Dront Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder dront, varianter, uttal och böjningar av dront

Dront synonym, annat ord för dront, vad betyder dront, förklaring, uttal och böjningar av dront.

Vad betyder och hur uttalas dront

Dront uttalas dront [-ån´t] och är ett substantiv -en -er.

Dront betyder:

Ordformer av dront

Singular

dront
obestämd grundform
dronts
obestämd genitiv
dronten
bestämd grundform
drontens
bestämd genitiv

Plural

dronter
obestämd grundform
dronters
obestämd genitiv
dronterna
bestämd grundform
dronternas
bestämd genitiv

Dront är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet dront

  1. Dronten var så pass intressant för sin samtid att levande fåglar skeppades till Europa och Asien. Antalet som överlevde resan är okänt och det är oklart hur de förhåller sig till de få ickefossila lämningar som finns bevarade på europeiska museer. Baserat på en kombination av samtida källor, målningar och museala specimen har Julian Hume i en studie lagt fram hypotesen att minst elva individer nådde sina tilltänkta mål levande.
  2. Hamon L'Estranges berättelse om en dront som han 1638 såg i London är den enda kända källan som förtäljer om en levande individ i Europa. Adriaen van de Venne ritade en dront 1626 som han hävdar att han såg i Amsterdam, men han förklarar inte om han såg den i livet, och hans avbildning påminner om Saverys Edwards Dront. Peter Mundy såg Två levande fåglar i Surat i Indien under åren 1628 och 1634, varav en kan vara den som Ustad Mansur avbildade ungefär 1625. 1628 besökte Emmanuel Altham Mauritius och skickade ett brev till sin bror i England.
  3. Om denna dront överlevde resan är oklart och själva brevet förstördes i en brand på 1800-talet. Den äldsta kända bilden av en dront i Europa härrör från cirka 1610 och ingår i en samling målningar av furste Rudolf II:s menageri i Prag. Denna samling omfattar även andra djur från Mauritius, däribland en rödrall. Dronten, som kanske är juvenil, verkar vara torkad eller balsamerad, och har förmodligen varit en del av furstens zoo. Det faktum att hela fågeln är uppstoppad indikerar att den levt och dött i Europa eftersom det är mycket osannolikt att ster fanns ombord på någon av skeppen som nådde Mauritius, och kunskapen om att bevara specimen i sprit användes inte under denna tid. De flesta tropiska djur bevarades genom att huvud eller fötter torkades.
  4. En dront ska 1647 även ha skickats till Nagasaki i Japan. Länge var det oklart om den över huvud taget nådde fram. Samtida dokument som först publicerades 2014 bevisar historien och visar att den anlände levande till Japan. Den var ämnad som en gåva och värderades lika mycket som en vit hjort eller en besoar. Det är den sista kända levande individen i fångenskap.
  5. Som många andra djur som utvecklats isolerade från betydande rovdjur var dronten helt orädd för människor. Denna avsaknad av rädsla tillsammans med dess oförmåga att flyga gjorde dronten till ett lätt byte för sjömän. Även om vissa rapporter beskriver masslakt av dronter för att anskaffa skeppsproviant, har arkeologiska undersökningar funnit få bevis för någon större jakt av dronten. Ben från minst två dronter återfanns i en grotta vid viken Baie du Cap där förrymda slavar och fångar levde på 1600-talet, en plats som inte bör ha varit lättillgänglig för dronter på grund av den höga, oländiga terrängen. Under 1600-talet överskred befolkningen på Mauritius, som bebodde ett område om 1 860 km2, aldrig 50 personer. Men de introducerade en mängd djur som hundar, grisar, katter, råttor och krabbmakaker, som plundrade drontbon och konkurrerade om de begränsade resurserna, samtidigt som människan förstörde drontens skogshabitat. Den negativa påverkan som de introducerade djuren, särskilt grisarna och makakerna, hade på drontpopulationen, bedöms idag ha varit allvarligare än jakten. Råttorna var kanske inte ett lika stort hot mot bona eftersom dronten bör ha varit van vid att handskas med de lokala landlevande krabborna.
  6. Det har föreslagits att dronten redan var ovanlig eller mycket lokal när människan anlände till ön, eftersom det annars borde vara osannolikt att arten skulle ha dött ut så snabbt om den hade bebott alla de avlägsna områdena på ön. En studie genomförd år 2005 fann subfossila lämningar av dronter och andra djur som dödats av en störtflod. Ett sådant massdöende skulle utgöra en stor risk för en art som redan är utrotningshotad. Men det faktum att dronten hade överlevt hundratals år av vulkanisk aktivitet och klimatförändringar visar att fågeln var motståndskraftig inom sitt ekosystem. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.