Genomsnittlig synonym, annat ord för genomsnittlig, vad betyder genomsnittlig, förklaring, uttal och böjningar av genomsnittlig.

Synonymer till genomsnittlig

Vad betyder och hur uttalas genomsnittlig

Genomsnittlig uttalas gen|om|snitt|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av genomsnittlig

Böjning (i positiv) genomsnittlig en ~ + subst. genomsnittligt ett ~ + subst. genomsnittliga den/det/de ~ + subst. genomsnittlige den ~ + mask. subst. Komparation genomsnittligare en/ett/den/det/de ~ + subst. genomsnittligast är ~ genomsnittligaste den/det/de ~ + subst.

Genomsnittlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet genomsnittlig

  1. Den sortens mutation som berör könsceller är en av förutsättningarna för evolution. Den stora majoriteten av mutationer är negativa eller har ingen större effekt på överlevnad eller andra framgångsfaktorer, och endast ett litet antal är fördelaktiga för avkomman. Genom det naturliga urvalet kommer fördelaktiga mutationer att öka i frekvens på grund av att de gör sina bärare mer framgångsrika i att producera avkomma, medan de som är negativa av motsvarande anledning mer eller mindre snabbt kommer att försvinna ur populationen. De mer neutrala mutationerna kommer också efter hand att ansamlas i populationen (i en stabil population fördubblas antalet avkommor för en genomsnittlig individ för varje generation) och göra att det finns en spridning på olika egenskaper. Denna spridning och ansamling av neutrala mutationer är en viktig ingrediens i den moderna evolutionsteorin. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Genomsnittlig Synonymer Betyder Uttal