Billigt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder billigt, varianter, uttal och böjningar av billigt

Billigt synonym, annat ord för billigt, vad betyder billigt, förklaring, uttal och böjningar av billigt.

Synonym till billigt

Hur används ordet billigt

  1. Hammondorgeln patenterades av Laurens Hammond 1934 (visades upp april 1935) och innebar att de elektromekaniska musikinstrumenten började användas i stor skala. Den för Hammondorgeln karaktäristiska tonhjulstekniken uppfanns dock redan under 1830-talet men fick sin funktion i en orgel genom Hammonds uppfinning synkronmotorn. Hammondorgeln tillverkades av The Hammond Organ Company i Chicago och var från början avsedd att vara ett billigt alternativ till den traditionella piporgeln i kyrkorna. Den kom därigenom att användas mycket inom gospelmusiken och blev senare ett standardinstrument för jazz och blues under 1950-, 60- och 70-talen. Dessa orglar används ofta fortfarande även om de sista tonhjulsorglarna lämnade Hammondfabriken under mitten av 1970-talet. Sedan tillverkningen av ursprungsorglarna upphörde har många konstruktioner gjorts för att åstadkomma "hammondljudet" på elektronisk väg. Resultaten har varierat och ofta varit föremål för diskussioner. (källa)
  2. Enligt förvaltningslagens nionde paragraf ska myndighet handlägga ärenden så snabbt, enkelt och billigt som möjligt. Myndigheten ska själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Den ska uttrycka sig lättbegripligt och även på andra sätt underlätta för den enskilde att ha med den att göra. (källa)
  3. Götstålsprocesserna skapade möjligheter för massproduktion av billigt stål. Dessa metoder framställer stål direkt ur flytande tackjärn (råjärn) genom att blåsa in luft. Bessemermetoden går ut på färskning i konverter. Thomasmetoden är en förbättrad metod som passar för sämre malmer än de i Sverige vanliga. Efter färskningen får stålet svalna i form av kokiller (göt) som sedan kan valsas i valsverk. (källa)
  4. Etymologiskt är termen en avledning av holländskans kapen. Kaparverksamhet var ett legitimt vapen i alla internationella konflikter som involverade sjöstridskrafter. Förste arkivarie på svenska Krigsarkivet i Stockholm, Lars Ericson Wolke skriver, i boken Lasse i Gatan, Kaparkriget och det svenska stormaktväldets fall (2009), att kaparaktioner blev under 1700- talet vad ubåtskriget var på 1900-talet, ett billigt och effektivt, legitimt sjöstridsmedel mot främst handelstrafiken. Kaparverksamhet förbjöds i en konvention, Parisdeklarationen, som undertecknades vid fredsslutet efter Krimkriget i Paris 1856. (källa)
  5. Ett parhus är en variant av radhus, ibland kallat dubbelhus, som är ett småhus avsett för två hushåll. Planlösningen är oftast symmetrisk, och det brukar inte finnas några invändiga dörrar mellan bostäderna. Att bygga två nästan identiska hus samtidigt är ett sätt att bygga nytt på ett billigt sätt. Därför finns många parhus i de bostadsområden och förorter som byggdes i England (1930-talet), Irland, Kanada (1950-talet) och Nederländerna (framför allt sedan 1980-talet framåt). I Sverige är parhus relativt ovanliga. Parhus skall inte förväxlas med begreppet parstuga, som är en typ av planlösning. (källa)
  6. De grepp man fäster i väggen bildar olika "vägar" upp för väggen. Ibland målar man på väggen eller använder grepp i olika färger för att skapa en specifik väg upp. Greppen varierar i form och storlek och vissa är således lättare eller svårare än andra att ta tag i. I början tillverkades de ofta av sten, det är dock inte ett smidigt material att jobba i, speciellt inte när man ska tillverka grepp i större skala. Även trä har använts, det har fördelen att det är billigt och lätt att tillverka men har nackdelen att det när det slits kan bli stickor i greppen. Det vanligaste materialet i moderna klätterväggar är uretanplast som är en tålig härdplast. (källa)
  7. Kommiss (latin commissum, anförtrott) har använts i sammansättning om saker, som i stort tillverkats för Kronans räkning och lämnats i kommission åt leverantörer, till exempel kommissbröd, kommisspersedlar. Kommiss har senare använts som benämning på grovt, tjockt och billigt uniformstyg - kommisskläde. (källa)
  8. Korv avser vanligen en livsmedelsprodukt som innehåller kött och som tillverkas i avlång form. Korvar finns i olika storlekar, med olika köttråvaror eller vegetariska råvaror och andra ingredienser. Beroende på typ av korv äts de varma eller kalla, som huvudrätt, tilltugg eller smörgåspålägg, och kan vara såväl ett billigt baslivsmedel eller en lyxprodukt. (källa)
  9. Gaser i flytande form, som flytande kväve och flytande helium, används i många kryotekniska tillämpningar. Flytande kväve är det vanligaste kylmedlet inom kryotekniken, är förhållandevis billigt att framställa och kan köpas lagligt på de flesta håll. Flytande helium används också mycket, och gör de allra lägsta temperaturerna möjliga. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.