Medel Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder medel, varianter, uttal och böjningar av medel

Medel synonym, annat ord för medel, vad betyder medel, förklaring, uttal och böjningar av medel.

Synonymer till medel

Vad betyder och hur uttalas medel

Medel uttalas medel- i sms.

Medel betyder:

Ordformer av medel

Ordform(er) medel- förled

Andra språk

Medel på Engelska

 • means - detergent, means of transportation, soporific, medicine, aid, using simple means, with all the means at one', s disposal, analgesic
 • funds, means - post-secondary study assistance, destitute, put resources at one', s disposal, public funds

Hur används ordet medel

 1. Djurfronts medel för att nå målet har fått hård kritik. SVT har tidigare berättat om lantbrukare som vittnar om djurrättsaktivister som använder hot och våld. (svt.se)
 2. En person eller ätt kunde stiga i rang på olika sätt och låg- och högadel utgjorde på 1400-talet 0,5-2% av befolkningen i Europas större länder, varav högadel knappt en tiondel, och hälften av all jord i England tillhörde adeln. Genom sammanslagning av mindre riken vid arv eller giftermål kunde större bildas. Titlar gavs som belöning för krigstjänst för de styrande, och man köpte sig positioner med strategiska äktenskap, där man betalade skyhög hemgift för att ens dotter skulle få gifta sig med en högt rankad yngling. Ekonomiska medel kunde användas på olika sätt för att stiga i hierarkin, tillsammans med slughet och ibland fabricerade släkttavlor. Men genom duglighet steg t.ex. familjen de la Pole från fiskare till hertig på fem generationer, i William de la Pole, 1:e hertig av Suffolk. (wikipedia.org)
 3. Adstringerande medel (av latinets adstringere, sammandraga) eller sammandragande medel kallas ämnen som verkar sammandragande på vävnader. Adstringerande medel verkar inte minst på slemhinnor och kan som effekt ha minskande på blodfyllnad, svullnad och avsöndring, varigenom vävnaden blir torrare på ytan. En sådan verkan utövas särskilt av den grupp av organiska syror som kallas garvsyror, dessutom av vissa metallsalter, såsom blyacetat, alun, järnsulfat, järnklorid, samt även av utspädda mineralsyror. Vissa salter, såsom silvernitrat (lapis) verkar i första hand etsande (dödande och förstörande) på vävnaden, därefter adstringerande på omgivningen. Den adstringerande verkan uppstår genom att de verksamma ämnena bildar kemiska föreningar med proteiner och bindvävselement i vävnaden, varigenom det på organens yta bildas ett tunt hölje, som skyddar och i någon mån även pressar samman underlaget. De adstringerande läkemedlen har utnyttjats vid slemhinnekatarrer och som blodstillande medel för att minska blödning. (wikipedia.org)
 4. Då patienten fått lokalbedövning i svalget får vederbörande inte äta eller dricka den första timmen efter undersökningen då det annars finns risk att patienten kan svälja fel beroende på bedövningen. Om även lugnande medel har givits får patienten ligga på en brits till detta medel har släppt, vilket tar cirka 20-30 minuter från det att gastroskopin har genomförts. Att inte köra bil kan också rekommenderas. (wikipedia.org)
 5. I den modernistiska staden används begreppet gathus i motsats till uppbruten kvartersbebyggelse med flerbostadshus som lamellhus, punkthus, eller liknande. Dessa gathus byggdes ofta runt en öppen storgård. Postmodernism och nyurbanism kan utnyttja gathus som medel. (wikipedia.org)
 6. Gentianaroten har fått stor användning inom medicinen som magstärkande medel och ingår dessutom i några beska tinkturer, men är idag främst aktuell inom Alternativmedicinen. På grund av drogens hygroskopiska byggnad har den i äldre tider även fått användning för utvidgning av sårkanaler och fistelgångar. (wikipedia.org)
 7. Att det finns medel som motverkar åldrandet och kan man bara få tag på ett sådant så kan man bli mycket gammal. (wikipedia.org)
 8. Linné gav ursprungligen växten namnet Rhamnus catharticus (maskulinum), som emellertid senare ändrats till Rhamnus cathartica, som är femininum och anses språkligt riktigare benämning. Alla växters vetenskapliga namn anges numera i femininum, även om växten är ett skildkönat hanträd. Catharticus (katarsis) syftar på användning som laxerande medel. Rhamnus var en sorts tornig buske i klassisk grekisk och romersk litteratur. (wikipedia.org)
 9. Gikt kan uppstå efter behandling med vätskedrivande medel, av proteinrik mat med mycket puriner, och efter stort intag av alkoholdrycker. Njursjukdom, högt blodtryck och psoriasis och leukemi, och metabolt syndrom, är några sjukdomar som kan ge, eller sammanfaller med, gikt. Gikt har vidare ett samband med hjärtinfarkt och typ 2 diabetes. (wikipedia.org)
 10. I bankväsendet betydde giro ursprungligen överflyttning av hos banken förvarade kontanta medel från en deponents konto till en annans. Detta praktiserades i Europa hos så kallade girobanker. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: