Förena Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förena, varianter, uttal och böjningar av förena

Förena synonym, annat ord för förena, vad betyder förena, förklaring, uttal och böjningar av förena.

Synonymer till förena

Vad betyder och hur uttalas förena

Förena uttalas för|ena och är ett verb -de.

Förena betyder:

Ordformer av förena

Aktiv

förena
infinitiv
förenar
presens
förenade
preteritum
förenat
supinum
förenande
presens particip
förena
imperativ

Passiv

förenas
infinitiv
förenas
presens
förenades
preteritum
förenats
supinum

Perfekt particip

förenad en
~ + subst.
förenat ett
~ + subst.
förenade den/det/de
~ + subst.

Förena är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Förena på Engelska

  • unite, amalgamate, join - The United States of America, combine business with pleasure, he joined his wife in London

Hur används ordet förena

  1. Reduktionism är ett vanligt synsätt inom vetenskap, i synnerhet naturvetenskap, på relationen mellan olika vetenskapliga grenar. Principer och lagar inom ett vetenskapligt ämne anses enbart vara en konsekvens av principer inom ämnen som betraktas som mer grundläggande, samt av ämnets förutsättningar, definitioner och initialvärden. Inga holistiska eller mystiska principer tillkommer i egentlig mening på högre nivå. Emellertid möjliggör emergens att ett system som är mycket enkelt på mikroskopisk nivå kan uppvisa stor komplexitet när det studeras på makroskopisk nivå. Exempelvis anses kemins komplexa lagar enbart vara en konsekvens av fysikens relativt enkla lagar samt av de förutsättningar (temperaturer, tryck, osv) som krävs för att atomer ska kunna existera. Biologin anses på samma sätt kunna härledas ur kemin samt ur livets utvecklingshistoria på jorden, psykologin ur biologin samt ur människans biologiska och kulturella utveckling, sociologin ur psykologin, och så vidare. Naturvetare försöker formulera enkla lagar, samband och modeller med stor förklaringskraft, och har allt sedan antikens atomteori letat efter naturens minsta odelbara beståndsdelar. Synsättet innebär att all vetenskap skulle kunna reduceras till några grundläggande naturlagar inom fysik – en teori om allt som väntar på att bli upptäckt – samt till matematiska och logiska principer. Emellertid har forskare ännu inte lyckas formulera en konsistent teori som förenar grundläggande fysikaliska principer, och ingen har fullständigt lyckats härleda kemin ur fysiken, biologin ur kemin, etcetera. I praktiken kanske mänskligheten aldrig kan lyckas härleda sambanden på grund av att det är för komplext för att kunna observeras och förstås av det begränsade mänskliga intellektet. En icke-reduktionistisk uppfattning är att möjligheten finns att naturen aldrig fullt ut kommer att kunna låta sig beskrivas genom teorier som kan härledas ur matematik och logik, alltså att begränsningen ligger i själva vetenskapen. (källa)
  2. Bland andra Världsmedborgarrörelsen och Bahá'í-religionen menar att införandet av ett internationellt hjälpspråk kan förena mänskligheten och därmed främja världsfreden och förbättra förståelsen och samarbetet mellan människor från olika länder och bakgrunder. (källa)
  3. men behöll länge sin betydelse som bestämmande de minsta områdena förättskipningsverksamheten på landsbygden. Under ståndsriksdagens tid hade häraderna - respektive närmast motsvarande lokala institutioner i andra delar av landet - en viktig politisk roll genom att de var valkretsar vid val av riksdagsmän i bondeståndet. Valet förrättades i allmänhet av socknarnas utsedda ombud. Det var tillåtet för flera härader att förena sig om en riksdagsman, och detta förekom inte sällan då en riksdag var förenad med ansenliga omkostnader för resa och logi, men en på detta sätt vald riksdagsman hade inte mer än en röst i ståndets omröstningar. (källa)
  4. Högerradikalism är politisk eller ideologisk beteckning som innebär att förena högeråsikter med en strävan efter radikal samhällsomvandling. Begreppet används ibland närmast synonymt med högerextremism, men beteckningen högerradikalism används även som specifik beteckning på politiska konservativa rörelser som verkar för sina idéer med lagliga och demokratiska medel. Detta torde särskilt gälla i tyskt språkbruk, eftersom Tyskland (till skillnad från bland annat Sverige) har en lagstiftning där politiska rörelser kan förklaras olagliga. Beteckningen högerradikal/rechtsradikal brukar då beteckna sådana organisationer som ej befunnits vara olagliga. (källa)
  5. Genom ett samgående mellan Nordjemen och Sydjemen lyckades man 1990 förena länderna till ett rike, Republiken Jemen. Gemensam president blev Ali Abdullah Saleh som varit president i Nordjemen sedan 1978. (källa)
  6. Koordinatsystemet kan ses som ett sätt att förena klassisk geometri med algebran och införa möjligheter att algebraiskt behandla geometriska begrepp, vilket ibland kallas analytisk geometri. (källa)
  7. En legering (av legera, av latin ligare, 'binda ihop', 'förena') är ett material med metalliska egenskaper vilket består av två eller flera grundämnen (legeringskomponenter), varav minst ett är metall. Även en blandning av två eller flera polymera material kan ibland kallas för en polymer legering. (källa)
  8. Ligatur (av latinets ligatura, till ligare – binda, förena) är ett tecken bildat genom sammanskrivning av två eller fler tecken. Ligaturer kan förekomma i såväl handskriven som typografisk text (i tryck eller på skärm). Ligaturer är en typografisk och paleografisk, inte ortografisk eller grafematisk företeelse. Vanliga ligaturer är fi och ff. (källa)
  9. Arts and Crafts-rörelsen i slutet av 1800-talet, framförallt med socialisten William Morris i spetsen, utvecklades i viss mån som en motreaktion mot överflödet inom den viktoranska typografin, och fokuserade på att förena det massproducerade med det hantverksmässiga. Det förnyade intresse för hantverk och kvalitet ledde både till att den enskilda formgivaren och konstnären fick större uppmärksamhet och att företagen efterfrågade unika logotyper. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.