Estetisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder estetisk, varianter, uttal och böjningar av estetisk

Estetisk synonym, annat ord för estetisk, vad betyder estetisk, förklaring, uttal och böjningar av estetisk.

Synonym till estetisk

Andra språk

Estetisk på Engelska

 • aesthetic, (esthetic - US) the building has many aesthetic qualities

Hur används ordet estetisk

 1. Av de olika gymnastikgrenarna är estetisk truppgymnastik den största i Finland. (källa)
 2. Till gruppen hör även inredningstextilierna vars nytta i huvudsak är estetisk, såsom möbeltyger, överdrag, väggbonader, gardiner, kuddvar, mattor, textila konstverk. (källa)
 3. Idrott definieras ibland inom idrottsrörelsen som kroppsövningar med fysisk aktivitet för att få motion och rekreation, ibland med tävlan enligt vissa regler. Gymnastik- och Idrottshögskolan definierar idrott som "all fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse". En inom idrottsrörelsen fastlagd definition är "fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat". (källa)
 4. Kitsch är ett låneord från tyska eller jiddisch och syftar på konst eller konsthantverk, ofta massproducerad, av undermålig materiell och estetisk kvalitet. (källa)
 5. Klang avser vanligen ljud med estetisk eller tilltalande karaktär. Det är ursprungligen ett ljudhärmande ord som betecknar percussiva ljud med viss tonhöjd och resonans. (källa)
 6. Förutsättningarna för den klassiska musiken kan också ses ur ett musiksociologiskt perspektiv. Under 1700-talet bildade Wien, genom inslag av många olika musikkulturer en inspirerande miljö för tonsättare och förhållandet till publiken var viktig. Publiken krävde att musiken skulle vara begriplig och därför följa vissa normer för att betraktas som klassisk musik, men senare under 1800-talet ställdes högre krav på lyssnarna som förväntades reflektera över musiken och göra en estetisk bedömning av den. På så vis uppstod en motsättning mellan publiken och de mer erfarna konstbedömarna och än idag betraktas musiken från sekelskiftet 1900 av till exempel Arnold Schönberg, Anton Webern och Alban Berg som "modern musik" av den breda publiken, medan musikexpertis sedan länge betraktat den som "klassisk". (källa)
 7. Estetisk verksamhet (50 poäng). (källa)
 8. Benvenuto Cellini uppvisar i Frans I:s saltkar (1539-1543) en prakt och grace som är signifikativ för manierismen. Cellini, och flera andra konstnärer, använder sig av estetisk form för att vädja till betraktarens känslor. Giambologna hyllar i sin skulptur Sabinskornas bortrövande (1581-1583) rörelse och dramatik genom verkets sammanflätade konturer och våldsamma kraft. Giambologna använder överdrivna gester och förmedlar på detta vis en sprudlande känsla av energi. (källa)
 9. Mimesis är en estetisk term som betecknar det som visas: avbild, imitation, underförstått av verkligheten eller naturen. Mimesis anses inom klassisk estetik vara konstens väsen. (källa)
 10. Nationalromantiken, nationell romantik, var en intellektuell och estetisk rörelse under 1800-talet och början av 1900-talet. Nationalromantiken var de konstnärliga uttrycken för nationalismen, som en nationalistisk gren av romantiken, och förekom i de flesta länder i Europa från början av 1800-talet och fram till realismen, tiden varierar dock från olika konstformer. Natur och landsbygd hyllas, liksom den egna staten. Både Skansen och Nationalmuseum i Stockholm skapades under den nationalromantiska perioden i Sverige. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.