Budskap Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder budskap, varianter, uttal och böjningar av budskap

Budskap synonym, annat ord för budskap, vad betyder budskap, förklaring, uttal och böjningar av budskap.

Synonym till budskap

Vad betyder och hur uttalas budskap

Budskap uttalas bud|skap och är ett substantiv -et; pl. budskap.

Ordformer av budskap

Singular

budskap
obestämd grundform
budskaps
obestämd genitiv
budskapet
bestämd grundform
budskapets
bestämd genitiv

Plural

budskap
obestämd grundform
budskaps
obestämd genitiv
budskapen
bestämd grundform
budskapens
bestämd genitiv

Budskap är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Budskap på Engelska

 • message, announcement

Hur används ordet budskap

 1. De sista förberedelserna är klara och nu råder inga tvivel hur man ska hantera uppkommande situationer något varje lag diskuterat under ett så kallat slutspelsmöte. Där tydliggörs regler, förväntningar, målsättningar och framförallt diskuteras medias roll. Hur tillgängliga ska spelarna vara, vem eller vilka från media ska man vara försiktiga att prata med, vad ska man säga utåt och framförallt när är det fördelaktigt att använda medierna som en megafon för att få ut sitt budskap? Börjar ni uppmärksamma den sista delen gällande megafon och sedan lägger ihop ett plus ett förstår ni i en större utsträckning vad olika tränare vill uppnå när det första de gör efter matcherna är att kritisera tex domarna, utmåla sig som fördelade och att de aldrig får med sig utvisningar. Det finns några som kommer göra det i en större utsträckning än amdra. Var så säker. (källa)
 2. Gatukonsten uppstod under 1980-talet då vissa amerikanska graffitikonstnärer började att tänja på ramarna för graffitin. Samtidigt började unga konstnärer på School of Visual Arts i New York att umgås med och ta intryck av graffitimålare. De använde sig av nya tekniker och material i sitt skapande och laddade sina verk med mer eller mindre tydliga budskap. Man tog steget från ateljén och ut i gaturummet. I och med detta uppstod en ny konstform, gatukonsten. Den sågs först i New York, Paris och Berlin, Keith Haring, John Fekner, Richard Hambelton "the Shadowman", Blek le Rat, Harald Naegeli med flera) men spred sig snart till andra städer. Nya generationer gatukonstnärer tillkommer regelbundet. (källa)
 3. Gester är ett icke-verbalt kommunikationsmedel, där kroppsdelars position och rörelser kan användas för att överföra ett budskap. Gester och kroppsspråk används ofta i kombination med tal, för att förstärka och förtydliga det verbala budskapet. (källa)
 4. När Carl von Linné på sin Skånska resa fick höra rykten att man stött på gipsfyndigheter i samband med kalkstensbrytningen i Limhamn vid Malmö, så var det ett så uppseendeväckande budskap för Sverige, att han ändrade sina resplaner och sände efter kunninga bergsmän för att undersöka ryktena, som dock visade sig sakna grund. (källa)
 5. Idéhöjd – Att med en stark och tydlig idé lyckas nå ut och beröra. Skapa intresse och initial förståelse för budskapet. (källa)
 6. I den grekiska mytologin var Hermes den budbärare som framförde gudarnas budskap till folket. Budskapen behövde dock översättas för att människorna skulle förstå dem och Hermes blev gudarnas tolk. (källa)
 7. En (halloj) hälsning är ett budskap som framförs av människor som möts eller skiljs åt i syfte att markera vänskap eller social status. Hälsningar kan framföras med ord eller gester. Ett exempel på en hälsning, vanlig i västvärlden, är handskakningen. Under Covid-19-pandemin blev denna dock delvis ersatt av bugningar och en typ av armbågshälsning, eftersom detta ansågs minska risken att smitta andra människor. (källa)
 8. Ideologikritik är en analys- och tolkningsmetod, där man undersöker de sociala, ekonomiska, kulturella och politiska omständigheterna kring verket och författaren. Metoden började utformas 1970 av retorikern och författaren Michael Calvin McGee, som föreläste på university of Memphis och university of Wisconsin-Madison. Ideologikritik är ofta sammankopplad med strukturalismen, där man studerar strukturer och system. Man studerar även teckens relation till andra tecken och dess betydelse för texten. - Vad orden, typsnitten, meningsbyggnaden och så vidare får för betydelse för verkets budskap. (källa)
 9. En idéroman är en roman där ett budskap som är angeläget för författaren är starkt betonat. Exempel av den här litterära genren är Fredrika Bremers Hertha, Lars Ahlins Tåbb med manifestet och Saul Bellows Herzog. (källa)
 10. I till exempel en välskriven novell finns oftast implicita budskap i textens meningar. Motsatsen är explicita budskap, som kan förklaras som den uppenbara handlingen. I nedanstående citat (ur Pälsen av Hjalmar Söderberg) är det implicita budskapet att doktor Henck är olyckligt gift. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.