Bruk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bruk, varianter, uttal och böjningar av bruk

Bruk synonym, annat ord för bruk, vad betyder bruk, förklaring, uttal och böjningar av bruk.

Synonymer till bruk

Vad betyder och hur uttalas bruk

Bruk uttalas bruk och är ett substantiv -et; pl. bruk.

Ordformer av bruk

Singular

bruk
obestämd grundform
bruks
obestämd genitiv
bruket
bestämd grundform
brukets
bestämd genitiv

Plural

bruk
obestämd grundform
bruks
obestämd genitiv
bruken
bestämd grundform
brukens
bestämd genitiv

Bruk är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Bruk på Engelska

 • use, usage - utilitarian ware, everyday article, directions (for use), after renovation the church was taken into use once more, have a use for (sth.)
 • works, factory, mill - industry, foundry, etc., industrial community, paper mill, the Fagersta Works
 • custom, usage, practice - manners and customs

Hur används ordet bruk

 1. "De har oberoende av varandra och med helt olika utgångspunkter fått frågor från medier om medicinskt bruk av hormonbehandlingar kopplat till växtrubbningar", skriver de i pressmeddelandet. (källa)
 2. Vissa titlar som inte är i praktiskt bruk idag finns också med i förteckningen. Skillnaden ifrån medeltida feodalsystem och senare kejsardömen är stor mot dagens republiker. (källa)
 3. Inom kristen teologi betecknar adiafora värden som är neutrala i moraliskt hänseende och som först erhåller en etisk betydelse i människans strävan efter dem (till exempel hälsa, egendom, berömmelse). Enligt Martin Luther är många av kyrkobruken att se som adiafora, d.v.s "som man kan ha eller mista". (källa)
 4. Att studera begreppet "adverb" blir därför för lekmannen mindre en fråga om att nå insikt om faktiska grammatiska fenomen, och mer en fråga om att bemästra de olika bruk av begreppet "adverb" som funnits och finns i texter om grammatik, även i moderna och vetenskapligt underbyggda verk som Svenska Akademiens språklära och Svenska Akademiens grammatik. (källa)
 5. Gaffeln användes av antikens greker och romare men etablerades i Italien på 1100-talet genom Bysantinska rikets hov. Gafflar blev populära bland furstehusen i Italien, på 1300-talet, och spred sig därifrån till andra länder. 1379 omtalas en gaffel första gången i Frankrike, där den förekommer i ett kungligt inventarium. Ännu på 1500-talet var dock bruket av gafflar inte allmänt brukade där, och användandet av gaffel var ett tacksamt ämne för satirer från tiden. I Storbritannien var gafflar under 1400- och 1500-talen en sällsynthet. I franska och skotska kloster förbjöds den som en lyxartikel. Andreas Vesalius berättar 1542 att gafflarna förekom i dagligt bruk i Italien. Under senare hälften av 1500-talet förekom den i Tyskland. Först från 1600-talets mitt var gaffeln i allmänt bruk bland Europas överklass. Bland Sveriges allmoge blev gaffeln vanlig först på 1800-talet. (källa)
 6. Efter slaget vid Lepanto 1571 började dock tillbakagången för galärerna. och system var i bruk fram till 1600-talet då galärerna definitivt fick ge vika för fullriggade segelskepp. och avskaffades slutligen i Europa definitivt först under tidigt 1800-tal. (källa)
 7. En tidig utrustning för gengas (generatorgas) togs fram av Gustaf Ekman som var anställd på Jernkontoret samt var bruksägare i Lesjöfors. Genom experimenterande i den gamla smedjan med Lancashirehärdar tog han fram en anordning kallad koltorn och kunde då framställa generatorgas för vällning av järn. Flera av dessa patent finns registrerade på Patent och Registreringsverket. Jernkontoret löste ut patenten så att de kunde användas av hela den svenska järnindustrin. Gengas användes som huvudsaklig energikälla fram tills oljan ersatte helt 1950. En gasgenerator finns bevarad i Ramnäs Bruk, norr om Västerås, en så kallad Ekman-konstruktion. Kopplingen mellan de tidigare gasgeneratorerna och användningen under andra världskriget är dokumenterad vid Tekniska Museet i Stockholm. (källa)
 8. Begreppet "getto" har varit i allmänt bruk under åtminstone femhundra år och har sitt ursprung i Italien. Det finns knapphändig information om att ordet går att härledas till det italienska ordet borghetto. (källa)
 9. Trots att uttrycket giftorätt verkar ha kommit i bruk först under 1700-talet, och inte har någon direkt motsvarighet i andra språk, så är förmögenhetsgemenskap mellan makar ett både gammalt och vida utbrett rättsinstitut. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.