Verktum synonym, annat ord för verktum, vad betyder verktum, förklaring, uttal och böjningar av verktum.

Vad betyder och hur uttalas verktum

Verktum uttalas verk|tum och är ett substantiv.

Verktum betyder:

Ordformer av verktum

Singular

verktum
obestämd grundform
verktums
obestämd genitiv
verktummen
bestämd grundform
verktummens
bestämd genitiv

Plural

verktum
obestämd grundform
verktums
obestämd genitiv
verktummen
bestämd grundform
verktummens
bestämd genitiv

Verktum är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet verktum

  1. Två av nämndens ledamöter, stadsnotarie G Svanberg och grosshandlare Koch, ville godkänna ansökan och fick stöd av stadsarkitekten Victor von Gegerfelt. Denne hävdade att enligt byggnadsordningens paragraf 39 skulle ett trähus läggas på en grundmur och för att skydda trähuset mot markfukt, måste huset enligt paragraf 34 förses med stensockel eller så kallad fotmur. Källaren bildades då av grundmuren och fotmuren. I byggnadsordningen föreskrevs inget om höjden på fotmur/källare utan i paragraf 55 endast att ett trähus inte fick uppföras i mer än två våningar eller 34 fot (man använde duodecimalsystemet som bas där en verktum är 2,4742 cm x 12 = en svensk fot, alltså 34 fot = 10,08575 meter). Detta måste tolkas så, enligt Gegerfelt, att det inte fanns något hinder i byggnadsordningen att uppföra ett trähus med 10 fot (ungefär 3 meter) hög fotmur om denna tillsammans med de två våningarna av trä höll huset inom 34 fot. Han menade att stenfoten skulle betrakta som en källare ovan jord. Detta var en fördel i "sanitärt hänseende" med tanke på den fuktiga blåleran i byggnadsgrunden, oavsett om källaren användes till "salubodar, werkstäder eller boningsrum". Gegerfelt ansåg inte att paragraf 29 var tillämpbar, eftersom den gällde när en våning av trä byggdes på ett stenhus. Den aktuella konstruktion var ju ett tvåvånings trähus med högre eller lägre stenfot. Han hänvisade även till att äldre träbyggnader på stadens område hade uppförts med en fotmur om 8 till 10 fot, och att senare nybyggnader haft en fotmur av 3,4 till 6 fots höjd. (wikipedia.org)
  2. Fot 6 fot = 1 famn, 1 fot = 1/2 aln = 2 kvarter = 12 tum (verktum) = 29,69 cm. (wikipedia.org)
  3. Ännu idag håller sig de gamla måtten i vissa fall kvar även i Sverige. Exempelvis anges storleken på teveapparater och datorskärmar i tum, vilket dessutom mättekniskt är felaktigt. Tum skall förstås som verktum, medan det man menar i annonser och kataloger är inch. (En svensk tum är något mindre än en inch.) Samma konservatism finns som artefakter även på andra håll, t.ex. fritidsbåtar och rörmokeri. (wikipedia.org)
  4. Har en äldre tumstock nära ena änden märkningen VERKTUM är den graderad för gamla svenska tum = 24,74 mm. Består märkningen av ordet LONDON avses engelska tum (25,4 mm). (wikipedia.org)
  5. För att skilja från andra definitioner av tum används namn som svensk tum, verktum och decimaltum. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Verktum Synonymer Betyder Uttal

Populärast: