Emigration Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder emigration, varianter, uttal och böjningar av emigration

Emigration synonym, annat ord för emigration, vad betyder emigration, förklaring, uttal och böjningar av emigration.

Vad betyder och hur uttalas emigration

Emigration uttalas e|migr|at|ion och är ett substantiv -en.

Ordformer av emigration

Singular

emigration
obestämd grundform
emigrations
obestämd genitiv
emigrationen
bestämd grundform
emigrationens
bestämd genitiv

Emigration är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Emigration på Engelska

  • emigration

Hur används ordet emigration

  1. Flera av världens stora städer är grundade på höglandsplatåer. Ofta är städerna av ganska ungt ursprung och har anlagts av olika praktiska/statsmässiga orsaker. Madrid, som ligger på den iberiska halvön, ligger mitt i den iberiska höglandsplatån och blev huvudstad på 1500-talet på kunglig order. Staden utgör än idag en isolerad bebyggelseö av en omkrets på tiotals mil. Nairobi i Kenya grundades som underhållsverkstad för tågen av 1800-talets brittiska kolonialmakt och blev så småningom huvudstad. Svårigheter med att finna vatten och föda samt försörjning p.g.a. det kärva klimatet som ett högland utgör, vilket skapar dåliga förutsättningar för jordbruk, har gjort att högländerna rent kulturdemografiskt ofta är de fattigaste och mest eftersatta landsändarna i ett land. 1800-talets skotska högländer och Småland kan ses som exempel på detta där emigration, fattigdom och med dåliga marginaler för svälttider gjorde att landsdelarna under många år avfolkades och förblev eftersatta. (källa)
  2. Missväxt har ibland lett till emigration bland fattig landsbygdsbefolkning för att undvika svälten. Ett exempel är epidemin av potatispest på Irland under 1840-talet, som ledde till den stora svälten på Irland och emigration till USA. (källa)
  3. I Sverige minskade betydelsen under senare delar av 1800-talet, när industrialisering, emigration, övergång till kontantarrenden och friköp av torp minskade deras antal från ca 100 000 år 1850 till drygt hälften 1910. (källa)
  4. Emigration (lat. emigratio 'utvandring', av emigro 'utvandra'), utvandring. Att lämna ett land, en plats eller område för en lång tid framåt. Utvandringen ifrån Europa till USA under främst 1800-talet kan ses som klassiskt exempel på emigration i en stor skala. Emigration kan även betyda att "gå ur sin nutid". Emigration används ofta i förhållande till begreppet immigration som syftar på invandring till ett land eller område. (källa)
  5. Cirka 14-17% av jordens befolkning har blå ögon. De är vanligast hos människor med rötter i norra, östra och nordvästra Europa. De förekommer även till en mindre grad i vissa länder i Sydeuropa (Portugal, Grekland, Italien, Spanien), och Västasien (Iran, Afghanistan, Libanon, Jordanien). På grund av emigration från Europa finns blåögda också i Australien, Kanada, USA och Argentina. Nya data tyder på att blå ögonfärg uppkommit för relativt kort tid sedan, se under genetik nedan. (källa)
  6. Befolkningstillväxt eller folkökning är ett mått på en folkmängds tillväxt och definieras i absoluta tal där: befolkningstillväxt = nativitet + immigration - mortalitet - emigration. Vanligt är också att ange befolkningstillväxten som ett relativt mått, vanligen i promille per år. (källa)
  7. Kroater kom att befolka området som idag utgör Bosnien-Hercegovina i början av 600-talet, under den så kallade folkvandringstiden. Kroaterna konverterade till kristendomen tidigt, även om en del få områden fortsatte att tillbe gudarna inom den slaviska mytologin. Kroaterna formade två furstendömen: Pannonien i norr och Dalmatien i söder. Dessa två förenades omkring år 925 under kung Tomislav I, som kröntes på fälten vid Duvno (dagens Tomislavgrad i Bosnien-Hercegovina). Under medeltiden fortsatte dagens Bosnien-Hercegovina i varierande grad vara en del av kungariket Kroatien. 1102 ingick Kroatien i en personalunion med Ungern och under senare delen av medeltiden fick de uppleva att deras domäner kraftigt krympte till de invaderade osmanska turkarna som ockuperade Bosnien och stora delar av dagens Kroatien i flera århundraden. Många kroater tvingades konvertera till islam och deras antal sjönk kraftigt då många flydde för att undkomma det hårda förföljandet som kristna utsattes för då de ansågs vara lägre stående medborgare. Bevarandet av den katolska kyrkans närvaro i dessa områden beror mycket på franciskanerorden, som motverkade emigration bland katolikerna. Sedan den osmanska erövringen kom den västra delen av Bosnien att kallas "Turkiska Kroatien" och utgjorde gränslandet mellan det kristna Europa och det muslimska osmanska riket. (källa)
  8. Lösningen blev i många fall nyodling på tidigare förbisedda platser med utdikning och myrodling av äldre våtmarker, eller kanske rent av emigration, och då främst till Amerika där nya jordar fanns att bruka. En stor del av landsortens befolkning blev också efter arvsdelning hänvisade till ett jordlöst boende, ofta som statare eller torpare. Orsaken var att jorden ej räckte till alla under den kraftiga befolkningsökning som skedde i Sverige från cirka 1840-talet och framåt. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.