Besvärande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder besvärande, varianter, uttal och böjningar av besvärande

Besvärande synonym, annat ord för besvärande, vad betyder besvärande, förklaring, uttal och böjningar av besvärande.

Synonymer till besvärande

Hur används ordet besvärande

  1. Men det finns en annan sida av myntet. Visserligen har utredningen varit besvärande för Trump och hängt som ett mörkt moln över honom. Men den har också gett honom ammunition för att peka ut en fiende. Det är ingen slump att Trump så gott som dagligen klagat över den "häxjakt" som han ansett sig vara utsatta för. Trumps ledarstil kräver fiender för att vara framgångsrik. (källa)
  2. Havre behöver ett nederbördsrikt klimat och sås därför tidigt på våren så den inte torkar ut på senvåren och försommaren, den är ej heller speciellt köldkänslig. Havre kan odlas på all slags jord, men drabbas ofta och särskilt på kalkrik jord av bristsjukdomar. Utöver bristsjukdomar kan den få ett flertal sot- och rostsjukdomar samt virussjukdomar. Flyghavre som står den odlade havren nära i släktskap, kan också nämnas och är ett besvärande ogräs som ofta kräver kostsam handrensning av fälten. (källa)
  3. I överförd bemärkelse kan ordet även förekomma i vissa bildliga uttryck som betecknar en slags besvärande faktor som hämmar utvecklingen. Exempelvis kan man "sätta (en) hämsko på något". (källa)
  4. År 1817 begränsades rätten ytterligare i Västerbottens och Norrbottens län genom kungliga brev. Breven stadgade att ingen som bodde inom en mil från kyrkan skulle få förvärva eller bygga en kyrkstuga. Den som bodde i anslutning till en bra väg kunde få avslag även om avståndet till kyrkan var längre än en mil. Det kungliga brevet hade sin upprinnelse i en skrivelse från landshövdingen i Norrbottens län, Per Adolf Ekorn. De skäl som han anförde för att begränsa antalet kyrkstugor var dels åtgången på byggnadsvirke, dels det besvärande buslivet och lönnkrögeriet i kyrkstäderna i samband med kyrkhelgerna. (källa)
  5. I vissa sagor tillskrivs naturandarna en förkärlek för människobarn, som de byter ut mot sina egna barn. Dessa så kallade bortbytingar, som människorna tvingas ta hand om, utmärks oftast av en besvärande karaktär och av att de plågar sina vårdare med ständigt skrik och gnäll. (källa)
  6. En paradox är en oöverenstämmelse mellan vad en teori utsäger och vad sunda förnuftet förväntar. En paradox är en tillämpning av allmänt accepterade och till synes sunda premisser och regler som leder till oväntade motsägelser. Förekomsten av paradoxer hos en teori är förstås besvärande, men undviks ofta genom att inta positionen att sunda förnuftet formats av hur saker ser ut att vara, och inte av hur de (egentligen) är, dvs till teorins fördel. (källa)
  7. Rethosta utmärks av att den är torr, och kallas därför även för torrhosta. Den vanligaste orsaken är förkylning, men även damm, rök m.m. kan utlösa hostan. Rethosta kan vara besvärande vid nattsömnen och gör ibland ont i bröstet. (källa)
  8. Svinn är bland annat en effekt av brist på instruktioner, utebliven internkontroll, avsaknad av tillsyn av rutiner samt brist på utbildning och information. Vill man påverka svinnet, kan man få stor framgång genom att arbeta med företags‐ och arbetsledningens sätt att leda verksamheten. Detta är särskilt viktigt om svinnförluster tillåtits uppträda år efter år, eftersom ett återkommande svinn inte sällan är indikationer på olika grundläggande, negativa faktorer på en arbetsplats. Mot svinnförluster kan man inte försäkra sig. I vissa företag är svinnet en mycket besvärande faktor, som kan äventyra ett företags överlevnad, eller då det gäller det allmänna, förorsaka skattebetalarna onödiga kostnader. I många verksamheter borde svinnbekämpning vara en mycket lönsam åtgärd. Det är till exempel svårt (och avsevärt mera kostsamt) att öka omsättningen genom olika aktiviteter för att därigenom förbättra nettoresultatet. (källa)
  9. Täckfärg, eller isolerfärg, avser en färg som främst är avsedd att isolera estetiskt besvärande fläckar eller klotter som tränger genom vanliga målningsfärger. (källa)
  10. Det finns vårtmedel mot vårtor (Verruca). Vårtor försvinner i regel av sig själva efter en tid, men det kan gå många år. Har man många eller de sitter så de är besvärande kan man bli kvitt vårtorna snabbare. Det finns flera olika behandlingar att tillgå. Vårtor kan egenbehandlas med olika preparat innehållande medel som luckrar upp, eller torkar ut vårtvävnaden. Behandlingar som behöver göras dagligen eller en gång i veckan räcker, med eller utan plåster. Det finns också frysbehandling för hemmabruk. Vårtor på trampdynan kan vara väldigt smärtsamma, och mot detta finns tryckavlastande ringar. Det kan finnas en risk för inflammation i samband med flera av de ovan nämnda behandlingsmetoderna. Närliggande vävnad kan skadas, särskilt nervbanor är ett bekymmer. Metoderna kan också ge upphov till ärr eller att vårtorna kommer tillbaka. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.