Enbuske Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder enbuske, varianter, uttal och böjningar av enbuske

Enbuske synonym, annat ord för enbuske, vad betyder enbuske, förklaring, uttal och böjningar av enbuske.

Vad betyder och hur uttalas enbuske

Enbuske uttalas en|buske äv. ene|buske och är ett substantiv.

Ordformer av enbuske

Singular

enbuske
obestämd grundform
enbuskes
obestämd genitiv
enbusken
bestämd grundform
enbuskens
bestämd genitiv

Plural

enbuskar
obestämd grundform
enbuskars
obestämd genitiv
enbuskarna
bestämd grundform
enbuskarnas
bestämd genitiv

Variantstavning singular

enebuske
obestämd grundform
enebuskes
obestämd genitiv
enebusken
bestämd grundform
enebuskens
bestämd genitiv

Variantstavning plural

enebuskar
obestämd grundform
enebuskars
obestämd genitiv
enebuskarna
bestämd grundform
enebuskarnas
bestämd genitiv

Enbuske är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet enbuske

  1. Klimatförbättringen under perioden gjorde att det tundraliknande landskapet från Yngre dryas i norra Europa förändrades, till att börja med till ett ljust stäpplandskap med gräs, örter, kråkris och enbuskar. Dungar av björk, vide, sälg och asp förekom. Några århundraden senare spred sig björken kraftigt och efter ytterligare några århundraden invandrade även tall i de ljusa björkskogarna. Mot slutet av perioden märks även hasseln i pollendiagrammen, framförallt i de sydvästra delarna. På goda jordar bildade den rena hasselskogar. Till den preboreala tidens ljusa landskap invandrade bison och vildhäst, men dessa försvann mot slutet av perioden. Även uroxe och vildsvin invandrade. Från Yngre dryas fanns älg, björn och bäver kvar vilka ökade i antal, medan renpopulationen minskade. (källa)
  2. Fälader återfanns oftast på magra, kuperade och steniga marker med inslag av spridda träd och buskar, marker som inte kunde brukas som åker eller slåtteräng. Med enefälad menas en fälad med starka inslag av enbuskar. För att fälader ska bevara sin karaktär och inte växa igen till skog, måste träd och buskar gallras och marken betas av till exempel får eller kor. (källa)
  3. Gin är en destillerad spritdryck smaksatt med enbär. Gin produceras framförallt i England och används huvudsakligen till drinkar som gin och tonic och Dry Martini. Namnet gin kommer från det nederländska namnet genever, som i sin tur kommer från latinets juniperus som är namnet på ensläktet till vilket enbusken (Juniperus communis) hör. (källa)
  4. Hallar är ett äldre namn för hällar (klippor), och har bland annat givit namn åt landskapet Halland. Vid Hovs hallar finner man bevis för havets nedbrytande (eroderande) kraft, där åsen får sin tvära avslutning i ett 1,5 kilometer långt klipparti med grottor och stenraukar. Hovs hallar ger ett vilt och ödsligt intryck. Grovhuggna stup faller ner mot klapperstensstränder. Vågor bryts i skumkaskader mot den rödaktiga urbergsgnejsen. Runt hällarna kryper enbuskar och björnbärssnår i täta mattor. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.