Skrivelse Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skrivelse, varianter, uttal och böjningar av skrivelse

Skrivelse synonym, annat ord för skrivelse, vad betyder skrivelse, förklaring, uttal och böjningar av skrivelse.

Synonymer till skrivelse

Vad betyder och hur uttalas skrivelse

Skrivelse uttalas skriv|else och är ett substantiv -n -r.

Ordformer av skrivelse

Singular

skrivelse
obestämd grundform
skrivelses
obestämd genitiv
skrivelsen
bestämd grundform
skrivelsens
bestämd genitiv

Plural

skrivelser
obestämd grundform
skrivelsers
obestämd genitiv
skrivelserna
bestämd grundform
skrivelsernas
bestämd genitiv

Skrivelse är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Skrivelse på Engelska

  • letter, - written communication letter of protest, homeowners have written to the local authorities demanding that sth. be done about the noise from the motorway

Hur används ordet skrivelse

  1. År 1817 begränsades rätten ytterligare i Västerbottens och Norrbottens län genom kungliga brev. Breven stadgade att ingen som bodde inom en mil från kyrkan skulle få förvärva eller bygga en kyrkstuga. Den som bodde i anslutning till en bra väg kunde få avslag även om avståndet till kyrkan var längre än en mil. Det kungliga brevet hade sin upprinnelse i en skrivelse från landshövdingen i Norrbottens län, Per Adolf Ekorn. De skäl som han anförde för att begränsa antalet kyrkstugor var dels åtgången på byggnadsvirke, dels det besvärande buslivet och lönnkrögeriet i kyrkstäderna i samband med kyrkhelgerna. (källa)
  2. Käromål kallas en skrivelse som inleder en rättegång i tvistemål. Käromålet förenas med en ansökan om stämning. Käromålet innehåller kärandens yrkande(n), samt motivering till detta/dessa. (källa)
  3. När regeringen beslutat om en proposition skickas den till riksdagen. Det riksdagsutskott inom riksdagen som ansvarar för propositionens område behandlar propositionen och skriver ett utskottsbetänkande. Det är en skrivelse till övriga riksdagen med förslag till riksdagsbeslut, det vill säga om och hur det skall stiftas nya lagar. Riksdagsledamöterna kan även komma med motförslag eller förslag på ändringar i form av egna motioner som svar på propositionen. (källa)
  4. Ett missiv är ett följebrev till en officiell skrivelse. Ursprungligen användes det för dokumentet som förordnade en prästtjänst. Sedan medeltiden har missiv också använts vid kommunikation mellan myndigheter, medan den i modern tid även används som följebrev till mer halvofficiella skrivelser till privatpersoner, som tex en förklarande text till en undersökning. Här redogörs i det fallet bl.a. för undersökningens syfte och varför en person fått exempelvis en enkät i sin hand. (källa)
  5. Den första verkliga utbildningsinsatsen verkställdes under Karl IX. Han inrättade inte någon skola i norra Sverige utan lät skicka samepojkar till Uppsala. Kungens utsände Daniel Thordsson Hjort blev den som skulle genomföra detta i praktiken. I en skrivelse från 1606 berättar han om hur han låtit ta ut 16 lappojkar, två från Ume lappmark, fyra från Pite lappmark respektive Lule lappmark samt sex från Torne lappmark. De sistnämnda hade överlämnats till lappfogden i Torneå för vidare transport över havet. De övriga tio skulle han själv ledsaga till lands, men en blev sjuk och måste lämnas kvar. Det blev således nio pojkar som Daniel Thordsson Hjort förde med sig. Komna till Gnarp i Hälsingland rymde emellertid de två äldsta under ett våldsamt oväder. Hjort lät eftersöka dem i hela socknen, men de stod inte att finna. De återstående sju pojkarna levererades till fogden i Gävle, där de skulle utrustas med kläder och skor innan de slutligen installerades i Uppsala. Där skulle Christoffer von Warnstedt, ståthållare på Uppsala slott, tills vidare stå för deras försörjning. (källa)
  6. Riksdagsskrivelse, förkortat Rskr, är en skrivelse från Sveriges riksdag till (oftast) regeringen om exempelvis verkställande av riksdagsbeslut. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.