Besvärsrätt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder besvärsrätt, varianter, uttal och böjningar av besvärsrätt

Besvärsrätt synonym, annat ord för besvärsrätt, vad betyder besvärsrätt, förklaring, uttal och böjningar av besvärsrätt.

Vad betyder och hur uttalas besvärsrätt

Besvärsrätt uttalas be|svärs|rätt och är ett substantiv.

Ordformer av besvärsrätt

Singular

besvärsrätt
obestämd grundform
besvärsrätts
obestämd genitiv
besvärsrätten
bestämd grundform
besvärsrättens
bestämd genitiv

Besvärsrätt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet besvärsrätt

  1. Besvär kallas idag för överklagande. (En annan term som idag kallas överklagande är vad). Den gamla termen finns inte kvar i nya svenska lagtexter, men den lever kvar äldre lagar och i vissa begrepp såsom kommunalbesvär, besvärsrätt (rätt att överklaga) och besvärshänvisning (instruktion för överklagande). I Finland är ordet besvär fortfarande vanligt. (källa)
  2. De som tillhörde Svenska kyrkan betalade efter år 2000 sin begravningsavgift som en del av kyrkoavgiften. Den samlade kyrkoavgiften, inklusive begravningsavgiften, fastställdes av kyrkofullmäktige i respektive församling. Detta ändrades dock från och med 2013 så att begravningsavgiften inte längre var en del av kyrkoavgiften, utan fastställdes av Kammarkollegiet för respektive församling utifrån församlingarnas redovisning av begravningsverksamhetens kostnader. För dem som var folkbokförda i den territoriella församlingen men inte tillhörde Svenska kyrkan gällde efter år 2000 att församlingen skulle lämna ett förslag om begravningsavgift till Kammarkollegiet som fastställde avgiften. Kammarkollegiet kunde besluta om en annan avgift än den församlingen föreslagit om förslaget otvetydigt stred mot begravningslagens bestämmelser. Denna ordning motiverades av att begravningsavgiften betalades även av de som inte tillhörde Svenska kyrkan och således inte hade rösträtt vid val av kyrkofullmäktige, eller möjlighet att överklaga kyrkofullmäktiges beslut. I Stockholm och Tranås kommun fastställer respektive kommunfullmäktige begravningsavgiften för samtliga invånare. I kommunerna har alla, oberoende av samfundstillhörighet, såväl rösträtt som besvärsrätt. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.