Besynnerlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder besynnerlig, varianter, uttal och böjningar av besynnerlig

Besynnerlig synonym, annat ord för besynnerlig, vad betyder besynnerlig, förklaring, uttal och böjningar av besynnerlig.

Synonymer till besynnerlig

Vad betyder och hur uttalas besynnerlig

Besynnerlig uttalas be|synner|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av besynnerlig

Böjning (i positiv) besynnerlig en ~ + subst. besynnerligt ett ~ + subst. besynnerliga den/det/de ~ + subst. besynnerlige den ~ + mask. subst. Komparation besynnerligare en/ett/den/det/de ~ + subst. besynnerligast är ~ besynnerligaste den/det/de ~ + subst.

Besynnerlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Besynnerlig på Engelska

  • peculiar, odd, strange - a bizarre figure, an extraordinary idea

Hur används ordet besynnerlig

  1. Det är inte lätt att med ord objektivt beskriva doft och smak. Vinprovare har en jargong för detta, som nödvändigtvis måste bli mycket subjektiv. Somliga beskrivningar är liknelser till någon smak- eller doftsensation, som kan anses allmänt bekant, och då ger det en antydan även för oinvigda vad det handlar om. Andra beskrivningar kan te sig intetsägande, kryptiska eller gränsa till rent nonsens. Vinprovare emellan säger de besynnerligaste uttryck mer, men att översätta en vinrecension till ett annat språk blir en utmaning. (källa)
  2. I Norge förekommer liknande väsen som kallas tusser, vilket besynnerligt nog kommer från det fornnordiska þurs, som betyder jätte. De underjordiska och, på Gotland, di sma undar jordi är ytterligare väsen som är mycket snarlika vättarna. (källa)
  3. Avlatsbreven såldes på ett besynnerligt sätt. Mest omtalad och framgångsrikast bland dessa avlatsbrevförsäljare var dominikanmunken Tetzel. När han närmade sig en stad sände han budbärare framför sig som ringde i klockorna och mötte honom vid stadsporten. Befolkningen och kyrkans män kom honom till mötes under sång och med ljus i handen, och de drog sedan genom staden i procession. Framför Tetzel bar de ett stort rött kors och det påvliga avlatsbrevet på en sammetskudde. När de trädde in i den lokala kyrkan ställde de påvens baner vid altaret och en stor kassakista framför det helgade altaret. Sedan började Tetzel hålla tal om nyttan av dessa brev och utmålade med ett rikt ordförråd vilken välsignelse ett sådant brev var. (källa)
  4. Nordmännens attityd till skrälingarna var inte generös. De beskrivs som små, fula varelser med besynnerligt hår, stora ögon och breda kindknotor. De ansågs kunna slås ihjäl utan samvetsbetänkligheter. Skelettfynd visar att något ingifte med skrälingarna inte förekom, trots stor brist på kvinnor. (källa)
  5. Bakgrunden till dessa besynnerliga fenomen i kvantmekaniken är att naturen, i dessa skalor, beskrivs enligt en sannolikhetsfördelning över olika fysikaliska tillstånd. Den kvantmekaniska vågfunktionen ger (vid multiplicering med sin komplexkonjugering) en sannolikhetsfördelning för en partikels position. Innan en mätning sker kan vi inte uttala oss om vilket tillstånd systemet befinner sig i - bara sannolikheten att finna systemet i de möjliga tillstånden. Vid en mätning av ett specifikt system erhålls, som resultat av mätningen, endast ett av dessa möjliga tillstånd. (Det genomsnittliga mätutfallet kallas väntevärde). (källa)
  6. Konjugationsformerna ersätts av ett antal besynnerliga och formlösa hjälpverb ("hab", av to have, ha, "hab got", har fått, har är, blivit, "belongey", tillhör, är, "can do", vilket betecknar möjlighet, m.fl.). Jfr amerikanen Charles Godfrey Lelands "Pid-gin-english sing-song" (2:a upplaga 1888, med en ordbok), och Lentzner, "Colonial english" (1891). (källa)
  7. Det vetenskapliga namnet Charadrius härrör från gammalgrekiskans kharadrios (χαραδριός), en fågel som sades förekomma i floddalar (från kharadra, som betyder "ravin"). En grekisk legend sade att man kunde bli botad från gulsot om man tittade in i fågelns besynnerliga gula ögon. Vilken art det gällde var omdiskuterat. Bland annat ansågs det vara tjockfoten men den gula orbitalringen hos flera arter av strandpipare har gjort att även de har kopplats till legenden. (källa)
  8. Det finns idag ungefär 1,4 miljoner kända arter av (flercelliga) djur, som varierar i storlek mellan 10 μm (mikrometer) och 30 meter. De gener som förenar alla djur tros ha en gemensam ana som uppstod för cirka 650 miljoner år sedan, under Ediacara-perioden, då Ediacarafaunan levde, vilket är de äldsta kända flercelliga organisermerna. De besynnerliga arterna Dickinsonia costata och Trichoplax adhaerens är exempel på flercelliga organismer som har klassificerats som mycket tidiga djur. (källa)
  9. Lasse-Majas besynnerliga öden. Av honom själv berättade. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.