Handling synonym, annat ord för handling, vad betyder handling, förklaring, uttal och böjningar av handling.

Synonymer till handling

Vad betyder och hur uttalas handling

Handling uttalas handl|ing och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av handling

Singular

handling
obestämd grundform
handlings
obestämd genitiv
handlingen
bestämd grundform
handlingens
bestämd genitiv

Plural

handlingar
obestämd grundform
handlingars
obestämd genitiv
handlingarna
bestämd grundform
handlingarnas
bestämd genitiv

Handling är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Handling översättning

Engelska

act, action
that which one does, a deed, inability to take action, criminal acts
story, action, plot
that which happens or occurs, the story is set in Greece
document
legal transaction, public documents

Hur används ordet handling

  1. Absolution – en handling genom vilken prästen tillsäger någon syndernas förlåtelse, se Avlösning (teologi) (wikipedia.org)
  2. Giftomannens uppgifter fanns inskrivna i svensk lag redan under medeltiden. Han var den person som bestämde över en kvinnas giftermål och som förrättade den högtidliga handling som vid denna tid gällde som vigsel. (wikipedia.org)
  3. Gåvobrev är en handling (dokument) i vilken någon förklarar sig överlåta något till någon som gåva. (wikipedia.org)
  4. Ett bolagsavtal om att bilda ett handelsbolag bör vara skriftligt och innehålla att bolagsmännen avser att tillsammans bedriva näringsverksamhet. Om inte annat avtalats gäller 2 kap. Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Bolagsavtalet är inte en offentlig handling och ska inte skickas till Bolagsverket. (wikipedia.org)
  5. Handling (filosofi) – någonting som personer utför (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Handling Synonymer Betyder Uttal