Anslag Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder anslag, varianter, uttal och böjningar av anslag

Anslag synonym, annat ord för anslag, vad betyder anslag, förklaring, uttal och böjningar av anslag.

Synonymer till anslag

Vad betyder och hur uttalas anslag

Anslag uttalas an|slag och är ett substantiv -et; pl. anslag.

Anslag betyder:

Ordformer av anslag

Singular

anslag
obestämd grundform
anslags
obestämd genitiv
anslaget
bestämd grundform
anslagets
bestämd genitiv

Plural

anslag
obestämd grundform
anslags
obestämd genitiv
anslagen
bestämd grundform
anslagens
bestämd genitiv

Anslag är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Anslag på Engelska

 • grant, subvention, allowance, appropriation - funds granted by a public authority for a particular purpose, (appropriation-) granting authority, Government (State, public) subsidy, I simpply stimates, apply for funding for a project
 • bill, poster, notice - noticeboard, post a notice
 • touch, stroke - a striking (of balls, keys, etc.), a gentle keystroke

Hur används ordet anslag

 1. Harar, sorkar, lämlar, vildkanin, ekorre, europeisk bäver och en stor mängd små gnagare, och vissa fåglar. Tillfällig nedsättning av allmäntillståndet kan underlätta anslag av sjukdomen. Bland drabbade skogsharar i Sverige har 75 procent varit honor. Över 250 olika arter har visat sig kunna infekteras med harpest.[källa behövs] (wikipedia.org)
 2. Anslagstavla kallas en fyrkantig tavla som används för att sätta upp meddelanden och anslag. Anslagstavlor förekommer både i hemmet och på många offentliga platser, exempelvis i livsmedelsaffärer, skolor, föreningslokaler, utomhus, och inte minst på kontor och i arbetsrum. En offentlig anslagstavla används för att sprida information och eventuellt annonser, medan en privat kan innehålla allt ifrån information och minneslappar till fotografier, pins, tidningsurklipp och almanacka. Anslagstavlor tillverkas ofta av kork eller filt för att man enkelt ska kunna byta ut anslag. Själva anslagen kan fästas med antingen häftstift, knappnålar, häftklammer eller tejp beroende på anslagstavlans tillverkningsmaterial. Det finns även digitala anslagstavlor på exempelvis offentliga webbplatser som fyller samma funktion. (wikipedia.org)
 3. Arbetsuppgifterna för en konditor är varierande, allt från att säkerställa hygienkraven och beställa varor till att vispa grädde, baka anslag (tårtbottnar), fylla och glasera mazariner, lägga ihop tårtor, vispa mousser och dekorera bröllopstårtor. På ett lokalt bageri börjar arbetsdagen vid tidig morgon (klockan 4–5 är inte ovanligt) för att se till att kunderna har färska bakverk från butikens öppning. (wikipedia.org)
 4. Kritiker av offentligt finansierad kulturpolitik är motståndare till att en regering utövar kulturpolitik. Ett argument är att kultur är självförsörjande om den har någon funktion. Andra menar att kulturpolitik alltid blir ett maktmedel med vilket en regering sprider värderingar som är kännetecknande för dess ideologi, och att urvalet av vilka som får offentliga anslag aldrig kan bli ideologiskt neutralt. Kritik av det här slaget förekommer från bland annat nyliberaler och anarkister. (wikipedia.org)
 5. Legato kan även innebära en teknik på stränginstrument där man låter vänsterhandens fingrar spela utan anslag vid varje ton. Om anslag spelas på varje ton ner och upp med hjälp av plektrum kallas tekniken alternate picking. (wikipedia.org)
 6. I det antika Rom publicerades anslag från staten till allmänheten, Acta Diurna. De var ristade i sten eller metall och sattes upp på allmänna platser. (wikipedia.org)
 7. Fransk civillagstiftning ställer krav på att lysning sker genom anslag på offentliga anslagstavlor i kontrahenternas respektive hemorter. För att borgmästaren (eller borgmästarens ställföreträdare) ska kunna förrätta vigselakten krävs att lysning skett minst 10 dagar tidigare. Lysningen anslås i ett år. En statsåklagare kan ge dispens från kravet på lysning i särskilt allvarliga fall. Ett känt modernt exempel på det är vigseln mellan Nicolas Sarkozy och Carla Bruni den 2 februari 2008, då Sarkozy i egenskap av Republikens dåvarande president anförde behovet av diskretion som skäl för dispensansökan. (wikipedia.org)
 8. Fram till utgången av juni 1985 finansierades all statlig långivning för bostadsändamål via anslag på statsbudgeten. Lånen beviljades av länsbostadsnämnderna medan Bostadsstyrelsen skötte utbetalning och avisering. Länsbostadsnämnderna skötte också förvaltningen av utestående lån. (wikipedia.org)
 9. Rytm är en fördelning över tiden av toner och uppehåll (pauser). Början av en ton kallas för ett anslag, slutet för ett avslag. Tonens varaktighet kallas för pulsvärdet eller rytmvärdet, vilket mäts i ett antal slag. Dessa är ofta relativa till en puls i ett specifikt tempo. (wikipedia.org)
 10. Det fanns dessutom flera olika varianter av piano- eller orgelbaserade musikautomater med flera instrument. Dessa brukar kallas för orchestrion. Gemensamt för dem är att automatiken oftast baseras på vakuumprincipen som drivkraft och med en perforerad pappersremsa som styrning för vad som spelas. Avancerade instrument kunde också variera både tempo och anslag genom hålen i den kodade pappersrullen. Musik till pappersrullarna kodades oftast manuellt från noter men i början av 1900-talet hade man konstruerat inspelningspianon som gjorde det möjligt att låta berömda pianister och kompositörer spela in sina tolkningar av ett musikstycke som sedan perforerades och då kunde återskapa pianistens tolkning med en förbluffande kvalitet. De pianon som kan återge sådana rullar kallas ofta för reproducing piano eller reproducers. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: