Betydelsefullt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder betydelsefullt, varianter, uttal och böjningar av betydelsefullt

Betydelsefullt synonym, annat ord för betydelsefullt, vad betyder betydelsefullt, förklaring, uttal och böjningar av betydelsefullt.

Synonym till betydelsefullt

Hur används ordet betydelsefullt

  1. Som ett resultat av att en satellit i en sådan omloppsbana håller sig ovanför en fast punkt på jordytan kan en antenn på marken hålla kontakt med satelliten bara genom att hålla en fast riktning mot den. För att uppnå detta måste satelliten kretsa ca 35 790 km direkt ovanför ekvatorn, med små felmarginaler. Avståndet är betydelsefullt, eftersom det producerar en omloppstid exakt lika med jordens rotationstid, stjärndygnet. (wikipedia.org)
  2. Numera har den praktiska användningen av jakthorn i huvudsak kommit att ersättas av jaktradion. Andra signalmetoder, som signalskott bör numera ses som nödsignaler. Emellertid anses det, i exempelvis Tyskland, alltjämt så betydelsefullt att ha kunskap om olika jaktsignaler att undervisning härom förmedlas vid jägarutbildningar. (wikipedia.org)
  3. När de japanska samurajerna stred till häst var de också beväpnade med pilbågar och utgjorde ett formidabelt medeltungt kavalleri, men på grund av den dåliga tillgången på hästar i Japan var kavalleriet aldrig så betydelsefullt i den militära strategin som i Europa och Asien. (wikipedia.org)
  4. Produktion, distribution och konsumtion har sedan mycket lång tid varit inte bara kulturellt och socialt, utan också ekonomiskt och politiskt betydelsefullt, och allt mer uppmärksamhet har på senare tid getts även åt de allvarliga miljöaspekter som är förknippade med mat och mathantering. (wikipedia.org)
  5. Det finns många olika typer av musmattor vad gäller utformning, egenskaper och extrautrustning. En vanlig variant är det ergonomiskt utformade med stoppat handlovsstöd som ska minimera risken för musarm. Storleken på musmattor kan vara från 23 till 90 centimeter diagonalt. Syftet med sådana stora variationer i storlek är att man ska kunna anpassa sig efter vad man använder för pekarhastighet i sin datormus. Särskilt för datorspelare och inom datorrelaterade yrken som kräver snabbhet, precision, anpassningsmöjlighet och bekvämlighet kan valet av musmatta vara betydelsefullt. (wikipedia.org)
  6. Naturreservat är naturområden som skyddats av myndigheter eller markägare för att långsiktigt bevara natur som av något skäl anses värdefull. Det kan vara ett område som är betydelsefullt för friluftslivet, floran, faunan, fungan eller är av intresse ur geologiska eller naturmiljömässiga perspektiv. Begreppets innebörd varierar mellan olika länder. (wikipedia.org)
  7. Förteckningar över medeltida nekrologier är utgivna: För Tyskland av Wilhelm Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter (6:e upplagan band 1, 1893) och i Monumenta Germaniae historica (tre band av denna samling innehåller nekrologier), för Frankrike av Molinier, Les obituaires français au moyen-age (1890). För Danmark och Skåne föreligger ett historiskt betydelsefullt nekrologium i den så kallade Liber daticus Lundensis. (wikipedia.org)
  8. En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt – händelse, process eller tillstånd – som tidigare varit okänt. (wikipedia.org)
  9. Opus (begrepp) – ett verk eller ett betydelsefullt alster (wikipedia.org)
  10. En av de vanligaste sorternas växtfossil är kompressionsfossilerna, där ett blad eller någon annan tillplattad del av en växt ligger pressad mellan ett par sedimentlager och är bevarat i form av en kolhinna. Man finner också ofta pollen och sporer i insjöavlagringar och i stenkol. Mindre vanligt men ekonomiskt mycket betydelsefullt är kol från karbontidens träskflora. Bland de mest spektakulära växtfossilen märks förstenade trädstammar. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.