Förhindra Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förhindra, varianter, uttal och böjningar av förhindra

Förhindra synonym, annat ord för förhindra, vad betyder förhindra, förklaring, uttal och böjningar av förhindra.

Synonymer till förhindra

Vad betyder och hur uttalas förhindra

Förhindra uttalas för|hindra och är ett verb -de.

Förhindra betyder:

Ordformer av förhindra

Aktiv

förhindra
infinitiv
förhindrar
presens
förhindrade
preteritum
förhindrat
supinum
förhindrande
presens particip
förhindra
imperativ

Passiv

förhindras
infinitiv
förhindras
presens
förhindrades
preteritum
förhindrats
supinum

Perfekt particip

förhindrad en
~ + subst.
förhindrat ett
~ + subst.
förhindrade den/det/de
~ + subst.

Förhindra är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Förhindra på Engelska

 • prevent - prevent an accident

Hur används ordet förhindra

 1. – Vi upplever att det den sista tiden, speciellt efter nyår, varit en stor ökning av frågor från medierna. Och vi har ingenting att dölja. Vi vägde för- och nackdelar, som man gör i alla sammanhang, och kom fram till att vi valde att gå ut med det för att förhindra tryck från medierna och att förhindra eventuella rykten och osanna påståenden. Vi har en helt öppen process. Familjerna har också godkänt att vi klargör förhållandena runt deras behandlingar, säger han. (expressen.se)
 2. Hur kan ni göra för att förhindra eller minska antalet skadade kycklingar? (svt.se)
 3. Omkring 3 500 ankor måste nu avlivas för att förhindra spridning, enligt det danska Livsmedelsverket. (svt.se)
 4. En kungörelse, SFS 1938:623, beslutad den 21 oktober 1938, löd på följande sätt: "Med anledning av internationell överenskommelse om nonintervention i Spanien har den 5 mars 1937 utfärdats lag (nr 61) angående åtgärder för att förhindra frivilligas deltagande i inbördeskriget i Spanien m.m., vilken lag jämlikt en av Kungl. Maj:t samma dag utfärdad kungörelse trätt i kraft den 7 mars 1937. Lagen skall enligt lag den 25 februari 1938 (nr 54) äga fortsatt giltighet till och med den 28 februari 1939 eller den tidigare dag Konungen förordnar. Enligt 1 § förutnämnda lag skall svensk medborgare, som tager värvning till krigstjänst i Spanien, straffas med fängelse i högst sex månader eller dagsböter. I anslutning till planer för hemsändandet av utländska frivilliga i det spanska inbördeskriget finner Kungl. Maj:t gott förordna, att den, som efter att före denna dag hava tagit värvning till krigstjänst i Spanien återvänder till Sverige, skall vara fri från åtal för brott varom ovan nämnts." Vissa ledamöter av konstitutionsutskottet kritiserade åtgärden, och framförde bl.a. att "ett abolitionsförfarande var direkt stridande mot lagens uttryckliga formulering och att amnesti i stället bort komma till användning". (wikipedia.org)
 5. Några av Gamla Testamentets israelitiska kungar hade där enligt Andra Krönikeboken (28:3, 33:6) ägnat sig åt en hednisk kult för Molok som bland annat krävde barnoffer i eld (brända levande). Efter att det förbjöds av kungen Josia, blev dalen en avfallsplats där djurkadaver, sopor och lik från kriminella dumpades, och man eldade permanent för att förhindra att sjukdomar spreds. Hinnomdalen kom därefter att bli synonymt med en fruktansvärd ondska och namnet Gehenna användes som ett namn på helvetet, den plats som Gud förberett för djävulen och hans fallna änglar. I modern hebreiska används termen tofeth för att referera till förintelsen. (wikipedia.org)
 6. I bokens tredje kapitel introduceras synden i världen genom att Adam och Eva väljer att bryta mot det enda förbud Gud satt upp för dem. Frestade därtill av en orm (ofta identifierad med Satan, eller Djävulen) äter de av frukten från kunskapens träd för att därigenom själva bli som gudar, med kunskap om gott och ont. För sina försyndelser bestraffades mannen, kvinnan och ormen. Denna berättelse utgör en teologisk förklaringsgrund till ondskans närvaro i världen. I Edens trädgård hade mannen och kvinnan dittills levt ett behagligt liv i nära gemenskap med Gud. För att förhindra att människan nu även skulle äta av frukt från Livets träd, vilket skulle ge henne evigt liv, förvisar Gud människan från Edens trädgård. (wikipedia.org)
 7. För att eliminera riskerna för kollisioner så började man installera utrustning som automatiskt kontrollerade att alla växlar låg rätt innan en klarsignal (semafor) kunde ges (tågfärdväg lagd). Vidare att förhindra att växlar lades om i en lagd tågfärdväg, exempelvis under ett tåg. Man började även installera utrustning som kunde känna av om ett tåg fanns på spåret (spårledning) som ytterligare ett villkor före klarsignal. Den utrustning som hanterar och håller reda på detta kallas ställverk. Ställverken utvecklades efter hand och blev både säkrare och mer avancerade. Man införde automatiskt omläggbara växlar. Även de optiska signalerna utvecklades efterhand så att de kunde visa till vilket spår, och med vilken hastighet ett tåg fick lov att köra in på stationen (wikipedia.org)
 8. Under de senaste decennierna har grusvägarnas andel av det allmänna vägnätet minskat allt stadigare, delvis till följd av regionalpolitiska satsningar som inbegriper asfalteringar, delvis till följd av ökad trafik även på det mindre vägnätet vilket tvingat fram beläggningar. Ett exempel på detta är Gotland, där man under ökat tryck från turisttrafiken under sommarhalvåret, och för att förhindra dammoln som sliter på fordonen, i början av 1990-talet valde att belägga alla allmänna vägar. (wikipedia.org)
 9. Det speciella mönstret i andningen består av att framför allt utandningsluften pressas fram stötvis på ett sätt som påminner om det vid skratt, varvid upprepade, korta kluckande och frikativa ljud uppstår i de övre andningsvägarna, då stämbanden försöker parera de plötsliga avvikelserna i luftströmmen. Den kraftiga tåravrinningen får ofta den gråtande att då och då snörvla, det vill säga göra en kraftig viljestyrd inandning genom näsan för att förhindra utrinning genom denna. (wikipedia.org)
 10. Syftet med gränskontroller är att upprätthålla statens territoriella och fiskala suveränitet. Den territoriella suveräniteten upprätthålls genom kontroll och övervakning av persontrafiken för att förhindra illegal invandring, människosmuggling, trafficking, terrorism och internationell organiserad brottslighet. Den fiskala suveräniteten upprätthålls genom kontroll och övervakning av varutrafiken för att ta upp skatter och avgifter, förhindra smuggling av skatte- och avgiftspliktiga varor samt kontraband som narkotika och vapen. I utvidgad mening omfattar gränsbevakning allt som görs över hela statsterritoriet för att upprätthålla den territoriella och fiskala suveräniteten. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.