Neka Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder neka, varianter, uttal och böjningar av neka

Neka synonym, annat ord för neka, vad betyder neka, förklaring, uttal och böjningar av neka.

Synonymer till neka

Vad betyder och hur uttalas neka

Neka uttalas neka [nä´- el. ne´-] och är ett verb -de.

Neka betyder:

Ordformer av neka

Aktiv

neka
infinitiv
nekar
presens
nekade
preteritum
nekat
supinum
nekande
presens particip
neka
imperativ

Passiv

nekas
infinitiv
nekas
presens
nekades
preteritum
nekats
supinum

Perfekt particip

nekad en
~ + subst.
nekat ett
~ + subst.
nekade den/det/de
~ + subst.

Neka är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Neka på Engelska

  • deny - also: refuse, answer in the negative, deny an accusation

Hur används ordet neka

  1. Med tiden lindrades följderna av fredlöshet, så att egendomsförlusten inskränktes till lös egendom. Så småningom kom den ovillkorliga fredlösheten att ersättas med bötesbelopp som den kränkta parten inte kunde neka att ta emot. Lindrigare fredlöshetsstraff gällde i hela landet, bland annat i Magnus Erikssons landslag. I samband med Kalmar recess 1483 utvidgades fredlösheten till att gälla i hela Norden. Denna typ av fredlöshet benämndes biltoghet. (wikipedia.org)
  2. Homogenitet (av homogen från grekiskans homo, lik(a), och gen, -artad) är ett tillstånd där något är enhetligt, alltigenom lika, likformigt. Motsatsen är heterogen. Mjölk som man köper i affären är homogeniserad, vilket innebär att fettet i den är finfördelat så att blandningen blir mera homogen. Man kan även finna ordet homogen i sammanhang som "Klubben förbehåller sig rätten att neka nya personers medlemskap då vi vill ha en så homogen klubb som möjligt". (wikipedia.org)
  3. – Jag rekommenderar att konsumenten tar skriftlig kontakt med företaget för att klaga och ställa krav. Hon kan exempelvis mejla och sedan spara på det mejlet som ett bevis för att hon har klagat och ställt krav och när hon har gjort det. Skulle företaget fortfarande neka till att stå för reparationen kan konsumenten göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ärendet prövat. (idg.se)
  4. Åtminstone för finska järnvägstransportörer gäller att de har ett transporttvång. En järnvägstransportör kan inte utan orsak (till exempel att tåget är fullt) neka att transportera en passagerare och dennes handbagage. (wikipedia.org)
  5. Luftvärn definieras av Nato som "alla åtgärder med syfte att eliminera eller reducera effektiviteten i fientliga luftaktioner". Detta inkluderar markbaserade och luftbaserade vapensystem, associerade sensorsystem, kringliggande arrangemang samt passiva åtgärder. Syftet kan bland annat vara att skydda flotta, infanteri eller flygvapen i en konflikt. För de flesta nationer har den huvudsakliga uppgiften för luftvärn varit att försvara hemlandet. NATO refererar till luftburet luftvärn som counter-air och luftvärn i en flotta som anti-aircraft warfare. Missilförsvar är en förlängning av luftvärn, något som också gäller initiativ för att anpassa ett flygvapen för att genskjuta inkommande missiler. Ett markbaserat luftvärn kan också användas offensivt för att neka motparten tillgång till ett specifikt luftrum. Luftvärn kan ske med robotluftvärn eller eldrörsluftvärn. Tillsammans med luftvärn användes förr ofta spärrballonger för att hindra lågflygande flygplan. (wikipedia.org)
  6. Neka (vattendrag i Ryssland), Archangelsk oblast, 63.87644°N 43.89846°Ö / 63.87644, 43.89846 (Neka (vattendrag i Ryssland)) (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.