Normal synonym, annat ord för normal, vad betyder normal, förklaring, uttal och böjningar av normal.

Synonymer till normal

Vad betyder och hur uttalas normal

Normal uttalas norm|al [-a´l] och är ett adjektiv -t -a.

Normal betyder:

Ordformer av normal

Böjning (i positiv) normal en ~ + subst. normalt ett ~ + subst. normala den/det/de ~ + subst. normale den ~ + mask. subst. Komparation normalare en/ett/den/det/de ~ + subst. normalast är ~ normalaste den/det/de ~ + subst.

Normal är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Normal översättning

Engelska

normal, usual
normal (average) income, he can', t be normal, in normal circumstances, normal temperature, hotter than usual, in normal cases

Hur används ordet normal

  1. – Jag kan inte, med min erfarenhet och kompetens, se att detta ska ha någon som helst sportslig effekt. Det ger inga sportsliga effekter att behandla barn så att de ska få en normal längd, säger han till Dagbladet. (expressen.se)
  2. Gikt uppstår av samma orsaker som hyperurikemi, oavsett om det sammanfaller med för höga nivåer urinsyra i blodet eller inte. Gikt kan bero på minskad utsöndring av urinsyra, vilket med normal produktion av ämnet leder till högre nivåer i blodet. Det kan också uppkomma för att kroppen börjar tillverka mer urinsyra. Båda orsakerna kan antingen uppkomma som följd av annan sjukdom eller som biverkning av läkemedel. Livsstilsfaktorer är också av betydelse. I synnerhet stort alkoholintag ökar risken för gikt. (wikipedia.org)
  3. I Sverige blev den förhållandevis lilla köksspisen för inbyggnad den mest populära typen. Den var i princip färdigkonstruerad i slutet av 1800-talet. Ett normalt höjdmått för en sådan spis är omkring 36 centimeter, och den kan vara ungefär 60 centimeter bred och upp till 60 centimeter djup och väga omkring 140 kilogram. Värmeeffekten på en normal köksspis är ungefär 4,7 kW. (wikipedia.org)
  4. En glidkudde fästes på vajer i botten av skorstenen och dras upp genom skorstenspipan med hjälp av en vinsch. Medan glidkudden dras uppåt fylls murbruk på i skorstenspipan, bruket pressas då ut mot sidorna och tätar ojämnheter, sprickor och skador. Innan själva glidgjutningen påbörjas måste rökkanalen sotas ordentligt, sot förhindrar gjutmaterialet från att fästa. När kanalen är sotad ska den blötas ner, både för att bruket ska fästa bättre och för att det inte ska torka för snabbt och skapa sprickor i bruket. Efter detta ska ett lättflytande bruk blandas, då första lagret ska slammas. Detta då det fäster bättre än vanliga blandningen hos bruk och sedan fungerar som bindning eller lim till nästa skikt. Sedan ska normal blandning på bruket göras, antalet dragningar beror på rökkanalens skick. Mellan varje dragning ska bruket brinna. När sista dragningen är gjord har kanalen något mindre area men de släta ytorna gör ofta att lufthastigheten hos röken trots detta förbättras. (wikipedia.org)
  5. Hurdant och vid vilken ålder spalten opereras, varierar mellan olika centraler. I Sverige finns sex: Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Med den moderna plastikkirurgin får man oftast ett bra utseende, goda förutsättningar för en normal talutveckling och en god velofarynxfunktion. Behandling i form av talterapi av logoped behövs i omkring 50% av fallen. Oavsett om talterapi och fler operationer anses nödvändigt eller inte kommer de berörda barnen/ungdomarna på regelbundna kontroller hos logoped. I början sker kontrollerna tätare men när barnet kommit upp i skolåldern sker de omkring vart femte år. Den sista ordinarie kontrollen sker vid 19 års ålder. (wikipedia.org)
  6. En geometrisk tolkning av gradienten är att ∇ f(x) är en normal till nivåkurvan f(x) = C. (wikipedia.org)
  7. Större gravhögar antas till största delen vara begravda stormän. Åtminstone kan man anta att det var avsikten när högen restes att den skulle visa hur stor den döde hade varit i livet. Jordvolymen i de största högarna är trehundra gånger så stor som en normal grav. Kungshög kallas ibland lite oegentligt de större gravhögar som tros innehålla begravda kungar eller stormän. Denna begravningstraditon var vanligast i Sverige under vendeltiden. (wikipedia.org)
  8. Grundstämning är ett begrepp som används för att beskriva det psykologiska eller psykiatriska tillståndet hos en patient. Neutral grundstämning är det tillstånd som kan anses finnas hos en frisk person i en normal situation. Förhöjd grundstämning finns hos den som är uppåt, eventuellt hypoman eller manisk. Sänkt grundstämning är ett vanligare tillstånd som med andra ord kan beskrivas som deppig, deprimerad, djupt deprimerad och slutligen melankolisk. (wikipedia.org)
  9. Ett grundämne kan uppträda i olika faser, men även i olika allotropa former. Syre i den vanliga allotropen O2 är exempelvis gasformigt vid normal temperatur och tryck, flytande under −183 °C och fast under −218 °C. Syre förekommer även som allotropen ozon, O3. (wikipedia.org)
  10. Ornitologen Christian Ludwig Brehm gav 1831 namnet holboellii till vad han ansåg vara en långnäbbad form av gråsiska. Dessa fåglar återfinns mest i de allra nordligaste delarna av Palearktis och Nearktis och framförallt i nordöstra Sibirien. Vissa har menat att detta inte bara är en underart utan till och med en egen art. Än idag har man inte kunnat fastställa var denna form hör hemma rent geografiskt och idag menar de flesta att det rör sig om en varietet och en normal variation inom A. f. flammea. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Normal Synonymer Betyder Uttal

Populärast: