bestritt, bestriden bestridet bestridna el. bestridd n. bestritt, pres. bestrider.

Bestrida betyder:

Ordformer av bestrida

Aktiv

bestrida
infinitiv
bestrider
presens
bestred
preteritum
bestridit
supinum
bestridande
presens particip
bestrid
imperativ

Passiv

bestridas
infinitiv
bestrids
presens
bestreds
preteritum
bestridits
supinum

Perfekt particip

bestriden en
~ + subst.
bestridet ett
~ + subst.
bestridna den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer aktiv

bestritt
supinum

Alternativa böjningsformer passiv

bestrides
presens
bestritts
supinum

Alternativa böjningsformer perfekt

particip bestridd en
~ + subst.
bestritt ett
~ + subst.
bestridda den/det/de
~ + subst.
bestridde den
~ + mask. subst.

Bestrida är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Bestrida på Engelska

  • oppose, deny, contest - the defence contested the charges on all counts
  • deny - contest, oppose, seventy-five per cent of the costs will be met by the state
  • deny - contest, oppose, classes will be held by members of the permanent teaching staff

Hur används ordet bestrida

  1. En kontrollavgift (i regel på tomtmark) är att betrakta som vilken skuld som helst till ett företag och för att bestrida fordran invänder man mot den och betalar inte den. En kontrollavgift kan inte gå till Kronofogdemyndigheten för verkställighet så länge man bestrider den, förrän en exekutionstitel över fordran finns. Om man har olika uppfattningar så får den ena parten stämma den andre i tingsrätten. Den som förlorar (normalt fordonsägaren) kan förpliktas att betala ersättning för motpartens utlägg för ansökan om stämning, det vill säga ansökningsavgiften på 450 kr samt eventuella resekostnader, om målet inte avgörs efter skriftlig förberedelse. Vid skriftlig förberedelse är den förlorande parten enbart skyldig att erlägga ersättning för ansökningsavgiften. (wikipedia.org)
  2. Andra bestämmelser finns för resning i tvistemål. För resning i förvaltningsmål finns bestämmelser i Regeringsformens 11 kap 13 §. och i 37 b § förvaltningsprocesslagen. "Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt." Resning kan begäras även i mål om betalningsföreläggande. I sådant fall gäller att klaganden ska visa laga förfall för sin underlåtenhet att bestrida ansökan om betalningsföreläggande. När klaganden inte kunnat detta har ansökan om resning avslagits vilket framgår av NJA 2012 s 555. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.