Brott Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder brott, varianter, uttal och böjningar av brott

Brott synonym, annat ord för brott, vad betyder brott, förklaring, uttal och böjningar av brott.

Synonymer till brott

Vad betyder och hur uttalas brott

Brott uttalas brott och är ett substantiv -et; pl. brott.

Brott betyder:

Ordformer av brott

Singular

brott
obestämd grundform
brotts
obestämd genitiv
brottet
bestämd grundform
brottets
bestämd genitiv

Plural

brott
obestämd grundform
brotts
obestämd genitiv
brotten
bestämd grundform
brottens
bestämd genitiv

Brott är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Brott på Engelska

 • fracture, break - fractured leg, a break in the gas main
 • offence, crime - violation of the law, an illegal act, breach of faith, criminal case, infringement of the law, breach of the rules, commit a crime
 • quarry - open excavation from which stones, etc., are obtained, quarry, opencast mine

Hur används ordet brott

 1. Richii Klinsmeister är en av de mest radikala djurrättsaktivisterna i Sverige. Enligt honom själv har han varit aktiv i 18 år. Under den tiden har han dömts flera gånger i svensk domstol, senast 2014. Han har funnits skyldig till bland annat skadegörelse, olaga tvång, olaga intrång, grovt olaga hot, ofredande och brott mot griftefriden. Den sista rubriceringen syftar på att han ska ha grävt upp en gravsten från en släkting till en blivande minkfarmare. (källa)
 2. 1. "Orange is the New Black". Fängelsedrama från 2013. Piper Chapman döms till fängelse för ett tio år gammalt brott när hon hjälpt sin dåvarande flickvän hantera narkotikapengar. Nu får hon anpassa sig till en helt annan miljö. 5 säsonger. 8, 2 i betyg på IMDB. (källa)
 3. Fredlös kallas den som inte kan få fred, en rättslös flykting undan rättvisan. I äldre tider var fredlöshet något som drabbade flyktingar undan lagen. I svensk rätt sträckte sig fredlösheten över en enstaka lagsaga. Den som var fredlös i hela riket var "biltog". Fredlöshet kunde utdömas för en del urbota brott, brott som inte kunde sonas med böter. (källa)
 4. Förr utfärdades s.k. pardonsplakat av konungen - 46 gånger mellan 1631 och 1834 (varav tre gånger efter 1809). Dessa innebar amnesti eller abolition, eller båda i förening. I 26 § i 1809 års regeringsform angavs att "Konungen äger att i brottmål göra nåd, mildra livsstraff samt återgiva ära och till kronan förverkat gods". En liknande bestämmelse om att "Kongl. Maj:t allena tillkommer att göra Nåd, återgiva Ära, Lif och Gods i alla brott som ej uppenbarligen strida mot Guds klara ord" fanns i 9 § i 1772 års regeringsform. Karl XIII meddelade exempelvis ett plakat om alla som rymt från krigsmakten eller som olovligen begivit sig ur riket förskonades från straff under vissa villkor. Ordet amnesti användes först av Karl XIV Johan i det sista plakatet den 20 oktober 1834. Regeringen Hammarskjöld ansåg inte att Kungl. Maj:t hade rätt att "annorledes än genom nåd" efterskänka straff eller upphäva verkningarna av en straffdom, efter att socialdemokratiska partistyrelsen m.fl. sökt amnesti. Det var således oklart hur "göra nåd" i 1809 års regeringsform skulle tolkas. (källa)
 5. Adverben är i traditionella analyser bestämningar av olika slag, ofta till verb ("Han springer fort") men även till adjektiv ("Hur dum får man vara?"), andra adverb ("Brott lönar sig alltför ofta") och satser ("Hon lyckades uppenbarligen"). I exemplen är de av adverb bestämda språkelementen följande: verbet springer, adjektivet dum, adverbet ofta och hela satsen Hon lyckades. (källa)
 6. I de så kallade "Common Law"-länderna, exempelvis i England, används inte begreppet advokat, så som det förstås i kontinentaleuropeiska rättssystem. En akademiskt utbildad jurist måste här oftast passera en yrkesexamen, (bar exam), för att få praktisera juridik utan att göra sig skyldig till ett brott. Här går det inte att tala om en särskild advokattitel då det främst handlar om en avlagd yrkesexamen i syfte att visa att den som med godkänt resultat avlagt examen har de nödvändiga färdigheter som krävs i yrkeslivet. Detta då det, till skillnad från i Sverige samt kontinentaleuropa, finns en mängd juristutbildningar (Law Schools), med varierande kvalitet. Detta är till del en effekt av att det statliga inflytandet över vem som får erbjuda juridisk utbildningar och hur dessa ska bedrivas är lägre, vilket föranleder behovet av en avslutande fristående yrkesexamen. Även anpassningar till olika staters, och delstaters, specifika jurisdiktion är en anledning till behovet av en bar exam. (källa)
 7. Tidigare har advokatfiskal varit ett ämbete vid hovrätterna, Kammarkollegiet samt Kammarrätten. En advokatfiskal utövade tillsyn och kontroll över personalen, såväl vid den egna domstolen eller verket som vid underlydande domstolar och verk. Således kontrollerade en advokatfiskal vid en hovrätt att underställda häradsrätter fullföljde sina arbetsuppgifter. En advokatfiskal hade rätt att väcka åtal om han ansåg att en person, som han hade tillsyn över, hade visat försummelse eller begått brott i tjänsten. Advokatfiskalerna vid Kammarkollegiet hade att bevaka kronans rätt. (källa)
 8. Beckkol eller gagat är en becksvart, glänsande varietet av stenkol eller brunkol som har mussligt brott.. Den kan vara så fast och så lite spröd att den går att skära, fila och svarva utan att den splittras. Vid slipning får den en vacker polityr av stark fettglans. Den används för tillverkning av smycken (broscher, nålar, armband med mera). (källa)
 9. Som militär bestraffning avskaffades gatlopp i Sverige genom kunglig befallning den 26 november 1812. I Sverige nyttjades gatlopp före 1734 även som straff för brott mot allmänna lagen. I 1734 års lag uteslöts denna straffart vid den granskning som förslaget undergick på riksdagen. Likväl bibehölls straffet i några särskilda förordningar, till exempel i kunglig förordning 18 februari 1768, enligt vilken gatlopp ådömdes den, som förledde bruks- och smedsarbetare att övergiva riket. (källa)
 10. Genom Napoleons erövringar spreds användandet av giljotinen till de tyska staterna. När Tyskland enades 1871 fick hela landet en ny straffrätt, och där bestämdes att alla som dömdes till döden skulle avrättas genom halshuggning, med antingen yxa eller giljotin. Hitler bestämde 1938 att dödsstraffet skulle ske med giljotin, men även hängningar var vanliga, och en halshuggning med yxa verkställdes så sent som 1944, av Olga Banjik, medan giljotineringar var betydligt vanligare. I och med nazisternas maktövertagande i Tyskland utökades drastiskt antalet brott som belades med dödsstraff, och fram till 1945 giljotinerades mellan 16 000 och 20 000 människor, fler än som avrättades på detta vis under franska revolutionen. I detta antal ingick politiska fångar som medlemmarna i motståndsgruppen Vita rosen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.