Erinra Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder erinra, varianter, uttal och böjningar av erinra

Erinra synonym, annat ord för erinra, vad betyder erinra, förklaring, uttal och böjningar av erinra.

Synonymer till erinra

Vad betyder och hur uttalas erinra

Erinra uttalas er|inra [e´- el. ä´-] och är ett verb -de.

Erinra betyder:

Ordformer av erinra

Aktiv

erinra
infinitiv
erinrar
presens
erinrade
preteritum
erinrat
supinum
erinrande
presens particip
erinra
imperativ

Passiv

erinras
infinitiv
erinras
presens
erinrades
preteritum
erinrats
supinum

Perfekt particip

erinrad en
~ + subst.
erinrat ett
~ + subst.
erinrade den/det/de
~ + subst.

Erinra är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Erinra på Engelska

  • object - is there any objection to the proposal?
  • remind - I would like to remind you of my earlier proposal, he reminded his listeners that times had got worse

Hur används ordet erinra

  1. Ett annat beslut om abolition fattades 1954, efter att LKAB-anställda arbetare, enligt abolitionsbeslutet, "förövat brottslig gärning genom att de - i syfte att öka ackordsförtjänsterna - förfarit oriktigt vid vägningen av borttransporterat gråberg". Svenska Gruvindustriarbetareförbundet träffade ett avtal med Grängesbergskoncernens gruvförbund, om disciplinär påföljd för de fackligt anslutna arbetarna, och förbundet hemställde sedan till Kungl. Maj:t om abolition. Efter att riksåklagarämbetet och länsstyrelsen i Norrbottens län, och LKAB förklarat sig inte ha något att erinra emot förbundets framställning, beslutade Kungl. Maj:t om abolition "med hänsyn till de i detta fall föreliggande säregna förhållandena" och med beaktande av avtalet. (källa)
  2. Porträttets huvudsakliga funktion är att avbilda en eller flera personer, samt representera den icke närvarande, att erinra om denne och att ära denne. Därför intar denna genre den viktigaste rollen i bildkonsten näst efter det religiösa måleriet. Beroende på hur många personer som avbildas, talar man om enkelporträtt, dubbelporträtt och grupporträtt. (källa)
  3. Ett minnesmärke, (minnesmonument) eller ett monument, är en offentlig skulptur, annat konstverk eller byggnad, vars syfte är med en materiell manifestation erinra om en eller flera personer eller en historisk händelse. Ett minnesmärke kan också vara en kvarleva från äldre tid som skattas högt av eftervärlden eftersom den ger en inblick i äldre tiders förhållanden. (källa)
  4. Oboens ton brukar beskrivas som när man håller för näsan och talar, vilket något oegentligt benämns som ett nasalt (egentligen hyponasalt) ljud. Den är övertonsrik och hörs bra över de övriga orkesterinstrumenten. I den lägsta kvinten av sitt tonomfång har oboen en tendens att låta grov eller rå. (Om en sådan karaktär inte är önskvärd brukar passager i detta register överlåtas till oboens större släkting engelskt horn.) I mittenregistret klingar oboen bäst, och den kommer till sin fulla rätt i melodiska solon. De allra högsta tonerna är svårspelade och har en mycket tunn klang som kan erinra om att rörbladsinstrumentet i grunden är en "vasspipa", de används sparsamt i symfoniorkestern. (källa)
  5. Om man sedan låter cirkelns färdlinje vara en godtycklig cirkel (erinra att en rät linje är en cirkel med oändlig radie) fås epicykloiden (cirkeln rullar på utsidan av en annan cirkel, en punkt på periferin av den rullande cirkeln), epitrochoid (cirkeln rullar på utsidan, en punkt varsomhelst på cirkeln) och hypotrochoiden (cirkeln rullar på insidan, en punkt varsomhelst på cirkeln). (källa)
  6. I sitt låga register har basklarinetten en mycket fyllig ton. Däremot är den inte lika fyllig och distinkt som den vanliga klarinetten i det register där båda instrumenten kan spela. I det högsta registret har basklarinetten en speciell ton som, även om den är klarinettlik, kan erinra något om altsaxofon. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.