Meddelande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder meddelande, varianter, uttal och böjningar av meddelande

Meddelande synonym, annat ord för meddelande, vad betyder meddelande, förklaring, uttal och böjningar av meddelande.

Synonymer till meddelande

Vad betyder och hur uttalas meddelande

Meddelande uttalas med|del|ande och är ett substantiv -t -n.

Ordformer av meddelande

Singular

meddelande
obestämd grundform
meddelandes
obestämd genitiv
meddelandet
bestämd grundform
meddelandets
bestämd genitiv

Plural

meddelanden
obestämd grundform
meddelandens
obestämd genitiv
meddelandena
bestämd grundform
meddelandenas
bestämd genitiv

Meddelande är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Meddelande på Engelska

 • message - we were informed about what had happened

Hur används ordet meddelande

 1. Genetiken tillhandahåller viktiga verktyg som används i den moderna forskningen för att undersöka funktionen hos specifika gener, till exempel genom kartläggning av genetisk interaktion. I organismerna är den genetiska informationen vanligtvis lagrad i den kemiska strukturen hos specifika DNA-molekyler, som i sin tur finns i kromosomer. Arvsanlagen finns i oerhört långa molekyler, DNA, som vardera består av en kedja av nukleotider. Dessa kedjor sitter ihop parvis och bildar något som ser ut som en spiralskruvad stege. Nukleotiderna sticker ut åt sidan från vardera kedjan. I DNA används fyra olika nukleotider. De är olika långa, men matchar varandra kort mot lång, så att varje steg i stegen blir ungefär lika långt. Den ordningsföljd som nukleotiderna har i kedjan utgör den genetiska informationen. Det här är lite likt hur ordningsföljden mellan bokstäverna på en boksida gör att vi kan utläsa ett meddelande. (källa)
 2. Glassbilen kan antingen vara parkerad på en plats eller köra runt i en stad/stadsdel med flera planerade stopp. Den sistnämnda har ofta en inbyggd högtalare så att en jingel eller ett meddelande kan sändas ut till allmänheten med syfte att informera om ankomsten och locka kunder till glassbilen. (källa)
 3. Vägytans inverkan på trafiksäkerheten, VTI:s Meddelande 909-2002. (källa)
 4. Exempel på områden där teorin har fått stor betydelse är telekommunikation, datateknik, rymdteknik och biologi. I de flesta fall handlar det om att sända ett komplett meddelande från en sändare till en mottagare. (källa)
 5. Israpport är ett meddelande som beskriver aktuella isförhållanden på vatten som är eller normalt är istäckta. Det används framförallt inom sjöfart och långfärdsskridskoåkning. Verksamheten runt israpporter samt regelbunden utsändning av israpporter benämns israpportering. (källa)
 6. Cross check complete - Meddelande när kontrollen av alla dörrar är klar. (källa)
 7. Den första amatörsatelliten som sändes upp (1961) kallades OSCAR 1. OSCAR står för ORBITING SATELLITE CARRYING AMATEUR RADIO. En radioamatör som sysslar med satelliter datorkommunicerar med satelliter som bär läsbara meddelanden i sitt minne, eller omedelbart till jorden återsänder ett inkommet meddelande. (källa)
 8. Korrespondenskort – ett kort avsett för ett kortfattat brevmeddelande. (källa)
 9. Kryptering är troligtvis lika gammalt som skriftspråket självt. Man vet att kryptering användes redan under Julius Caesar tid. När ett brev skulle skickas med hemlig information krypterade man informationen. Julius algoritm var att förskjuta alfabetet n steg, och nyckeln var n. Om texten exempelvis är "kolobi" och n är tio blir det krypterade meddelandet "uzvzls" eftersom de bokstäverna är tio steg framåt i alfabetet. Detta kallas då för C-10. Mottagaren flyttar bokstäverna tio steg bakåt för att dekryptera kryptot. Systemet var mycket enkelt och lätt att dekryptera, förutsatt att man visste algoritmen. Genom att prova 26 kombinationer kunde spioner lätt dekryptera ett meddelande. Med träning kan en van forcör göra förskjutningen "i huvudet" och läsa klartexten direkt, nästan lika lätt som okrypterad text. Krypteringssystemet har vissa likheter med dagens system. Ofta består krypteringssystemen av en algoritm och en nyckel. (källa)
 10. Ett krypto, i meningen chiffer, är en metod för att göra ett meddelande skrivet i klartext oläsligt för utomstående. Den oläsliga texten kallas för kryptotext eller chiffertext. För att dekryptera en chiffertext använder man en chiffernyckel. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.