Betoning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder betoning, varianter, uttal och böjningar av betoning

Betoning synonym, annat ord för betoning, vad betyder betoning, förklaring, uttal och böjningar av betoning.

Synonymer till betoning

Vad betyder och hur uttalas betoning

Betoning uttalas be|ton|ing och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av betoning

Singular

betoning
obestämd grundform
betonings
obestämd genitiv
betoningen
bestämd grundform
betoningens
bestämd genitiv

Plural

betoningar
obestämd grundform
betoningars
obestämd genitiv
betoningarna
bestämd grundform
betoningarnas
bestämd genitiv

Betoning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Betoning på Engelska

 • stress, accentuation, emphasis, accent - in Swedish, the stress is nearly always on the first syllable

Hur används ordet betoning

 1. Svenska gatunamn Personlig sajt om och med en del svenska gatunamn, med betoning på personerna som många gator är namngivna efter. (källa)
 2. Gaullism (franska: gaullisme) syftar på politisk doktrin inspirerad av den franske motståndsledaren och senare president Charles de Gaulle, även om han själv motsatte sig etiketteringen. Gaullistisk ideologi, baserad på de Gaulles idéer och handlingar, förändrade sig och utvecklades med tiden. Kännetecknande är betoning på Frankrikes oberoende från andra stater, liksom bland annat beröringspunkter med socialkonservatismen, vilket medfört att den ofta uppfattas som en högerideologi, även om det också finns gaullister på vänsterkanten. (källa)
 3. Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. Båda dessa studerar hur och varför individer åldras, men ur olika aspekter. Ordet gerontologi är sammansatt av de grekiska orden geron (gamling) och logia (kunskap). Det är en relativt ung vetenskap, bara omkring 100 år gammal. Den nordiska gerontologiska föreningen (NGF) antog följande definition av gerontologin: "Gerontologi är läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i livsprocesser från uppnådd mognad och till individens död. Gerontologi omfattar basalbiologiska och klinisk–medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner.". (källa)
 4. Gruppsykologi innefattar studier av skeenden i grupper, med betoning på skeendet i grupprocessen. Exempel på intresseområden inom gruppsykologi är rollfördelning, ledarskap och utveckling av gruppen. Det forskas i gruppsykologi inom flera ämnen. Bland annat psykologi, sociologi, och filosofi. (källa)
 5. I Finland är gymnasiet en läroanstalt med betoning på teoretiska ämnen och med ett allmänbildande och högskoleförberedande syfte. Gymnasiet påbörjas vanligen efter att läroplikten (grundskolan) slutat, det vill säga vid ungefär 16 års ålder. Gymnasiet är sedan 1994–1996 årskurslöst och kursvalsbaserat. I allmänhet tar gymnasieutbildningen tre år, men man kan också välja att gå gymnasiet på två och ett halvt, tre och ett halvt eller fyra år. Gymnasiestudierna avslutas med studentexamen. (källa)
 6. Vissa knäckare är dock även hackare. Ett exempel på exponering av hackare med betoning på knäckare är science fiction-filmen War Games (1983). (källa)
 7. Melodisk hardcore är en subgenre till hardcore punk med en stark betoning på sångmelodin. Förutom i hardcore härstammar stilen från punkrock och alternativrock och brukar definieras genom snabba trumslag, komplexa gitarriff samt melodisk sång omväxlande med återkommande skriksång. Musikstilen utvecklades ursprungligen inom hardcorescenen i Los Angeles, med bandet Descendents som en betydelsefull initiativtagare. Bad Religion, från San Fernando Valley, skapade musik i samma anda, vilket kommer till uttryck i deras klassiska album How Could Hell Be Any Worse? från 1981. Den kännetecknas av att musiken är snabb, ofta med taktbyten liknande dem i vanlig hardcore, med distade gitarrer som spelar melodiösa slingor samt sång som omväxlande skriks och sjungs. Betydelsefulla band inom genren är Rise Against, Strike Anywhere, A Wilhelm Scream, No Trigger, Kid Dynamite med flera. Om man snarare än att räkna detta som en genre i sig, ser det som ett sätt att skilja hardcore med rensång och melodiösa inslag från övrig hardecore, kan man även räkna in någorlunda melodiska Youth Crew-band som exempelvis Gorilla Biscuits, 7 Seconds, Uniform Choice och Turning Point. Stilen var någorlunda populär under 1990-talet, med fortsättning in på 2000-talet. (källa)
 8. Motörhead visade upp en punkorienterad stil och mer betoning på snabbhet. I slutet av 1970-talet följde band inom New Wave of British Heavy Metal som Iron Maiden och Saxon i en liknande väg. Innan decenniets slut hade heavy metal-fans blivit kända som hårdrockare eller "headbangers". (källa)
 9. Modellen är grundad i egna studier av Hård af Segerstad samt på Wilbur Schramms kommunikationsmodell från 1961, en modell som är något mer kortfattad i beskrivandet av förhållandet bärare till mottagare, men som i gengäld beskriver en tvåvägskommunikation, något som inte är det centrala för denna artikel och som därmed inte vidare berörs. Hård af Segerstads modell innehåller en stark betoning på förståelseprocessen och att mottagarens sedan barnsben upparbetade informationssystem är den viktiga delen i att förstå den information som överförs. Det här är en mycket kort sammanfattning av Hård af Segerstads tankar om informationsöverföringens dilemman i samband med kommunikation. (källa)
 10. Intonation (språk) – inom lingvistiken ett begrepp för hur tonhöjd och betoning används i tal. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.