Strand Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder strand, varianter, uttal och böjningar av strand

Strand synonym, annat ord för strand, vad betyder strand, förklaring, uttal och böjningar av strand.

Synonymer till strand

Vad betyder och hur uttalas strand

Strand uttalas strand och är ett substantiv -en stränder.

Ordformer av strand

Singular

strand
obestämd grundform
strands
obestämd genitiv
stranden
bestämd grundform
strandens
bestämd genitiv

Plural

stränder
obestämd grundform
stränders
obestämd genitiv
stränderna
bestämd grundform
strändernas
bestämd genitiv

Strand är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Strand på Engelska

  • beach, seashore - beach, waterside, bathing beach, sandy beach, lie on the beach sunbathing

Hur används ordet strand

  1. Mörbylånga Åkeri transporterar stora besättningar av kycklingar som kommer in till slakteriet. Åkeriets vd Rolf Åstrand kommenterar nu veterinärernas larm om tusentals skadade kycklingar. (källa)
  2. Garfågelns främsta biotop utgjordes av fiskrika havsvatten. Innan den började jagas i större omfattning var den mycket talrik i Norra ishavets södra delar, i norra Atlanten och i Nordsjön. I största mängd förekom väl garfågeln vid Island och Newfoundland, vars av rasande bränningar omgivna små klippöar och skär beredde den trygga häckplatser. För att kunna ta sig i land krävde den en svagt sluttande strand och som häckningsplats föredrog den klippiga öar. Dessa preferenser utgjorde en stark begränsande faktor för lämpliga häckningslokaler. Troligen har det aldrig funnits mer än ett tjugotal öar med garfågelkolonier, varav åtta nu är kända, bland annat öar utanför Skottland, Newfoundland, Färöarna och Island. En koloni kunde bestå av tusentals individer. På Funk Island utanför Newfoundland kunde man i mitten av 1700-talet hitta uppemot 100 000 par som stod tätt ihop och ruvade sina ägg. (källa)
  3. För att jämföra storleken av meridianbågen, som fåtts via de astronomiska beräkningarna, med längdavståndet från Kittisvaara till Torneå behövs en uppmätning av en baslinje som ska förenas med triangelkedjan. Genom att veta baslinjens längd kunde längden på triangelsidorna räknas ut och slutligen också avståndet mellan ändpunkterna. Baslinjen hade de dragit över älven vid Aavasaksa där älven är mycket bred. Baslinjens ändpunkter gjordes synliga från Aavasaksa och Huitaperi. Längden av denna bas uppmättes med mätstänger av trä i december 1736 då älven frusit till is. Baslinjen var cirka 1,5 mil och gick över älven från norra ändpunkten vid byn Närkki, vid älvens östra strand, till södra ändpunkten vid byn Niemis på älven västra strand. (källa)
  4. Grums är en tätort och centralort i Grums kommun. Grums ligger ca 27 km väster om Karlstad vid Vänerns norra strand, i anslutning till viken Grumsfjordens inlopp. (källa)
  5. Gryta (berg i Norge, Rogaland fylke), Strand, 59.12608°N 6.0757°Ö / 59.12608. (källa)
  6. På det mellansvenska halmtaket, som förekommer norr om det sydsvenska halmtaket upp till en linje från norra Bohuslän, Vänerns norra strand, i hela Örebro län och Västmanland, och sedan i Uppland frånräknat de nordligaste delarna och i ett område efter kusten ned till Norrtälje, hålls halmen på plats genom "hång" eller "hängslor", stänger som sammanknäppts över ryggåsen och nedtill fastsätts med en horisontellt liggande stång. (källa)
  7. Havssköldpaddor (Cheloniidae) är en familj i ordningen sköldpaddor med sex arter. Till skillnad från landsköldpaddor kan havssköldpaddor inte dra in huvudet i skalet. Skalet är strömlinjeformat och benen är omvandlade till simfötter. Havssköldpaddor lägger ägg, och gräver ned dem vid stränder. Många havssköldpaddor återvänder till den strand där de själva kläcktes för att lägga sina egna ägg. (källa)
  8. Sverige har under 1900-talet haft framgångar på herrsidan genom hinderlöpare som Tore Sjöstrand och Anders Gärderud. Gärderud slog världsrekord vid OS-finalen 1976 med en tid på 8.08,02. Världsrekordet stod sig i två år och som svenskt rekord ända fram till 2007 då Mustafa Mohamed på 31:a årsdagen sprang på 8.05,75. (källa)
  9. Storskalig hydrografi bedrivs av nationella och internationella organisationer, som utger sjökort och annat deskriptivt material för navigering. Den viktigaste internationella organisationen är International Hydrographic Organization. Till hydrografin hör även studiet av tidvatten, havsströmmar, vågor, havsdjup, samt katläggning av rev, klippor och fiskstim som kan påverka sjöfarten. Till skillnad från oceanografin behandlar hydrografin strand- och hamnområden, samt andra centrala platser för sjöfart, som var fyrar finns och andra vägmärken som underlättar navigering. En angränsande vetenskap är batymetrin, som kartlägger och beskriver havsdjupens topografi. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.