Verktyg synonym, annat ord för verktyg, vad betyder verktyg, förklaring, uttal och böjningar av verktyg.

Synonymer till verktyg

Vad betyder och hur uttalas verktyg

Verktyg uttalas verk|tyg och är ett substantiv -et; pl. verktyg.

Verktyg betyder:

Ordformer av verktyg

Singular

verktyg
obestämd grundform
verktygs
obestämd genitiv
verktyget
bestämd grundform
verktygets
bestämd genitiv

Plural

verktyg
obestämd grundform
verktygs
obestämd genitiv
verktygen
bestämd grundform
verktygens
bestämd genitiv

Verktyg är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Verktyg översättning

Engelska

tool
instrument

Hur används ordet verktyg

  1. – I och med det här direktivet kommer vi ha juridiska verktyg för att kräva vår rätt, sade Alfons Karabuda, ordförande i Sveriges musikskapare (SKAP), i en intervju med Kulturnyheterna i mitten av februari. (svt.se)
  2. – Den allra senaste tekniken har gett oss nya verktyg för att kunna koppla ihop epidemiologi och flyttfågelekologi. Det är otroligt fascinerande att från en dator i Sverige kunna se hur en and i Bangladesh rör sig. Och data från många änder ger oss möjligheten att undersöka hur virus sprids runt om i världen, säger Jonas Waldenström, en av forskarna som står bakom projektet. (svt.se)
  3. Uttergadd – ett spjutliknande verktyg, som användes vid utterjakt (wikipedia.org)
  4. Genetiken tillhandahåller viktiga verktyg som används i den moderna forskningen för att undersöka funktionen hos specifika gener, till exempel genom kartläggning av genetisk interaktion. I organismerna är den genetiska informationen vanligtvis lagrad i den kemiska strukturen hos specifika DNA-molekyler, som i sin tur finns i kromosomer. Arvsanlagen finns i oerhört långa molekyler, DNA, som vardera består av en kedja av nukleotider. Dessa kedjor sitter ihop parvis och bildar något som ser ut som en spiralskruvad stege. Nukleotiderna sticker ut åt sidan från vardera kedjan. I DNA används fyra olika nukleotider. De är olika långa, men matchar varandra kort mot lång, så att varje steg i stegen blir ungefär lika långt. Den ordningsföljd som nukleotiderna har i kedjan utgör den genetiska informationen. Det här är lite likt hur ordningsföljden mellan bokstäverna på en boksida gör att vi kan utläsa ett meddelande. (wikipedia.org)
  5. Matematiker accepterade Platons övertygelse att geometrin uteslutande skulle använda sig av passare och en ograderad linjal och aldrig någon form av mätverktyg, gradskiva eller något annat verktyg som man förknippade med praktiskt hantverk. Detta maxim gjorde att man fördjupade sig i konstruktioner med passare och linjal och dess tre klassiska konstruktionsproblem: kubens fördubbling, vinkelns tredelning och cirkelns kvadratur. De bevisades omöjliga i dessa konstruktioner först på 1800-talet. Aristoteles skrev en traktat om metodisk argumentation i deduktiva bevis, en metodlära som förblev oförändrad ända fram till 1800-talet. (wikipedia.org)
  6. Glasskärare är ett verktyg för att skära glas med, oftast är det fönsterglas som bearbetas. Skär glas gör man inte i egentlig mening, verktyget ritsar en skåra eller en antydan i glaset. (wikipedia.org)
  7. Man brukar skilja mellan två typer av gnosticism, dels den iranska typen som representeras av manikeism och mandeism och som är tydligt dualistisk, dels en syrisk-egyptisk typ med en svagare dualism som ofta är den man avser när man talar om gnosticism. Gnostiska texter tillhandahölls under antiken enbart de invigda och de olika gnostiska lärorna hade starka drag av mysticism. Gnosticism har delvis varit ett verktyg för ett fåtal inom en etablerad religion för att förstå Guds och skapelsens sanna natur, men har också genom historien utvecklats till självständiga religioner med egna heliga skrifter. (wikipedia.org)
  8. Hyvel är ett verktyg med ett eller flera utskjutande skärstål som används för att skära bort (alternativt jämna till) det yttersta lagret på ett ämne av trä. (wikipedia.org)
  9. Gravyrstickel, eller gravörstickel, ursprungligen gravstickel, är ett verktyg, som används vid gravyr. Det är en kraftig nål av härdat kolstål, som är fäst i ett trähandtag. Handtaget har en kulformad ände som vid användning vilar mot handflatan. Handtagets kula är ofta avskuren på en sida för att hindra stickeln att rulla, när gravören lägger den ifrån sig. Gravyrstickeln skjuts under arbetet framåt, varvid den snedslipade spetsen på stickeln skär ut ett gravyrspån, som lyfts upp ur materialet. Spetsen har olika utseende med varierande bredd och undersida vilket ger olika mönster och stickeln dess olika namn. Spetsvinkeln på en stickel varierar med materialet som graveras. (wikipedia.org)
  10. Gravyr är en inristad teckning eller text på ett föremål, som i regel är i metall, glas eller liknande hårt material. Arbetet att skapa en gravyr kallas gravering och verktyg som används är vanligen sticklar och mejslar (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.