Drift Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder drift, varianter, uttal och böjningar av drift

Drift synonym, annat ord för drift, vad betyder drift, förklaring, uttal och böjningar av drift.

Synonymer till drift

Vad betyder och hur uttalas drift

Drift uttalas drift och är ett substantiv -en -er  begär el. behov  knappast pl.; det att driva en verksamhet; kringdrivande; gyckel – Sms-fog: drift- används alltid i driftkucku och i sms med drift "begär el. behov"; i bet. "teknisk process" rekommenderas drift-; övriga sms kan ha förleden drift- el. drifts-..

Ordformer av drift

Singular

drift
obestämd grundform
drifts
obestämd genitiv
driften
bestämd grundform
driftens
bestämd genitiv

Plural

drifter
obestämd grundform
drifters
obestämd genitiv
drifterna
bestämd grundform
drifternas
bestämd genitiv

Drift är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Drift på Engelska

 • operation - operation or management of a plant, company, etc., operating costs, production stop, shutdown, discontinuation, put into operation, stop production
 • urge, instinct - sex drive, sexual desire, instinct of self-preservation, of one', s own accord
 • joking - the book is a rollicking satire of bureaucracy
 • - get adrift, young people adrift in society

Hur används ordet drift

 1. Förr användes uteslutande klockor av murverk eller betong, nedsänkta i marken, men senare användes mest kar av järnplåt, byggda halvt om halvt ovan jord. Klockan, som består av järnplåt, neddoppar i klockkaret. Då klockan är tom vilar dess underkant på botten av klockkaret. Vid mindre klockor är klockan utförd i ett stycke, vid större i flera delar, så kallade lyft. Klockor med en rymd av ända till 400 000 kubikmeter finns utförda med 6 lyft. Då gasen leds in i en sådan så kallad teleskopisk klocka, lyfts först den inre delen. När den är uppe, griper den ringformiga rännan, fickan, på dess undre kant i en motsvarande ring på det andra lyftets övre kant, varefter det andra lyftet börjar gå i höjden och så vidare. Tätningen mellan de olika lyften åstadkoms genom det vatten, som medföres i lyftens fickor. För att klockan skall lyfta sig jämnt över hela omkretsen, måste den styras med rullar, som ligger an mot ledarställningen. Från början var det vanligt att bygga in klockorna i hus, då man fruktade att vätskespärren skulle frysa vid kyla, men sedan effektiva uppvärmningsanordningar togs fram användes vanligen öppna klockor, det vill säga ej inbyggda. Två inbyggda gasklockor, ritade av Ferdinand Boberg, finns vid Stockholms gasverk men är ej i drift. (källa)
 2. Ett vanligt användningsområde för gasturbinen är elektrisk kraftproduktion. En fördel är att aggregaten går snabbt att sätta upp och kan vara i drift efter bara några månader. De går också snabbt att starta och stoppa vilket gör dem lämpade för reservkraft. Som exempel har Stallbacka kraftverk i Trollhättan sådana reservkraftverk drivna av svensktillverkade GT120 turbiner från STAL som kommer upp i full effekt efter bara 8 minuter. (källa)
 3. Gasverk av den äldre kolbaserade typen byggdes under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i många svenska städer. De flesta av dessa lades dock ner under 1950- och 1960-talen. I de större städerna konverterades de istället till naftabaserade spaltgasverk. Spaltgasverken var i drift till sent 1900-tal/tidigt 2000-tal. Idag är även samtliga spaltgasverk nedlagda men har i många fall ersatts med moderna naturgas- och biogasverk. (källa)
 4. Gemensamhetsanläggningar inrättas genom ett anläggningsbeslut i en anläggningsförrättning, en lantmäteriförrättning. I beslutet anges hur anläggningen skall genomföras och vilka fastigheter som skall ha del i den. Genom förrättningen beslutas också hur kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas. Det görs vanligen genom att deltagande fastigheter åsätts andelstal, som anger den andel som varje fastighet skall betala. Andelstalen kan vara olika för utförande och drift. En fastighet kan genom anläggningslagen tvingas att delta i en GA eller att avstå mark för en GA. (källa)
 5. drift (1957) av Jack Kerouac. (källa)
 6. För att minska risken för kollisioner i geostationär bana skall geostationära satelliter placeras i en begravningsbana när de tas ur drift. (källa)
 7. År 1740 startade Limmareds glasbruk och samma årtionde även Kosta glasbruk, och det är nu som den svenska glasindustrin sätter fart. Glasbruket i Limmared är det äldsta glasbruk i Sverige som fortfarande är i drift. (källa)
 8. Gods (fastighet) – en större jordbruksegendom med centralt ledd drift Godsägare – ägaren av ett större jordbruk. (källa)
 9. Potentiella källor till detekterbara gravitationsvågor inkluderar dubbelstjärnesystem som består av vita dvärgar, neutronstjärnor och svarta hål. Olika gravitationsvågsdetektorer är under uppbyggnad (2016) eller i drift, såsom Advanced LIGO som började göra observationer i september 2015. I februari 2016 meddelade Advanced LIGO-teamet att de upptäckt gravitationsvågor från två svarta hål som ska ha haft massor 29 respektive 36 gånger solens massa (M☉) och som smält samman 1,3 miljarder ljusår bort. Energi motsvarande 3 solmassor (M☉c2) uppskattas ha strålat ut i form av gravitationsvågor. För mätningarna användes två laser-interferometrar i USA belägna i Hanford, Washington respektive Livingstone, Louisiana. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.