Cancerfall Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder cancerfall, varianter, uttal och böjningar av cancerfall

Cancerfall synonym, annat ord för cancerfall, vad betyder cancerfall, förklaring, uttal och böjningar av cancerfall.

Vad betyder och hur uttalas cancerfall

Cancerfall uttalas cancer|fall och är ett substantiv.

Ordformer av cancerfall

Singular

cancerfall
obestämd grundform
cancerfalls
obestämd genitiv
cancerfallet
bestämd grundform
cancerfallets
bestämd genitiv

Plural

cancerfall
obestämd grundform
cancerfalls
obestämd genitiv
cancerfallen
bestämd grundform
cancerfallens
bestämd genitiv

Cancerfall är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet cancerfall

  1. Globalt är magsäckscancer den femte vanligaste cancern och är den tredje vanligaste orsaken till död i cancer att utgör upp till 7% av all cancerfall och 9% av alla dödsfall i cancer. Under 2012 insjuknade i 950 000 människor vilket orsakade 723 000 dödsfall. Före 1930-talet var magsäckscancer i stora delar av världen, inklusive USA och Storbritannien den vanligaste orsaken till död i cancer. Dödlighet har minskat i många områden i världen sedan dess. Detta tros bero på att man äter mindre saltade och inlagda livsmedel som en följd av utvecklingen av utbredningen av kylskåp som annars håller maten färsk. Magsäckscancer förekommer vanligast i Östra Asien och Östeuropa och den förekommer dubbelt så ofta hos män som hos kvinnor. (källa)
  2. Prostata, uttalas , även kallad blåshalskörteln, är en körtel hos handjur, belägen vid urinrörets översta del, som producerar en del av det sekret som ingår i sädesvätskan. Ductus ejaculatorius, ejakulationskanalerna, passerar genom prostatan innan de går ut i urinröret. Prostatan hos en man är ungefär lika stor som en valnöt och den kan opereras bort om det finns tumör där och detta upptäcks i tid. Tidigare var antalet cancerfall med dödlig utgång hög, men tack vare fler kontroller av prostatan har den minskat markant. (källa)
  3. Endast 1 procent av diagnostiserade cancerfall gäller sarkom. (källa)
  4. Sköldkörtelcancer, är en elakartad (malign) neoplasi eller tumör i sköldkörteln. Det utgör 0,4-1 % av alla cancerfall hos människor (2007). Det kan delas in utifrån vilken celltyp cancern utgår från. Det finns papillär, follikulär, anaplastisk och medullär cancer. (källa)
  5. Strupcancer eller larynxcancer är cancer på stämbanden eller i struphuvudet. Mindre än 3 % av samtliga cancerfall är strupcancer, varmed det är den sjätte vanligaste cancertypen i världen. (källa)
  6. Femårsöverlevnaden i USA är omkring 65 procent. Detta beror dock på hur långt gången cancern är, huruvida cancern kan tas bort med operation, och den drabbades allmänna hälsa. Globalt är tjock- och ändtarmscancer den tredje vanligaste typen av cancer och utgör cirka 10 procent av alla cancerfall. År 2012 diagnosticerades 1,4 miljoner nya fall och det skedde 694 000 dödsfall till följd av sjukdomen. Kolorektalcancer är mer vanligt i de utvecklade länderna, där mer än 65 procent av fallen förekommer. Det är mindre vanligt hos kvinnor än hos män. (källa)
  7. År 2012 upptäcktes omkring 14,1 miljoner nya cancerfall över hela världen. De vanligaste typerna av cancer hos män är lungcancer, prostatacancer, tjocktarmscancer, tunntarmscancer och magcancer, och hos kvinnor är de vanligaste typerna bröstcancer, tarmcancer, lungcancer och livmodercancer. Hudcancer av annan typ än melanom ingår inte i denna statistik, och skulle om den gjorde det utgöra minst 40 procent av samtliga cancerfall. (källa)
  8. Orsaken att cancerceller uppstår är skada i DNA. Skador på DNA kan normalt repareras, men denna läkning har uteblivit vid cancerceller. Skadan innebär att celler inte dör som de ska (apoptos). Nedsatt förmåga att reparera DNA kan vara ärftligt, då man talar om cancergener. Också epigenetiska faktorer, såsom rökning och UV-strålar, kan leda till att kroppen börjar bilda cancerceller. Under 2000-talet har det i tilltagande grad börjat anses att inflammation spelar roll både i initialskedet och spridningen av cancer. Endast ett fåtal fall av cancer är ärftlig. Större andelen kan härledas till personliga förutsättningar i den yttre och inre miljön. Omkring 20% av samtliga cancerfall kan kopplas till kroniska inflammationer, och 20% till fetma. Viss skada på DNA kan härledas till åldrande och åldersrelaterade problem med cellnybildning. Det finns i en vanlig cancercell minst 60 mutationer, dock har olika slags cancerceller olika varianter. Vissa muterade egenskaper har cancerceller gemensamt, t.ex. att inaktivera tumörsuppressorgener och aktivera tillväxtfrämjande gener. Invasiva cancerceller har vanligen mutationer som får dem att utsöndra proteas som bryter ner tumörhöljet och därefter omgivningen. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.