Ense Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ense, varianter, uttal och böjningar av ense

Ense synonym, annat ord för ense, vad betyder ense, förklaring, uttal och böjningar av ense.

Synonymer till ense

Andra språk

Ense på Engelska

  • in agreement

Hur används ordet ense

  1. De flesta teologer och muslimskt lärda är ense om att de flesta uppmanande koranverser om "försvarskrig" uppenbarades under krigstider, då flera fientliga strömningar bildats mot muslimerna främst av judiska stammar som gått ihop med meckanerna, vars fientliga inställning till muslimer fick dessa att utvandra från Mecka till Medina år 622, den muslimska hijran. Var och en som stupar i striden för Guds sak inom islam, betraktas som martyr (shahid) och anses därför ofta säker om en plats i paradiset. (källa)
  2. I svensk rätt förekommer jury (bestående av nio lekmän) enbart i mål om tryckfrihetsbrott enligt 7 kap 4 och 5 §§ tryckfrihetsförordningen. Tryckfrihetsmål upptas av tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelse har sitt säte. I tryckfrihetsmål, vari talan föres om ansvar, skall frågan, huruvida brott föreligger, prövas av en jury om nio medlemmar, Då jury prövar, huruvida brott föreligger, ska så anses vara fallet, om minst sex jurymän är ense därom. (källa)
  3. Det folkliga mottagandet av reformationens idéer såg mycket olika ut. Framförallt var det reformatorernas angrepp på klostren, som stod för mycket av välgörenheten och utbildningen och liturgin som på många håll rönte utomordentligt hårt motstånd. Jämför reformationen i England eller, i Sverige, Dackeupproret som tvingade Gustav Vasa att åter tillåta mässan på latin. Länge rådde för övrigt en förvirrad bild av skillnaderna i lära, eftersom reformatorerna långt ifrån alltid var ense i lärofrågor och sedan införde de nya lärorna olika snabbt. På flera håll utfästes uttryckliga löften om att tron inte skulle ändras samtidigt som steg vidtogs just för att införa reformerade läror. Först mot slutet av 1500-talet, med Uppsala möte 1593, kan man till exempel i Sverige tala om en klart utkristalliserad, från romersk-katolsk tro slutligt avskild svensk kyrka. Likväl fortsatte runtom i landet folkligt omfattande vallfärder en bit in på 1800-talet. (källa)
  4. Det är alltså en rätt till främmande egendom. Den brukar också räknas till sakrätterna, eftersom den kan göras gällande även mot andra än gäldenären och dennes universalsuccessorer. Allmänt är man dock ense, att för sådant fall retentionsrätten är en synnerligen svag sakrätt. (källa)
  5. Pågående studier visar att olika människor är relativt ense om vilka framföranden som det svänger om. Därför måste svänget åtminstone delvis kunna karakteriseras av objektiva och fysikaliskt mätbara egenskaper hos den ljudande musiken. Studierna visar också att man bedömer annorlunda om man bara har några sekunder på sig att lyssna än om man får åtta sekunder eller mer. Det finns svängig musik i många olika tempi. Däremot kan man inte manipulera tempot i uppspelningen av ett visst framförande särskilt mycket förrän svänget avtar. Vilka fysikaliska egenskaper hos utförandet som ger bäst sväng måste alltså vara anpassat till tempot, men även till kompositionens uppbyggnad. Något facit finns ännu inte. (källa)
  6. Pastan kommer ursprungligen från den italienska regionen Emilia-Romagna och där serveras den i buljong, med grädde, eller med en ragu eller liknande sås (särskilt i Bologna och Modena). De flesta restauranger i Bologna såväl som "La Confraternita del Tortellino" är ense om att den äkta tortellinin endast serveras med hemlagad buljong. Tortellini med grädde är accepterat i Bologna, men detta kritiseras av somliga. Tortellini med ragu, även om det finns, anses av många i Bologna vara icke autentiskt. (källa)
  7. Säger man att man ska maximera det goda behöver man en definition av det goda. Att detta är svårt eller kanske till och med omöjligt (se det naturalistiska misstaget) är de flesta ense om. Alternativ till att maximera det goda är att maximera önskeuppfyllande (preferentialism) eller maximera uppfyllandet av vissa antagna allmänna önskningar (perfektionism eller objektiv lista). Så kallad nyttomaximering. (källa)
  8. Om båda makarna är ense kan också bodelning ske under äktenskapet (utan att äktenskapsskillnad begärs). Detta innebär alltså att giftorättsgodset delas på samma sätt som vid bodelning förorsakad av äktenskapsskillnad. (källa)
  9. Ense (kulle), Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 51.1°N 9.11667°Ö / 51.1, 9.11667 (Ense (kulle)). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.