Dokument Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder dokument, varianter, uttal och böjningar av dokument

Dokument synonym, annat ord för dokument, vad betyder dokument, förklaring, uttal och böjningar av dokument.

Synonymer till dokument

Andra språk

Dokument på Engelska

  • document - a historical document

Hur används ordet dokument

  1. Ursprunget till uppgifterna kommer från den mycket stora läckan cum-ex-filerna. I den ingår runt 180 000 hemliga dokument. Här finns internutredningar från banker, skatterådgivare och revisorer, liksom rättsdokument från en lång rad olika källor. (källa)
  2. 70 miljarder försvunna i europeiska skattehärvorBank Under minst ett decennium har en liten grupp finansmän och advokater tillsammans med världens största banker genomfört ett avancerat upplägg för att komma åt Europas skattemedel. Det handlar om minst 70 miljarder kronor, visar en granskning som SVT och TT gjort i samarbete med ett internationellt journalistnätverk, som granskat 180 000 handlingar. En stor del av världens största banker har varit djupt involverade i det som kallas Europas största skattestöld i modern tid. Tillsammans med högprofilerade skattejurister, advokatbyråer och finansinstitut har bankerna kommit åt skattepengar i minst sex europeiska länder, bland dem Belgien, Danmark och Tyskland. Bland bankerna finns bankjättarna Deutsche Bank, UBS och BNP Paribas. I Sverige pekas SEB ut som delaktig i affärerna."Det här är kritstrecksrandig organiserad brottslighet, säger en av advokaterna bakom uppläggen till flera medier som ingår i journalistnätverket."Advokaten var med och utformade modellen, och samarbetar nu med åklagare i Tyskland för att slippa fängelse. Skattesvindeln går ut på att via en rad komplicerade aktieaffärer kring datumet för aktieutdelning komma åt en återbäring på skatt som aldrig ens betalats. Till skillnad från upplägg i skatteparadis eller annan avancerad skatteplanering handlar det alltså inte om att minimera sin skatt, utan att komma åt skattemedel. Den svenska bankens SEB har medverkat i en avancerad aktieaffär som, enligt åklagare, har kostat tyska skattebetalare en miljard kronor, uppger SVT. Affären 2010 där svenska SEB finansierade ett avancerat upplägg där kundernas syfte var att komma åt närmare en miljard tyska skattekronor utreds nu av åklagarmyndigheten i Köln. Det visar dokument som SVT och TT tagit del av. Enligt SEB finansierar man inte den typen av affärer. SEB: s informationschef i skriver i mail till SVT och TT att banken "löpande gått igenom vår värdepapperslåneaffär i Tyskland" och att de med anledning av åklagarens utredning också "gjort en fördjupad genomgång". Enligt banken har man "inte funnit något som visar på att SEB skulle ha återkrävt skatt som inte betalats". (källa)
  3. Ordet adel kommer från lågtyskan och betydde 'härkomst', 'börd' för 1000 år sedan. I det avsevärt äldre urindoeuropeiska språket, för mer än 7000 år sedan, kan ad ha betytt "från" eller "av", men också någon annan preposition som "till" eller "på". I svenska språket kom det in som lånord för drygt 500 år sedan, dvs mot slutet av 1400-talet. I samtida dokument förekommer omväxlande termerna "frälsemän", "frälset", "adeln" och "ridderskapet". Frälse syftar här på det privilegium som en gång gav upphov till adeln som en särskild samhällsklass genom att den enskilde som åtog sig att fullgöra vapentjänst i gengäld gavs frihet (= frälse) från att erlägga skatt. Liknande skattefrihet åtnjöt även kyrkans män och kvinnor. Personer som inte tillhörde någon av dessa grupper kallades för ofrälse. (källa)
  4. Adelsbrev är ett dokument i vilken en behörig myndighet utfärdar eller bekräftar ett adelskap. Adelsbrev är kända från medeltiden och utfärdas än idag i vissa länder. I de länder där dokumentet även innehåller rätt att föra heraldiskt vapen kallas det även för sköldebrev eller vapenbrev. (källa)
  5. Förhandsgranskning – granskning av dokument innan de trycks eller publiceras. (källa)
  6. Orten har byggts omkring Gråstens slott, som är den danska kungafamiljens sommarresidens med en historia som sträcker sig till 1500-talet. Orten Gråsten omnämns i historiska dokument för första gången 1648 under det tyska namnet. Orten är belägen i låglänt terräng vid en rad småsjöar på gränsen mellan backigt moränlandskap i väst och flackare slättlandskap i öst. Orten har ett antal verksamheter knutna till sig, bland annat jordbruk och fruktodling samt spedition och transport. Det finns också en station på järnvägen mellan Tinglev och Sønderborg. (källa)
  7. Många lantbrukare anser att täckdikningsplanen är en onödig utgift, men det är i praktiken ett ovärderligt dokument, dels vid utförandet, då rätt dimension hamnar på rätt plats och på rätt djup. Dels som ett dokument för framtida brukare. (källa)
  8. Skatterazzior hos företag är vanligt förekommande i samband med myndigheternas beskattningsverksamhet och genomförs i företagets lokaler. Därvid kan varksamheten stängas tillfälligt och bokföring, dokument och datorer omhändertas för utredning. (källa)
  9. Gåvobrev är en handling (dokument) i vilken någon förklarar sig överlåta något till någon som gåva. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: