Betraktelsesätt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder betraktelsesätt, varianter, uttal och böjningar av betraktelsesätt

Betraktelsesätt synonym, annat ord för betraktelsesätt, vad betyder betraktelsesätt, förklaring, uttal och böjningar av betraktelsesätt.

Synonymer till betraktelsesätt

Vad betyder och hur uttalas betraktelsesätt

Betraktelsesätt uttalas be|trakt|else|sätt och är ett substantiv.

Ordformer av betraktelsesätt

Singular

betraktelsesätt
obestämd grundform
betraktelsesätts
obestämd genitiv
betraktelsesättet
bestämd grundform
betraktelsesättets
bestämd genitiv

Plural

betraktelsesätt
obestämd grundform
betraktelsesätts
obestämd genitiv
betraktelsesätten
bestämd grundform
betraktelsesättens
bestämd genitiv

Betraktelsesätt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet betraktelsesätt

  1. Holism (av grekiska holos, "hel", "odelad") är i allmän bemärkelse ett filosofiskt betraktelsesätt att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. Motsatsen till holism är reduktionism, atomism och metodologisk eller vetenskapsteoretisk individualism. Holism är också ett centralt begrepp för helhetstänkande inom andlighet, natur– och alternativforskning och politisk ideologi syftande till en helhetssyn, Benämningen lanserades på 1920-talet av den sydafrikanske filosofen och politikern Jan Smuts. (källa)
  2. Mihaly Csikszentmihalyi har redogjort för ett annat betraktelsesätt på kreativitet. Kreativiteten innehåller 1. en domän med symboliska regler, 2. individer som bevakar inträde till domänen, och 3. en individ som kommer med en ny symbol eller tankemönster som därefter domänen införlivar, varigenom domänen har blivit en ny domän. Kreativa människor, menar han är orädda, fokuserade och målmedvetna med sina idéer, och under processen upplever de en depersonalisation och dissociation. (källa)
  3. Strukturalism är ett samlingsnamn på ett betraktelsesätt inom skilda områden som studerar strukturer och system istället för subjekt, sanning eller innehåll. Strömningen var som mest populär under 1960-talet i Frankrike. (källa)
  4. För att beskriva en fluids rörelse kan man antingen studera ett område, en kontrollvolym, för att få reda på in- och utflödet ur kontrollvolymen och på så sätt få en uppskattning om flödet (så kallat Lagrangeskt betraktelsesätt) eller så kan man krympa kontrollvolymen så att man istället studerar flödet i varje punkt p(x,y,z,t) (så kallat Eulerskt betraktelsesätt). Vid Lagrangeskt betraktelsesätt används ekvationer på integralform, exempelvis Reynolds transportteorem. Detta går inte vid Eulerskt betraktelsesätt eftersom man studerar infinitesimala regioner av ett flöde. Då måste man använda sig av differentialekvationer, exempelvis Navier-Stokes ekvationer. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.