Tonvikt synonym, annat ord för tonvikt, vad betyder tonvikt, förklaring, uttal och böjningar av tonvikt.

Synonym till tonvikt

Vad betyder och hur uttalas tonvikt

Tonvikt uttalas ton|vikt [to´n-] och är ett substantiv.

Tonvikt betyder:

Ordformer av tonvikt

Singular

tonvikt
obestämd grundform
tonvikts
obestämd genitiv
tonvikten
bestämd grundform
tonviktens
bestämd genitiv

Tonvikt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet tonvikt

  1. Göken känns framför allt igen på sitt lockläte, ett tvåstavigt go-gå, med tonvikt på första stavelsen. Revirlätet är likt locklätet, men med ökande tempo beroende på hur nära en eventuell rival vågar sig. (wikipedia.org)
  2. Ibland försöker man sätta upp den kvalitativa hermeneutiska forskningstraditionen, (humanvetenskapen) och den kvantitativa forskningsmetoden, som lägger tonvikt på mätbara data (naturvetenskapen), som två motsatser men dagens forskare använder sig ofta av båda inom sin forskning. (wikipedia.org)
  3. I västvärlden kan studiet av humaniora härledas till antikens Grekland, som en bred utbildning för dess medborgare. Under Romartiden utvecklades de sju fria konsterna (liberal arts), som bestod av grammatik, retorik och logik (tillsammans trivium), samt aritmetik, geometri, astronomi och musikvetenskap (tillsammans quadrivium). Dessa ämnen formade grunden för den medeltida utbildningen, med tonvikt vid humaniora som ett praktiskt ämne. Ett större skifte inträffade med renässanshumanismen under 1400-talet, då humaniora började betraktas som ämnen att studera snarare än praktisera, med följden att fokus flyttade från de traditionella ämnena (såsom filosofi) till ämnen som litteratur och historia. (wikipedia.org)
  4. Indologi, en för språkvetenskap och kulturvetenskap tvärvetenskaplig forskningsriktning, i allmänhet med betydelsen av forskning i Sydasiens språk och kulturer, med särskild tonvikt på Indien. (wikipedia.org)
  5. Stildrag som är typiska för jazzrocken är tonvikt på elektrisk förstärkning, elektriska instrument, avancerad harmonik och rockmusikrytmer eller rytmer hämtade från andra kulturer som ligger till grund för improviserade jazzsolon. (wikipedia.org)
  6. Cirkus är en nöjes- och konstform med tonvikt på förevisning av akrobater, jonglörer, luftartister, clowner och andra cirkusartister samt dresserade djur. Cirkuskonsterna presenteras på en rund arena/ridbana som kallas manege. Även ett företag som anordnar en sådan föreställning brukar benämnas cirkus. (wikipedia.org)
  7. Självbiografi eller memoarer är en biografi där författaren redogör för sitt eget liv. Ordet biografi kommer från de grekiska orden bios och grafe, som betyder liv och skrift. Ordet memoar kommer från franskans mémoire, som betyder minne. Ordet mémoire kommer från latinets memoria. En självbiografi tenderar att röra hela personens liv medan en memoar har tonvikt på yttre, ofta historiska, händelser som personen varit med om. Självbiografi kallas ibland även autobiografi på svenska (från αὐτός-autos, det grekiska ordet för "själv"). (wikipedia.org)
  8. En anestesiolog, även kallad narkosläkare, har specialistutbildning om hur man använder bedövningsmedel (exempelvis ryggbedövning) och andra anestesitekniker (inte minst sövning). Utbildningen lägger även tonvikt på att behärska och upprätthålla patienters ventilation (andning) och cirkulation. Förutom att vara ansvarig för anestesi under kirurgi och andra ingrepp och undersökningar, inkluderar arbetsområdet även akutvård utanför sjukhus (såsom läkarbemannad ambulans och ambulanshelikopter), intensivvård, smärtlindring, samt hyperbarmedicin. (wikipedia.org)
  9. En partiledare eller partiordförande är ledare för ett politiskt parti, med den enda skillnaden att titeln partiordförande kan lägga tonvikt på partiledarens funktion som ordförande i partiets styrelse. (wikipedia.org)
  10. Predikstolen övertog successivt den funktion som ambon tidigare haft. Från och med reformationen lades större tonvikt vid prästens predikan. Enligt en svensk förordning från 1500-talet skulle en predikan vara ungefär en timme lång. Den kunde från början placeras i princip var som helst i det främre kyrkorummet – den fick helt enkelt förläggas där det fanns utrymme: på en vägg, eller pelare. Under 1600-talet utsmyckades predikstolarna generöst i enlighet med barockens smak och försågs med en lika dekorerad baldakin, ett ljudtak). (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Tonvikt Synonymer Betyder Uttal

Populärast: