Dropp Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder dropp, varianter, uttal och böjningar av dropp

Dropp synonym, annat ord för dropp, vad betyder dropp, förklaring, uttal och böjningar av dropp.

Vad betyder och hur uttalas dropp

Dropp uttalas dropp och är ett substantiv -et.

Ordformer av dropp

Singular

dropp
obestämd grundform
dropps
obestämd genitiv
droppet
bestämd grundform
droppets
bestämd genitiv

Dropp är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Dropp på Engelska

  • drip - IV, dropping bottle, dropping from the eaves (ceiling)
  • intravenous drip, IV

Hur används ordet dropp

  1. Infusion eller dropp - med nål genom huden, långsam tillförsel av större mängd vätska än vid injektion, till exempel intravenös infusion. (källa)
  2. Behandlingen av katatoni är symptomatisk. Vätska tillförs i dropp. Vid malignt neuroleptikasyndrom avslutas neuroleptikabehandling omedelbart och andra specifika läkemedel som påverkar dopaminreceptorerna sätts in. Vid schizofreni, mani och melankoli kan tillståndet brytas med ECT. Vid hjärninflammation ges adekvat behandling mot virus/bakterier. (källa)
  3. Hosta, nysningar, kräkningar och diarréer ger en dusch av stora tunga droppar som snabbt faller ned i luften, oftast inte längre än en meter. Även droppsmitta kan vara direkt, från person till person, eller indirekt det vill säga via föremål eller tredje person. (källa)
  4. Trafikplatser där inga körbanor korsas i plan kallas högklassiga trafikplatser. Till denna grupp hör bland annat typerna fullständig klöverbladskorsning och trumpetkorsning. De kan fungera som motorvägskorsningar, det vill säga platser där flera motorvägar möts utan att motorväg upphör när man passerar genom korsningen. Bland icke-högklassiga trafikplatstyper finns bland annat ruterkorsning, ruterkorsning med cirkulationsplats, droppruter (ruterkorsning med dropp-cirkulationsplatser, enpunktsruter (SPUI) och halvt klöverblad. (källa)
  5. Infusion, eller vardagligt kallat dropp, är inom medicinen ett sätt att kontinuerligt, under kortare eller längre tid, tillföra en patient vätska, läkemedel och/eller näring, via en droppslang och en kateter (populärt kallad infart) som är instucken under huden (subkutant) eller vanligare via en ven (intravenöst). Infusion är vanligt förekommande inom både akutvård och vanlig slutenvård. Inom långtidssjukvård ges intravenöst dropp främst då patienten har nedsatt förmåga att dricka och äta, samt om patienten behöver läkemedel som endast kan ges intravenöst. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.