Blid Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder blid, varianter, uttal och böjningar av blid

Blid synonym, annat ord för blid, vad betyder blid, förklaring, uttal och böjningar av blid.

Synonymer till blid

Andra språk

Blid på Engelska

  • mild, gentle, soft

Hur används ordet blid

  1. Hos hasseln är hänget, som gett ordningen namnet "hängeväxter", tydligt utpräglat i hanblomställningen. Det är ett långt, slakt, hängande, tätblommigt ax, som producerar stora mängder pollen och vajar av minsta vindil. Blomningen sker långt före lövsprickningen. Hanhängena bildas redan föregående år, liksom svenska träds knoppar i allmänhet, men övervintrar som knoppar utan några skyddande fjäll. Därför kan deras sträckning och blomning börja så snart dagsmejan gör sig kännbar, i mars eller april, ja ibland under blid och solig väderlek mitt i vintern. Ett hanhänge hos hasseln består av en lång huvudaxel med tättsittande skärmblad och inom vart och ett av dessa två tunna, sammanvuxna fjäll, nämligen två förblad, tillhörande den av fyra tvåkluvna ståndare (åtta ståndarknappar), bildade blomman. Honblommorna sitter i små knopplika ax, omgivna av vanliga knoppfjäll, mellan vilka de korta märkena skjuter fram som små purpurröda trådar. En honblomma består av ett mycket litet fruktämne och två trådlika märken, (jämför avenboken). Från blomningen till nötmognaden åtgår en tid av fem månader. Hasselns frukt är en typisk nötfrukt med ensamt frö, rikt på näringsförråd i hjärtbladen ("nötkärnan"), med benhård fruktvägg ("skalet") till fröets skydd. Välsmakligheten hos nötfröet beror på den fina nötoljan i näringsförrådet. (wikipedia.org)
  2. Tekniken har använts inom egyptisk, grekisk och romersk guldsmedskonst. I Norden blomstrade tekniken under vikingatiden. Tekniken lämpar sig bäst för sirliga arabeskmönster eller rankmotiv, men användes vid sitt framträdande i Italien under ungrenässansen med fördel även för helgonbilder och andra religiösa motiv. Högst nådde niellotekniken i Orienten. I Europa blev niellotekniken populär i Ryssland, där de enkelt utförda så kallade Tuladosorna blev en viktig exportvara under 1800-talet (se Tulaarbete). Niellotekniken spelade en viktig roll vid kopparstickskonstens framträdande, genom att guldsmederna tog avtryck av de färdiggraverade föremålen på papper. Dessa avtryck, även kallade niello, med bakvänd blid och text, är i egentligaste mening parallellföreteelser till kopparsticket. (wikipedia.org)
  3. En särskild form av pensionat fanns på de så kallade pensionatsöarna i Stockholms skärgård såsom Arholma, Blidö, Ljusterö, Möja och Väddö. Det var boendeformer med blygsam standard för medelklassen, inte alls jämförbara med de luxuösa oscarianska societetshusen på orter som Furusund, Dalarö och Utö. (wikipedia.org)
  4. Styvmorsviolens frön gror under sensommaren och hösten och börjar sin blomning tidigt på våren. Blomningen varar så länge det är tillräckligt fuktigt. Under sommaren avtar blomningen därför oftast i kraft eller upphör. Men en del blommar igen under sensommaren och hösten, under blid väderlek till och med under vintern. De insekter, som besöker blomman, är framför allt fjärilar, humlor och bin. (wikipedia.org)
  5. Göran Stenstrand:Angående votivskeppet i Blidö kyrka, 2006, läst 2011-06-14 (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.