Buller Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder buller, varianter, uttal och böjningar av buller

Buller synonym, annat ord för buller, vad betyder buller, förklaring, uttal och böjningar av buller.

Synonymer till buller

Vad betyder och hur uttalas buller

Buller uttalas buller och är ett substantiv bullret; pl. buller, best. pl. bullren.

Ordformer av buller

Singular

buller
obestämd grundform
bullers
obestämd genitiv
bullret
bestämd grundform
bullrets
bestämd genitiv

Plural

buller
obestämd grundform
bullers
obestämd genitiv
bullren
bestämd grundform
bullrens
bestämd genitiv

Buller är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Buller på Engelska

 • noise, din - disturbing sound, noise damage, engine noise, noise level, the area gets all the noise from the motorway, instructions for the abatement of noise at places of work

Hur används ordet buller

 1. Sedan 1970- och 1980-talen har flera tidigare trafikerade områden, som orsakat problem med avgaser och buller, spärrats av för privatbilism och gjorts om till bilfria zoner, vilket ses dels som en del av det miljöpolitiska arbetet, dels som en åtgärd för den allmänna trivseln, särskilt i turistorter dit det kommer många barnfamiljer eller pensionärer. Den första gågatan i Europa blev shoppinggatan Lijnbaan som invigdes 1953 i Rotterdam. (källa)
 2. Kraftigt buller är också något som kan skapa nervfel. (källa)
 3. För att uppnå ett behagligt inomhusklimat måste temperaturen inomhus upplevas som precis lagom, det skall inte vara för kallt men inte heller för varmt. I praktiken innebär detta en temperatur mellan 20 och 24 °C. Luften måste upplevas som frisk och ren, det vill säga att den skall vara så fri från föroreningar som möjligt och inte störa luktsinnet. Minimum 0,35 liter/s per m2 uppvärmd yta eller 10-15 liter/person. Mer om radonkoncentrationen överstiger 200 Bq/m2. Ljusmängden skall upplevas som tillräcklig, utan att blända eller flimra. Ljudmiljön skall också upplevas som behaglig, fri från buller och andra störande ljud. I praktiken innebär detta minimum ljudklass C i bostäder och lokaler. (källa)
 4. Inom musiken används termen ofta för att distingera önskande ljud från de oönskade, så kallat buller eller brus. Till exempel kan en sångröst, ett instrument eller en ljudåtergivningskälla (som en högtalare) sägas ha bra klang, om de ger ett tilltalande ljud utan förvrängning eller biljud (andningsljud, gnissel, och så vidare). (källa)
 5. Faktorer som i transportsammanhang ger dålig komfort är bl. a. vibration, buller, luftkvalitet, optisk bländning, dålig sittergonomi, synsvårigheter, talsvårigheter, sömnsvårigheter samt socialt obehag. Det kan vara stora skillnader mellan vad man upplever som okomfortabelt vid olika tillfällen. Sedan kan det vara ännu större skillnader mellan vad olika individer tycker. (källa)
 6. Bakslaget för kontorslandskap kom på 1970-talet, då ny arbetsmiljölagstiftning riktade in sig på buller och stress i kontorsmiljöer. Dagens öppna planlösningar konstrueras så att organisationens behov av kommunikation och krav på flexibilitet kan förenas med den enskildes önskan om arbetsro och eget revir. För att en sådan arbetsplats ska fungera bör det finnas rörliga telefoner och gott om så kallade tysta rum utan insyn. (källa)
 7. Ett resultat av en LCA är kvantiteter av olika naturresurser som förbrukas och av ämnen som släpps ut till luft, mark och vatten. Det handlar om antal kg bruten järnmalm, antal kg uttagen råolja, antal kg utsläppt koldioxid och en mycket lång rad andra kvantifierade utbyten med naturmiljön. Förutom ämnen kan detta resultat även visa markanvändning, buller, uppvärmning med mera. Sammanställningen av dessa utbyten brukar kallas livscykelanalysens inventeringsresultat eller miljöprofil. (källa)
 8. Ett hus är en permanent byggnad med rum, avsedd att ge skydd mot omvärlden, mot exempelvis klimatpåverkan, buller, rovdjur eller objudna besök. I ett hus sker olika mänskliga verksamheter. (källa)
 9. Ett maskinrum är ett slutet rum där en eller flera maskiner eller apparater finns för att göra en specifik uppgift. Beroende på användningsområde kan ett maskinrum se väldigt varierande ut. I maskinrum används till exempel för inneslutning av en dieselmotor och en generator. Maskinrum är i regel isolerade mot buller och värme. (källa)
 10. För moderna bottenliggande minor använder man sig av minsvep som försöker simulera olika fartygstyper, exempelvis genom att avge magnetism eller buller. Vid magnetiska och akustiska minsvep dras en elektromagnet respektive en kraftig högtalare efter minsveparen. Detta leder till att magnetminor och akustiska minor bringas till detonation. Minsveparen måste förstås vara omagnetisk och tystgående för att inte själv bli offer för minorna. Därför konstrueras den i allmänhet av trä eller plast, och har tystgående motorer. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.