Eder Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder eder, varianter, uttal och böjningar av eder

Eder synonym, annat ord för eder, vad betyder eder, förklaring, uttal och böjningar av eder.

Synonym till eder

Vad betyder och hur uttalas eder

Eder uttalas eder variantform till er.

Ordformer av eder

eder variantform till er

Andra språk

Eder på Engelska

 • your, yours

Hur används ordet eder

 1. Är en blandning mellan kolfiber och nylon och är ett väldigt starkt material, som man kan göra tunna bågar med. Dock är materialet väldigt svårjusterat. (källa)
 2. Konungaförsäkran, kungaförsäkran, handfästning, valkapitulation, kallades i Sverige fram till 1975 den förpliktelse som kungen hade att avlägga vid sitt trontillträde, att som regent fullgöra de med ämbetet förenade plikterna, och att samtidigt ej heller överskrida desamma. Konungaförsäkran innebar att kungen lovade att till exempel inte starta anfallskrig utan att rådfråga riksdagen och regeringen, och att i övrigt följa grundlagarnas stadgar. Till konungaförsäkran hörde även den mer högtidliga kungaeden. (källa)
 3. Viktklass är en tävlingsklass baserad på vikt i sporter som Mixed martial arts, boxning, brottning, Judo och tyngdlyftning. Indelningen och antalet viktklasser har ändrats med åren. (källa)
 4. Modus (pl. modi eller modus), av latinets modus, m, 'mått', 'sätt', är inom språkvetenskap en böjningskategori hos verb som uttrycker modalitet. Olika modusformer av verb kan i vissa språk användas för att uttrycka att handlingen är verklig eller overklig, faktisk eller påstådd, önskad, uppmanad eller påbjuden, absolut eller villkorlig. Liknande modalitet kan ibland i stället uttryckas med hjälp av modala hjälpverb, detta har de senaste århundradena blivit vanligt i germanska språk, däribland svenskan. Sådana omskrivningar kallas ibland för sammansatta modi, men i den här artikeln kommer i huvudsak bara enkla modusböjningsformer att behandlas, och bara finita verbformer. (källa)
 5. Mätning är i den klassiska fysiken en förhållandevis enkel företeelse varvid man med vald metod bestämmer en storhet hos ett system (dess massa, vikt, hastighet, temperatur, tryck, ...) med i princip godtycklig noggrannhet och utan närmare hänsyn till mätning av de övriga storheterna. Läran om mätning kallas metrologi eller mätteknik. (källa)
 6. Sockenstämma var det högsta beslutande organet i en socken under den tid som socknen var en administrativ enhet, alltså fram till 1862 års kommunalförordningar, då socknen delades i en kyrklig och en borgerlig kommun. (källa)
 7. Bergspredikan inleds med att enkla och ödmjuka människor prisas saliga - Saligprisningarna (Matt 5:1-12), Jesu lärjungar sägs vara jordens salt och världens ljus (Matt 5:13-16), Jesus betonar att Lagen/Torah/Moseböckerna inte skall gå under eller upphävas, utan fullbordas (Matt 5:17-20). Sedan följer ett stycke där Jesus skärper buden: avseende mord (Matt 5:21-26), äktenskapsbrott (Matt 5:27-32), eder (Matt 5:33-37), vedergällning (Matt 5:38-41), och kärlek (Matt 5:43-48). Det är bland annat här han lär ut att vända andra kinden till (Matt 5:39). I kapitel 6 undervisar han bland annat om bön och lär ut bönen Fader Vår. I sjunde kapitlet återfinns bland annat gyllene regeln - en princip för användning av empati vid etiska ställningstaganden: "Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem" (Matt 7:12). (källa)
 8. Återgivningen använder ordalydelsen från Andra Moseboken, kapitel 20 i Bibel 2000. (källa)
 9. Dagerrotypi, (daguerreotyp) tidigare även stavat daguerreotypi, är en tidig fotoprocess, uppfunnen av Louis-Jacques-Mandé Daguerre tillsammans med Nicéphore Niepce, där bilden formas i amalgam (en legering av silver och kvicksilver) på en tunn silverplåt som valsats ihop med ett tjockare kopparunderlag. (källa)
 10. Eder är en 177 km lång flod i Tyskland. Eder är ett biflöde till Fulda i Wesers flodsystem. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.